ایزوسیستم اخذ ISO ، رتبه بندی

گواهینامه ایزو جهت اخذ رتبه پیمانکاری

استاندارد ایزو و hse جهت اخذ رتبه پیمانکاری در حال حاضر پیمانکاران در حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس امتیاز های اخذ شده دارای رتبه و گرید می شوند. برخی از شرکت ها جهت ارتقا وضعیت رتبه نیازمند امتیاز می باشند. در حال حاضر یکی از حوزه های امتیاز آور اخذ گواهینامه ایزو ویژه پیمانکاران و HSE می باشد [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814