رتبه اول شرکت های مشاور مدیریت و واحد برتر فنی مهندسی در سطح کشور

مجموعه ایزوسیستم (خانه مدیران) در سال ۹۷ توانست به عنوان بهترین شرکت (رتبه ۱) در زمینه مشاور مدیریت و بهبود کیفیت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. همچنین ایزوسیستم در رقابت با کلیه شرکت های فنی مهندسی سطح کشور در ۲۶ حوزه با توجه به حجم قراردادها و سطح بالای کیفیت خدمات، به عنوان واحد فنی مهندسی برتر در سطح کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب گردید.
بی شک همراهی مشتریان گرانقدر، تیم مشاوره قدرتمند و پرسنل وظیفه شناس ایزوسیستم که احترام به مشتری رکن اول خدمت آنهاست، این موفقیت را رقم زده اند و امید به ارائه خدمات در سطح عالی به تمام بنگاه های اقتصادی در ایران و خارج از ایران، ما را در این مسیر ثابت قدم نگه خواهد داشت.