دانلود متن انگلیسی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) – استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون

متن انگلیسی ایزو 17025

متن انگلیسی استاندارد ISO 17025 ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 )

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷، با هدف ارتقاء در عملکرد آزمایشگاه ها تهیه شده است. این سند حاوی الزاماتی برای آزمایشگاه ها است تا بتوانند نشان دهند که آنها با صلاحیت کار می کنند و قادر به تولید نتایج معتبر هستند. آزمایشگاه هایی که مطابق با این سند باشند، به طور کلی مطابق با اصول ISO 9001 نیز فعالیت خواهند کرد. این سند به آزمایشگاه نیاز دارد تا اقدامات لازم را برای رفع خطرات و فرصت ها را انجام دهد. پرداختن به خطرات و فرصت ها، مبنایی را برای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت، دستیابی به نتایج بهتر و جلوگیری از اثرات منفی ایجاد می کند. آزمایشگاه وظیفه تصمیم گیری در مورد خطرات و فرصت های لازم را بر عهده دارد. استفاده از ایزو ۱۷۰۲۵، همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر ارگان ها را تسهیل می کند و به تبادل اطلاعات و تجربه و در هماهنگی استانداردها و رویه ها کمک می کند. اگر آزمایشگاه ها مطابق با این استاندارد باشند، پذیرش نتایج بین کشورها تسهیل می شود.

دامنه کاربرد

گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷، الزامات عمومی برای صلاحیت، بی طرفی و عملکرد مداوم آزمایشگاه ها را مشخص می کند. این سند بدون توجه به تعداد پرسنل در مورد کلیه سازمان هایی که فعالیتهای آزمایشگاهی را انجام می دهند، قابل استفاده است. مشتریان آزمایشگاه، مقامات نظارتی، سازمان ها و طرح هایی که از ارزیابی، نهادهای اعتباربخشی و سایر افراد، از این سند در تأیید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده می کنند.

از لینک زیر می توانید متن انگلیسی استاندارد ISO 17025 ویرایش ۲۰۱۷ ( ISO 17025:2017 ) را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!