خانه ایزو 15189:2012

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 ) – استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

متن فارسی ایزو 15189:2012 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 15189:2012 متن فارسی استاندارد ISO 15189 ویرایش 2012 ( ISO 15189:2012 ) استاندارد آزمايشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کيفيت و صلاحيت را در آزمايشگاه ها مشخص می کند. هدف از تدوين و ابلاغ اين استاندارد بهبود کيفيت ارائه خدمات آزمايشگاهی بوده و الزامات مندرج در آن بايد در آزمايشگاه [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814