ایزوسیستم آشنایی با استاندارد موارد غذایی

آشنایی با HACCP (اصول کنترل بحران و تحلیل خطر در صنایع غذایی)

ایمنی مواد غذایی HACCP این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. اصول کنترل بحران و تحلیل خطر در صنایع غذایی - هساپ (HACCP) استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ ، اصول تحلیل خطر و کنترل بحران یا سیستم هساپ را کامل می [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814