ایزوسیستم دانلود ایزو آزمایشگاه طبی

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 ) – استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

متن فارسی ایزو 15189:2012 دانلود متن فارسی استاندارد ISO 15189:2012 متن فارسی استاندارد ISO 15189 ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 ) استاندارد آزمایشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کیفیت و صلاحیت را در آزمایشگاه ها مشخص می کند. هدف از تدوین و ابلاغ این استاندارد بهبود کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی بوده و الزامات مندرج در آن باید در آزمایشگاه [...]
محتوا در بخش دانلود استانداردهای ایزو
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814