ایمان خلقی

مدیرعامل ایزوسیستم

مدیرعامل ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی صنایع
 • سرممیز رسمی تحت اعتبار (IRCA)
 • مدیریت دفتر ایران و خاورمیانه مرجع‌صدور EIQM

نسیم عموزاده

سرپرست ایزوسیستم

سرپرست ایزوسیستم

 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر
 • مشاور امور کارفرمایان و عقد قرارداد
 • سرپرست و ناظر بر روند اجرای پروژه‌ها

نیلوفر شکاری

کارشناس مسئول ایزوسیستم

کارشناس مسئول ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مهندسی هواشناسی کشاورزی
 • کارشناس بخش تمدید گواهینامه‌ها و آموزش‌های غیرحضوری

فاطمه صالحی

کارشناس ایزوسیستم

کارشناس ایزوسیستم

 • کارشناسی مهندسی شیمی
 • کارشناس تولید محتوا و سئو سایت

زهرا ایجی

کارشناس ایزوسیستم

کارشناس ایزوسیستم

 • کارشناسی حقوق
 • کارشناس امور اداری و پشتیبانی

الناز پهلوانی

کارشناس ایزوسیستم

کارشناس ایزوسیستم

 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی
 • کارشناس امور اداری و پشتیبانی

رسول وحدتی

مدیر فناوری اطلاعات ایزوسیستم

مدیر فناوری اطلاعات ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • توسعه‌دهنده وب‌سایت ایزوسیستم

پیمان همتیان

کارشناس ایزوسیستم

کارشناس ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • کارشناس امور بازاریابی و تجاری

نوید عموزاده

کارشناس مدیریت محتوا ایزوسیستم

کارشناس ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • کارشناس بخش توسعه و تولید محتوا

حمیدرضا تبریزیان

مشاور حقوقی ایزوسیستم

مشاور حقوقی ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد حقوق
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

علی نادعلیان

مشاور و مدرس ایزوسیستم

مشاور و مدرس ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مکانیک و مهندسی صنایع
 • مشاور و مدرس سیستم‌های مدیریتی

مهدی دارایی

مشاور و مدرس ایزوسیستم

مشاور و مدرس ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی مکانیک
 • مشاور و مدرس سیستم‌های مدیریتی

میلاد امیرلو

مشاور و مدرس ایزوسیستم

مشاور و مدرس ایزوسیستم

 • کارشناسی مهندسی صنایع
 • مشاور سیستم‌های کیفی و تجهیزات پزشکی

بهزاد احمدپور

مشاور امور بازاریابی و تجاری

مشاور امور بازاریابی و تجاری ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • مشاور توسعه بازار و تحلیل سیستم

محمدرضا طحان

مشاور و مدرس ایزوسیستم

مشاور و مدرس ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
 • سرممیز رسمی مرجع صدور Moody International

مصطفی مدرس

مشاور استاندارد ملی ایزوسیستم

مشاور استاندارد ملی ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
 • کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد

آرش اصغری نژاد

مشاور و مدرس ایزوسیستم

مشاور و مدرس ایزوسیستم

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 • مشاور حوزه کیفی قطعات خودرو و استانداردهای ایزو