دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸ ویرایش ۲۰۱۰ ( ISO 10668:2010 ) – استاندارد ایزو ارزش گذاری برند

متن-استاندارد-ایزو-10668

مقدمه استاندارد

سرمایه‌ها و دارائی‌های ناملموس به‌صورت ویژگی‌های خیلی با ارزش تشخیص داده می‌شوند. برندها دارائی‌های ناملموسی هستند که با بیشترین ارزش،خیلی کم نشان داده می‌شوند. به‌هرحال نیاز است که ارزش‌های قابل اطمینان در جایگاه برنده قرار گیرند. این استاندارد بین المللی مجموعه‌ای از مشی‌های قابل اطمینان را برای ارزش گذاری برند شامل جنبه‌های حقوقی، مالی و رفتاری فراهم می‌کند.

ارزش گذاری نام تجاری-الزامات ارزشیابی پولی نام تجاری

۱-محدوده

این استاندارد بین‌المللی الزامات رویه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری ارزش پولی نام تجاری و همچنین چارچوبی برای ارزیابی نام تجاری را مشخص می‌کند. از جمله اهداف، مبانی ارزیابی، روش‌های ارزیابی، روش‌های ارزش‌گذاری و منابع با داده‌های کیفیت و مفروضات و همچنین روش گزارش نتایج حاصل از چنین ارزیابی را مشخص می‌کند.

۲-تعاریف و اصطلاحات

برای اهداف این متن، تعاریف و اصطلاحات زیر اعمال می‌شود.

۱-۲-دارایی

حق قانونی و یا منابع سازمانی است که قابلیت ایجاد منافع اقتصادی را دارا بوده و توسط نهادی قابل کنترل است.

۲-۲-مارک

دارایی نامشهود مربوط به بازاریابی را شامل می‌شود؛ اما به نام، تعاریف، علائم و نشانه‌ها، آرم و طرح‌ها یا ترکیبی از ای‌ ها محدود نمی‌گردد. برای شناسایی محصولات، خدمات و یا نهادها و یا ترکیبی از این‌ها در نظر گرفته شده است که تصاویر متمایز و همخوانی‌هایی را در ذهن ذینفعان ایجاد نموده و در نتیجه باعث ایجاد منافع و یا ارزش های اقتصادی می گردد.

۳-۲-دارائی های نامشهود

دارایی‌های قابل شناسایی از نوع غیر مالی که دارای ماهیت جسم فیزیکی نمی‌باشد.

۴-۲-ارزش پولی نام تجاری

ارزش اقتصادی نام تجاری، در واحدهای پولی قابل انتقال است.

نکته:نتایج بدست آمده می‌تواند یک ارزش اقتصادی واحد و منفرد و یا مجموعه‌ای از ارزش‌ها باشد.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ISO 10668 ویرایش ۲۰۱۰ ( ISO 10668:2010 ) را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!