ایزوسیستم مدیریت ریسک

ریسک تجاری چیست؟ و در استانداردهای ایزو چه نقشی دارد؟

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. ریسک تجاری چیست؟ و چه نقشی در استانداردهای ایزو دارد؟ در هر استاندارد ایزو، موضوع اصلی که فرآیند اجرای سیستم مدیریت را هدایت می کند، ریسک است. رهبران [...]

انتشار نسخه جدید استاندارد ایزو مدیریت ریسک (ایزو ۳۱۰۰۰) در سال ۲۰۱۸

آشنایی با ایزو مدیریت ریسک ایزو 31000(1) این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد. انتشار نسخه جدید ایزو ۳۱۰۰۰ در سال ۲۰۱۸ نسخه جدیدی از استاندارد مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰ در اوایل سال آینده معرفی خواهد شد. همانطور که تهدید خطرات برای [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814