ایزوسیستم تعداد بندهای ورژن جدید ایزو

تغییرات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵

تغییرات ایزو 9001:2015

تفاوت ایزو ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ در این است که ویرایش جدید ایزو ۹۰۰۱، مزایای بالقوه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای بین‌المللی، تفکر مبتنی بر ریسک را تشریح می‌کند؛ همچنین در این بند رویکرد فرایند با چرخه دمینگ و تفکر مبتنی بر ریسک اشاره شده است.

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814