آشنایی با استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ – دستورالعمل های مربوط به ممیزی استانداردهای ایزو

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.


استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ چیست؟

ایزو ۱۹۰۱۱ استانداردی است که رهنمودهایی برای سیستم‌های مدیریت ممیزی ارائه می‌دهد. این استاندارد شامل راهنمایی هایی در مورد مدیریت یک برنامه ممیزی، اصول ممیزی و ارزیابی افرادی است که مسئول مدیریت برنامه‌های ممیزی هستند. یک برنامه ممیزی متشکل از مراحل لازم برای تکمیل تمام ممیزی های فردی مورد نیاز برای رسیدن به یک هدف خاص است.

ایزو ۱۹۰۱۱: ۲۰۱۸ اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی بهبود یک برنامه ممیزی ارایه می‌دهد، و درست مانند سایر بخش‌های یک سازمان انتظار می‌رود که بهبود یابد.

یکی از جنبه‌های این پیشرفت به طور مداوم تضمین می‌کند که اهداف برنامه ممیزی در راستای سیاست‌ها و اهداف سیستم مدیریت قرار دارند. سازمان‌ها، در فشار برای بهبود ممیزی، باید نیازهای مشتریان و سایر گروه‌های ذی‌نفع را مد نظر قرار دهند.

یک حوزه مهم در سیستم‌های مدیریت ممیزی و تجارت به طور کلی مفهوم ریسک است و در سراسر بخش مدیریت برنامه حسابرسی ISO ۱۹۰۱۱: ۲۰۱۸ ادغام شده‌است.

چه کسی می‌تواند از ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸ استفاده کند؟

اگر سازمان شما ممیزی های داخلی یا خارجی سیستم‌های مدیریت را اجرا می‌کند ، یا اگر یک برنامه ممیزی را مدیریت می‌کنید ، آنگاه ایزو ۱۹۰۱۱ و نسخه ANS برای شما کاربرد خواهد داشت.

هر کسی که در ممیزی یا برنامه‌های ممیزی دخالت داشته باشد می‌تواند از ایزو ۱۹۰۱۱ استفاده کند. به طور خاص، ایزو ۱۹۰۱۱ برای افرادی است که مسئول مدیریت یک برنامه ممیزی و ارزیابی افراد درگیر در برنامه‌های ممیزی هستند . هر کسی که وظیفه بهبود یک برنامه ممیزی را برعهده داشته باشد ، از ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۸ بهره می جوید.

نکات مربوط به ISO ۱۹۰۱۱: ۲۰۱۸

زمانی که آمریکا نسخه ویژه خود را از یک استاندارد اقتباس کرد، آن نسخه به عنوان استاندارد ملی آمریکا ( ANS ) شناخته می‌شود و معادل یک استاندارد بین‌المللی است.

نسخه ANS ممکن است تغییراتی در نسخه بین‌المللی ( ISO ) استاندارد ایجاد نکند. در مورد ایزو ۱۹۰۱۱، به عنوان یک پذیرش یکسان در نظر گرفته می‌شود. تنها تغییر قابل‌توجه در آن، شامل بحث در مورد موقعیت آمریکا در ایزو ۱۹۰۱۱ می‌شود.

ANSI / ANSI / ANSI / ISO۱۹۰۱۱ در هر دو فرمت چاپی و دیجیتال در دسترس است.

ISO ۱۹۰۱۱: ۲۰۱۸ چه کاری انجام می‌دهد؟

 ایزو ۱۹۰۱۱ در هر قدم ممیزی یک سیستم مدیریت و یا برنامه ممیزی، از جمله:

 • تعریف اهداف برنامه
 • مطمئن شوید که اهداف خاصی که امیدوار به دستیابی به آن هستید را درک کنید
 • ایجاد ترتیبات ممیزی
 • نقش‌های محوری و مسئولیت‌ها
 • تعریف تعداد، حوزه، مکان، و مدت ممیزی
 • تعیین معیارها و چک لیست‌های خاص
 • بررسی رویه‌های بازبینی
 • تکمیل ممیزی های مورد نیاز
 • برنامه‌ریزی و مرور اسناد داخلی
 • جمع‌آوری و تایید مدرک ممیزی
 • تولید یافته‌ها و تهیه گزارش‌ها
 • یافته‌های برقراری ارتباط
 • بازبینی نتایج و فرآیند
 • ارزیابی نتایج و گرایش‌ها
 • انطباق با روش‌های برنامه ممیزی
 • تکامل نیازها و انتظارات احزاب علاقه‌مند
 • تحلیل سوابق برنامه ممیزی
 • بررسی اثربخشی اقدامات برای رسیدگی به ریسک‌ها

 این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!