چگونه مدیریت کیفیت می‌تواند به شرکت‌های بهداشت و درمان در مقابله با بحران کمک کند؟

کمک به شرکت های بهداشت و درمان با سیستم مدیریت کیفیت این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. پیاده سازی اقدامات مبتنی بر مدیریت کیفیت، می تواند تفاوت عمده ای برای شرکت های بهداشت و درمان برای مقابله با شرایط غیرعادی، مانند همه گیری بیماری، در [...]

آخرین ویرایش استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱:۲۰۲۰، صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی – سیستم های مدیریت کیفیت ویژه – الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات

ایزو 29001 ویرایش 2020 این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. ایزو 29001 چیست؟ گواهینامه ایزو 29001، به عنوان یک استاندارد بین المللی، نتیجه همکاری بین ISO و صنعت بین المللی نفت و گاز است، که در درجه اول [...]

گواهینامه استاندارد مدیریت انطباق ISO 19600:2014 چیست؟ و چرا اخذ ایزو ۱۹۶۰۰ مهم است؟

گوهینامه ایزو 19600 این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. ایزو ۱۹۶۰۰ چیست؟ ایزو 19600:2014 دستورالعمل‌هایی را برای ایجاد، توسعه، پیاده‌سازی، مدیریت و بهبود یک سیستم مدیریت انطباق در یک سازمان فراهم می‌کند. این استاندارد برای کلیه سازمان [...]

آشنایی با آخرین ویرایش گواهینامه ISO 22301:2019، تغییرات اصلی و مزایا در ایزو ۲۲۳۰۱ جدید

آخرین ویرایش گواهینامه استاندارد ایزو 22301 این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. آشنایی با ایزو 22301 ISO 22301 یک استاندارد شناخته شده بین المللی برای سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار می باشد. ایزو 22301:2019 مراحلی را که برای [...]

با ایزو ۱۰۰۱۵ ورژن ۲۰۱۹ (آخرین ورژن ایزو ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹) آشنا شوید

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. حضور افراد برای سازمان‌ها ضروری می باشد. عملکرد سازمانی به این بستگی دارد که چگونه توانایی‌های افراد در محل کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. صلاحیت مدیریت افراد در [...]

آخرین اقدامات ویژه ایزوسیستم برای اخذ ایزو در زمان بیماری کرونا (COVID-19)!

ایزوسیستم-کرونا این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. شیوع بیماری کرونا (COVID-19) همچنان ادامه دارد و مردم و کشورها را در سراسر جهان تحت‌تاثیر قرار داده است. اولویت اصلی ما سلامتی و امنیت مشتریان، کارمندان، شرکا [...]

چگونه ایزو می تواند کسب و کار شما را در برابر بحران حفاظت کند؟

پایداری و محافظت از کسب و کار در برابر بحران با اخذ ایزو این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. وقوع یک بحران همیشه غیر منتظره است، اما این به آن معنا نیست که پاسخ شما به آن باید به همان اندازه غافلگیر کننده باشد. با ارزیابی منظم [...]

مهلت انتقال به استاندارد ایزو ۲۲۳۰۱ تمدید شد!

مهلت انتقال به استاندارد ایزو 22301 تمدید شد! این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. مهلت انتقال به ISO 22301: 2019 تا شش ماه تمدید شد. IAF اعلام کرده است که با توجه به شرایط فعلی COVID-19 (ویروس کرونا) و مطابق با این [...]

مهلت انتقال به ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ تمدید شد!

تمدید مهلت انتقال به ایزو 50001 ورژن 2018 این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. مهلت انتقال به ISO 50001: 2018 تا شش ماه تمدید شده است. IAF اعلام کرده است که با توجه به شرایط فعلی COVID-19 (ویروس کرونا) و مطابق با [...]

مهلت انتقال به گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰:۲۰۱۸ تمدید شد!

تمدید مهلت انتقال به ایزو 22000 ورژن 2018 این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. مهلت انتقال به گواهینامه ایزو 22000 ورژن 2018 تا شش ماه تمدید شده است. IAF اعلام کرده است که با توجه به شرایط فعلی COVID-19 (ویروس کرونا) و [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814