PRPs چیست؟ برنامه های پیش نیاز در صنایع غذایی و بهداشتی

برنامه های پیش نیازی prps

PRPs چیست؟ برنامه‌های پیش‌نیاز، برنامه‌ها و شیوه‌هایی هستند که برای پرداختن به نقش محیط در تولید محصولات غذایی ایمن اجرا می‌شوند. ایزو ۲۲۰۰۰ مستلزم آن است که سازمان برنامه‌های PRP را برای کنترل احتمال آلودگی از طریق محیط کار ایجاد کند.

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814