پروانه رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت (جهت خدمات مشاور مدیریت و کیفیت)

ایزوسیستم تحت نظارت مرکز دانش بنیان خانه مدیران دارای پروانه رسمی خدمات مشاوره مدیریت و بهبود کیفیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۲۳/۳۴۰۳۷ می باشد. مشتریان می توانند از طریق سامانه آنلاین وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا تماس با مرجع صدور این پروانه از اصالت و اهمیت این پروانه اطلاع یابند. این پروانه پس از بررسی و ممیزی های جامع سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده و به منزله ی سوابق و تجارب کامل و موثر ایزوسیستم جهت ارائه خدمات مدیریتی به مشتریان خود می باشد.