ایزوسیستم ISO برای جوش

ایزو ۳۸۳۴ (ISO 3834) – الزامات کیفی جوشکاری مواد فلزی

ایزو ۳۸۳۴ یک استاندارد بین‌المللی در زمینه جوشکاری است که مشخصات و الزاماتی را برای تضمین کیفیت جوشکاری در فرآیندهای مختلف فراهم می‌کند.

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814