مجوز رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت (جهت خدمات مشاور مدیریت و کیفیت)

با توجه به تعدد مراکز بدون پروانه مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو و همچنین پیچیدگی های فنی این موضوع، بسیار مهم است که مشتریان توجه داشته باشند که مجری، مجوزهای دولتی لازم را بدین منظور اخذ کرده باشد همچنین صدور گواهینامه های جعلی و با هزینه های خیلی پایین زنگ هشدار دیگری برای مشتریان خواهد بود.

ایزوسیستم با سابقه ی ۱۰ ساله ی خدمات مشاور مدیریت با توجه به سوابق و ممیزی صورت گرفته توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت موفق به دریافت جواز رسمی جهت خدمات مشاور مدیریت از سازمان صنعت، معدن و تجارت گردیده است.