ایزوسیستم 5 گام خانه داری صنعتی

نظام آراستگی محیط کار ۵S ابزاری در خدمت استاندارد ایزو

نظام آراستگی 5S در استاندارد ایزو این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. ارتباط استانداردهای ایزو با نظام آراستگی محیط کار ۵S در مقالات قبل اشاره کرده بودیم که بندهای استاندارد ایزو باید به نحوی در محیط کاری اجرایی شده و [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814