ایزوسیستم اجرای همزمان ایزو 14001 و ایزو 9001

ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱: سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت محیط زیست

ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ را می‌توان ادغام کرد؟ بعد از شروع فرایند پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سازمان خود، به دنبال راه‌هایی برای بهبود کسب‌وکار هستید. با برتری محیطی، به نظر می رسد تمرکز فعلی بسیاری از سازمان‌ها، کسب گواهی‌نامه ISO ۱۴۰۰۱ باشد که یک اعتبارنامه ثانویه است که به مجموعه شما اضافه می‌شود.

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814