مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) که تحت نظارت سازمان استاندارد ایران فعالیت می کند یک مرجع اعتباردهی (AB) ایرانی است که عضو IAF می باشد.

NACI در هفدهمین اجلاس مشترک IAF و ILAC  در سال ۱۳۸۲ برابر با سپتامبر ۲۰۰۳ (در براتیسلاوا اسلواکی) ، یادداشت تفاهمی (MOU) را  با مجمع بین المللی نهاد های تائید صلاحیت (IAF) امضا کرد و به عضویت این مجمع درآمد.

در سال ۱۳۸۴ مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عضویت مجامع بین المللی PAC  و ILAC درآمد و اعتبار بین المللی نظام تائید صلاحیت ایران در مجامع مذکور منوط به امضای موافقت نامه شناسائی چند جانبه MLA و MRA  گردید.

ساختار نظام تائید صلاحیت ایران پیرو تصویب نامه شماره ۱۰۹۱۲۴/ ت ۴۳۱۸۰ ک مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۸ کمیسیون امور زیر بنائی دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی بازنگری و اصلاح گردید و در سال ۱۳۸۹َبه مرکز ملی تائید صلاحیت ایرانَ National Accreditation Center of Iran (NACI)  تغییر نام یافت.

در همین راستا  در سال ۱۳۹۱ این مرکز مطابق با ماده ۷ آئین نامه فوق الذکر در چارت سازمانی سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرکزی مستقل و زیر نظر مستقیم رئیس سازمان قرار گرفت.


میزان اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به صورت زیرمجموعه IAF فعالیت می کند. و برای برخی استانداردهای مهم نظیر ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ و … توسط IAF تایید صلاحیت شده است.
طی بررسی های انجام شده در زمان نگارش این مقاله، بر خلاف سایر AB های بزرگ جهان نظیر UKAS ، DAKKS ، ASCB ، SAS و … هیچ شرکت تماما خارجی نیز درخواستی مبنی بر اعتباردهی توسط NACI ثبت نکرده است و مواردی که بوده اند تماما ایرانی، مشارکتی یا نماینده ایرانی شرکت های خارجی در ایران هستند که با ثبت نام مشابه و ترکیبی اقدام به ثبت در این نهاد کرده اند. این عدم اقبال احتمالا به دو مورد پرستیژ کمتر و نبود زیرخواست مناسب در ایران بر می گردد.

زیرساخت مناسب سازمان

وقتی از زیرساخت مناسب صحبت میکنیم منظور این است که NACI در زمان نگارش این مقاله حتی سایتی کاربر پسند و چند زبانه نیز نداشته که این موضوع علاقه شرکت های خارجی را بسیار کاهش می هد.
به عنوان مثال شما اگر از یک شرکت ایرانی تحت اعتبار NACI گواهینامه ای را دریافت کنید و در خارج از کشور قصد چک کردن اعتبار شرکت صادره کننده گواهینامه را در سایت NACI داشته باشند به سختی ممکن است. موضوعی که در هیج یک از AB های دیگر معتبر جهانی نظیرش رخ نمی دهد.
در مقام مقایسه مراکز اعتباردهی تحت اعتبار IAF نظیر UKAS انگلیس، ACCREDIA ایتالیا، DAKKS آلمان، ANAB  ایالات متحده آمریکا به دلیل سابقه بیشتر و حجم فعالیت دارای اعتبار و پرستیژ بالاتری نسبت به NACI ایران می باشند.

وظایف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( NACI )

 1. اجرای مصوبات و مقررات مربوطه از جمله بند ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
 2. انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و مدارک از داخل و خارج کشور در مورد مقررات و ضوابط فعالیت های تأیید صلاحیت
 3. مشارکت و همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز مرتبط با حوزه فعالیت تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق
 4. فراهم کردن شرایط برای عضویت در مجامع بین المللی ذیربط و پذیرفته شدن در ترتیبات بین المللی شناسایی چند جانبه
 5. تعامل با نهادهای تأیید صلاحیت سایر کشورها به منظور کسب تجربیات و تبادل اطلاعات و تشریک مساعی در امور اجرایی
 6. ثبت ملی گواهینامه های تأیید صلاحیت صادره توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران برای نهادها، آزمایشگاه ها و مشاوران
 7. انجام فعالیت های ترویجی و اطلاع رسانی در مورد مقررات، ضوابط و سایر موضوعات مربوط به تأیید صلاحیت نهادها، آزمایشگاه ها و مشاوران
 8. اظهارنظر در مورد پیش نویس ضوابط و استانداردهای بین المللی در زمینه های مرتبط با تأیید صلاحیت
 9. استفاده از ارزیابان، کارشناسان و متخصصان فنی خارج از مرکز در امور مختلف پس از تأیید آنها توسط مرکز
 10. انجام نیاز سنجی های آموزشی کلیه کارکنان دست اندرکار در مرکز و همچنین نیاز سنجی آموزشی ارزیابان و متخصصان فنی

تاریخچه سازمان ملی استاندارد

تشکیلات سازمان ملی استاندارد ایران همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال ۱۳۰۴ خورشیدی شکل گرفت و تا سال ۱۳۱۱ به نام اداره «اوزان و مقادیر» در وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه فعالیت داشت.

در سال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۱ به نام اداره «اوزان و مقیاس ها» تحت پوشش اداره کل تجارت به فعالیت خود ادامه داد و در سال های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ در وزارت اقتصاد ملی مستقر بود.

با تصویب قانون در سال ۱۳۳۹ موسسه استاندارد ایران تاسیس شد و کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز کرد و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در آمد.

جایگاه موسسه NACI

در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ جایگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشت و از سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجلس شورای اسلامی، موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل شد.

طبق تصویب نامه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت.

استانداردهای تصویب شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

سازمان ملی استاندارد ایران تا کنون حدود ۲۷ هزار عنوان استاندارد ملی را تاکنون تدوین کرده است. بیشترین میزان استانداردهای تدوین شده به ترتیب در زمینه مکانیک و فلزشناسی با ۳۵۲۸ موضوع، صنایع شیمیایی و پلیمر با ۳۵۰۴ موضوع، خوراک و فرآورده های کشاورزی با ۳۳۱۷ موضوع، خودرو و نیرو محرکه با ۲۸۸۹ موضوع می باشد.

همچنین در حوزه خدمات ۸۲۴ استاندارد و در زمینه مدیریت کیفیت ۱۵۴ موضوع تدوین شده است.


ارکان مرکز ملی مرکز تایید صلاحیت ایران

ارکان سازمان عبارت است از:

 1. شورای‌عالی استاندارد
 2. رئیس سازمان

وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد

وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:
۱ـ تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲ـ تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
۳ـ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور
۴ـ رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده
۵ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
۶ ـ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
۷ـ بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
۸ ـ تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
۹ـ تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه
۱۰ـ تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان
۱۱ـ تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی
۱۲ـ تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی
۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی
۱۵ـ ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران و نخبگان عرصه استاندارد

وظایف و اختیارات رئیس مرکز کلی تایید صلاحیت ایران

رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد:
۱ـ عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوط
۲ـ پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب
۳ـ مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات
۴ـ پیشنهاد تعرفه‌های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد
۵ ـ پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای ‌عالی استاندارد
۶ ـ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
۷ـ بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای‌عالی
۸ ـ تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان
۹ـ شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران


نحوه ارسال درخواست پشتیبانی در سامانه نظارت چگونه است؟

ارسال درخواست پشتیبانی بر اساس سه گروه به شرح زیر تقسیم‌بندی شده و با انتخاب یکی از این سه دسته، مسیر بررسی و انجام آن تعیین می‌گردد.

لذا اعلام می‌گردد بر اساس سیاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت پشتیبان از پاسخ تلفنی به سؤالات، راهنمایی‌ها و رفع اشکالات منع شده و تنها راه انتقال موارد، ثبت موضوع از طریق سامانه پشتیبان است.

فهرست گروه‌بندی درخواست

ارسال درخواست پشتیبانی بر اساس سه گروه به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:

۱- شرکت پشتیبان

 • گزارش خطای مشاهده‌شده در زمان اجرای کار
 • عدم انجام فعالیت روتین سامانه (عدم تهیه گزارش، نمایش گواهینامه)
 • مغایرت در خروجی‌های متفاوت

۲- معاونت نظارت بر اجرای ستاد سازمان

 • گزارش اشکالات در اجرای فرآیند کاری منطبق با دستورالعمل یا روش اجرایی
 • نبود اطلاعات‌پایه یا اشکال در آن‌ها
 • رفع مشکلات مرتبط ثبت داده اشتباه (ثبت تاریخ، انتخاب فرآورده و ….)
 • ادغام یا تفکیک استانداردها و فرآورده‌ها

۳- مرکز فناوری اطلاعات

 • گزارش قطعی سامانه (عدم دسترسی به سامانه)
 • کندی اجرای درخواست‌ها
 • عدم پاسخ گوئی پیمانکار به درخواست‌های مرتبط ارسالی

منبع تکمیلی : وب سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

برای اخذ انواع ایزو می‌توانید از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!