ایمان خلقی

آشنایی با مدیرعامل ایزوسیستم:


نام و نام خانوادگی:

ایمان خلقی (iman kholghi)

مدرک تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی صنایع (دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)
  • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-تولید صنعتی (دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)

اطلاعات شغلی:

  • مدیرعامل شرکت دانش بنیان خانه مدیران
  • مدیرمسئول موسسه خانه آموزش های مجازی
  • سرممیزی ایزو ۹۰۰۱ از مرجع صدور DAS با کد IRCA
  • مدیر مرجع صدور EIQM ایران-کانادا تحت اعتبار ASCB و طی الزامات ایزو ۱۷۰۲۱

ارتباط مستقیم در تلگرام:

  • آی دی تلگرام :  imannnn@

مقالات داخلی و خارجی :

 

Development of fuzzy two-stage DEA model for competitive advantage based on RBV and strategic agility as a dynamic capability

Devising a Competitive Advantage Model for Manufacturing Firms Based on Dynamic Capabilities Theory and Strategic Agility in Line with Economic Development of the City of Semnan

– طراحی مدل مزیت رقابتی شرکت های تولیدی بر مبنای تئوری قابلیت های پویا و چابکی راهبردی در راستای توسعه اقتصادی شهر سمنان.

– ارزیابی و انتخاب تامین کننده با لحاظ شاخص های قابلیت های رقابتی.