ایزوسیستم خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

خطی مشی کیفیت ایزوسیستم

خط مشی کیفیت ایزوسیستم

ایزوسیستم (تحت نظارت مجموعه دانش بنیان خانه مدیران) خط مشی مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) خدمات خود را در قالب عناوین زیر بیان می نماید تا کلیه مدیران و کارکنان شرکت ضمن آگاهی کامل از مفاد آن، تعهد خود را نسبت به حفظ و اجرای خط مشی تداوم بخشند:

  1. بهبود مستمر کلیه فرآیندها و فعالیتهای جاری شرکت
  2. اجرای صحیح و نظام مند برنامه ها و طرح های شرکت براساس نقشه راه
  3. افزایش رضایت مشتریان و سایر طرف های ذینفع
  4. توجه ویژه به دیدگاه مشتریان و ذینفعان و لحاظ کردن آن در ارائه خدمات
  5. کنترل و نظارت فرآیندها و فعالیتهای اجرا شده و ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
  6. مدیریت ریسک در کلیه فرایندهای اجرایی و پایش های دوره ای مربوطه
  7. ارتقا سطح فنی، دانش و مهارت کارکنان و کارشناسان ایزوسیستم با برنامه ریزی کاربردی آموزشی

این خط مشی مداوما مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و مدیریت سازمان خود را متعهد به دستیابی به الزامات تعریف شده در راستای ارتقا هر چه بیشتر سطح کیفی خدمات و افزایش رضایت مشتریان می داند.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814