ایزوسیستم ایزو مناقصه

اخذ ایزو ویژه شرکت در مناقصات

اهمیت استانداردهای ایزو در مناقصات و امور پیمانکاری تمام پیمانکاران برای اینکه بتوانند پروژه ای را از یک سازمان دولتی و یا غیردولتی اخذ و اجرا کنند باید در مناقصات آن سازمان شرکت داده شوند. مناقصه فرایندی است که طی آن به بررسی رزومه پیمانکار و یا مجری ، مدارک و اعتبارات پیمانکار و هزینه [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814