دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10007:2013 – مدیریت پیکربندی

persian-text-iso-10007

توجه! این استاندارد منقضی و استاندارد ایزو ۱۰۰۰۷ ویرایش ۲۰۱۷ جایگزین آن شده است.

مقدمه ایزو ۱۰۰۰۷

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۷ سیستم‌های مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مدیریت پیکربندی، به‌منظور افزایش میزان درک مشتری از موضوع مدیریت پیکربندی و پیشبرد استفاده از آن، و نیز یاری سازمان‌ها برای بهبود عملکرد از طریق به‌کارگیری این سیستم مدیریت تدوین شده است.

مدیریت پیکربندی، فعالیتی مدیریتی است که از دستورالعمل‌های فنی و اداری در سراسر چرخه‌ی عمر یک محصول، اقلام پیکربندی آن و اطلاعات مرتبط با پیکربندی محصول استفاده می‌کند.

مدیریت پیکربندی، پیکربندی محصول را مدون می‌کند و شناسایی و ردیابی، وضعیت دستیابی به الزامات فیزیکی و عملکردی و دسترسی به اطلاعات صحیح را در همه‌ی مراحل چرخه‌ی عمر محصول ممکن می‌سازد.

مدیریت پیکربندی می‌تواند براساس اندازه‌ی سازمان و پیچیدگی و ماهیت محصول اجرا شود.

مدیریت پیکربندی می‌تواند برای برآورده‌شدن الزامات شناسایی و ردیابی مشخص‌شده در استاندارد ایران – ایزو ۹۰۰۱ مورد استفاده قرار گیرد.

هدف و دامنه کاربرد ایزو ۱۰۰۰۷

هدف از تدوین این استاندارد (ایزو ۱۰۰۰۷)، ارائه‌ی راهنمایی‌هایی در خصوص استفاده از مدیریت پیکربندی در سازمان‌ها است. این استاندارد برای پشتیبانی محصولات از مرحله‌ی فکر اولیه (انگاره) تا وارهایی آن‌ها کاربرد دارد.

در این استاندارد در ابتدا و پیش از توصیف فرآیند مدیریت پیکربندی که در برگیرنده‌ی طرح‌ریزی مدیریت پیکربندی، شناسایی پیکربندی، کنترل تغییرات، تشریح وضعیت پیکربندی و ممیزی پیکربندی است، به موضوع مسئولیت‌ها و اختیارات پرداخته شده است.

چون این استاندارد صرفا مدرکی راهنما است، برای مقاصد گواهی‌کردن/ثبت‌کردن کاربرد ندارد.

مراجع الزامی

استانداردهایی که در زیر به آن ارجاع داده شده است، برای به‌کارگیری این استاندارد ضروری هستند. درمورد استانداردهایی که با ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع شده، تنها ویرایش مربوط به آن تاریخ برای به‌کارگیری در ارتباط با این استاندارد معتبر است. درمورد استانداردهایی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع شده، همواره آخرین ویرایش استاندارد ارجاع‌شده (ازجمله هرگونه اصلاحیه‌های بعدی آن) برای به‌کارگیری در ارتباط با این استاندارد معتبر است.

استاندارد ایران-ایزو ۹۰۰۰: سال ۱۳۸۰ سیستم‌های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۷:۲۰۰۳ را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!