ایزوسیستم مدیریت ممیزی ایزو 19011

ایزو ۱۹۰۱۱ – دستورالعمل های مربوط به ممیزی استانداردهای ایزو

ایزو ۱۹۰۱۱ استانداردی است که رهنمودهایی برای سیستم‌های مدیریت ممیزی ارائه می‌دهد. این استاندارد شامل راهنمایی هایی در مورد مدیریت یک برنامه ممیزی، اصول ممیزی و ارزیابی افرادی است که مسئول مدیریت برنامه‌های ممیزی هستند. یک برنامه ممیزی متشکل از مراحل لازم برای تکمیل تمام ممیزی های فردی مورد نیاز برای رسیدن به یک هدف خاص است.

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814