ایزوسیستم تحت تاثیر قرار دادن ممیز

۶ نکته مهم پیش از ممیزی سازمان شما جهت دریافت گواهینامه ایزو

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. ممیزی خارجی چیست؟ ممیزی خارجی مرحله قبل از اخذ گواهینامه ایزوی شما است. ممیز اطمینان می دهد که اسناد شما مطابق با تمام الزامات استاندارد است. او همچنین [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814