ایمان خلقی

آشنایی با مدیرعامل ایزوسیستم:


نام و نام خانوادگی:

ایمان خلقی (iman kholghi)

مدرک تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی صنایع (دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)
  • کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-تولید صنعتی (دانشگاه آزاد اسلامی سمنان)

اطلاعات شغلی:

  • مدیرعامل شرکت دانش بنیان خانه مدیران (ایزوسیستم)
  • مدیرمسئول موسسه خانه آموزش های مجازی – E-Learn Home
  • سرممیز رسمی ایزو ۹۰۰۱ از مرجع صدور DAS انگلیس با کد IRCA و تحت اعتبار iqms
  • مدیر مرجع صدور EIQM ایران-کانادا تحت اعتبار ASCB و طی الزامات ایزو ۱۷۰۲۱
  • مشاور مورد تأیید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
  • عضو رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران

ارتباط مستقیم در تلگرام:

  • آی دی تلگرام :  imannnn@

مقالات داخلی و خارجی :

 

Development of fuzzy two-stage DEA model for competitive advantage based on RBV and strategic agility as a dynamic capability

Devising a Competitive Advantage Model for Manufacturing Firms Based on Dynamic Capabilities Theory and Strategic Agility in Line with Economic Development of the City of Semnan

– طراحی مدل مزیت رقابتی شرکت های تولیدی بر مبنای تئوری قابلیت های پویا و چابکی راهبردی در راستای توسعه اقتصادی شهر سمنان.

– ارزیابی و انتخاب تامین کننده با لحاظ شاخص های قابلیت های رقابتی.