مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) یک مرجع اعتباردهی (AB) ایرانی است که تا تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ تحت اعتبار IAF فعالیت می کرد و پس از آن عضویت این مرکز در IAF ابتدا تعلیق و در ادامه ابطال گردید.

بررسی آخرین وضعیت NACI (مرکز ملی تایید صلاحیت ایران) در IAF

متاسفانه در بهمن ماه ۱۴۰۲ عضویت ایران در IAF ابتدا تعلیق و در ادامه به حذف این نهاد اعتباردهی از IAF انجامید. با توجه به اینکه نام ایران به طور کامل همراه با تمامی رکوردها از وب سایت IAF حذف شده و کوچکترین نشانی از اسم ایران در وب سایت این نهاد یافت نمی شود به نظر می رسد این حذف اقدامی جدی از طرف این نهاد بین المللی باشد. با وضعیت پدید آمده ایران فاقد نهاد ارزیابی تحت اعتبار IAF بوده و گواهینامه های صادره از شرکت های زیرمجموعه NACI نیز فاقد اعتبار بین المللی از IAF خواهند بود. در حال حاضر برای دریافت گواهینامه های تحت اعتبار IAF صرفا می توان از CB های خارج از کشور یا CB های تحت اعتبار نهادهای اعتباردهی خارج از کشور اقدام نمود.

سوابق فعالیت NACI

در سال ۱۳۸۴ مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عضویت مجامع بین المللی PAC  و ILAC درآمد و اعتبار بین المللی نظام تائید صلاحیت ایران در مجامع مذکور منوط به امضای موافقت نامه شناسائی چند جانبه MLA و MRA  گردید.

ساختار نظام تائید صلاحیت ایران پیرو تصویب نامه شماره ۱۰۹۱۲۴/ ت ۴۳۱۸۰ ک مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۸ کمیسیون امور زیر بنائی دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و آئین نامه اجرائی ماده ۳۳ با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی بازنگری و اصلاح گردید و در سال ۱۳۸۹َبه مرکز ملی تائید صلاحیت ایرانَ National Accreditation Center of Iran (NACI)  تغییر نام یافت.

در همین راستا  در سال ۱۳۹۱ این مرکز مطابق با ماده ۷ آئین نامه فوق الذکر در چارت سازمانی سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرکزی مستقل و زیر نظر مستقیم رئیس سازمان قرار گرفت.


میزان اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ تحت اعتبار IAF فعالیت می کرد و برای برخی استانداردهای مهم نظیر ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ و … تاییدیه صدور از IAF داشت لکن پس از این تاریخ و خذف ایران از لیست IAF مدارک صادر شده دیگر از اعتبار جهانی و تحت اعتبار IAF  برخوردار نخواهند بود. باید دید با توجه به حذف کامل و نه تعلیق نام ایران از سایت IAF مرکز ملی تایید صلاحیت چه سیاستی را اتخاد خواهد کرد.
در حال حاضر در صورتی که سازمانی درخواست گواهینامه تحت اعتبار IAF داشته باشد تنها امکان دریافت گواهینامه از مراجع صدور خارج از کشور برایش وجود دارد.

شرکت های تحت اعتبار NACI

طی بررسی های انجام شده در زمان نگارش این مقاله، بر خلاف سایر AB های بزرگ جهان نظیر UKAS ، DAKKS ، ASCB ، SAS و … هیچ شرکت تماما خارجی نیز درخواستی مبنی بر اعتباردهی توسط NACI ثبت نکرده است و مواردی که بوده اند تماما ایرانی یا مشارکتی هستند که با ثبت نام مشابه و ترکیبی اقدام به ثبت در این نهاد کرده اند. این عدم اقبال احتمالا به ریسک حذف یا تعلیق از IAF  و یا وب سایت مرکز NACI با رابط کاربری ضعیف به زبان انگلیسی برای طرف خارجی برمی گردد.

بررسی زیرساخت و رابط کاربری وب سایت NACI

وقتی از زیرساخت مناسب صحبت میکنیم منظور این است که NACI در زمان نگارش این مقاله متاسفانه حتی سایتی کاربر پسند و چند زبانه نیز نداشته که این موضوع علاقه شرکت های خارجی را بسیار کاهش می دهد.
به عنوان مثال شما اگر از یک شرکت ایرانی تحت اعتبار NACI گواهینامه ای را دریافت کنید و در خارج از کشور قصد چک کردن اعتبار شرکت صادره کننده گواهینامه را در سایت NACI داشته باشند، طرف خارجی به سختی ممکن است از پس کار برآیند. موضوعی که در هیج یک از AB های دیگر معتبر جهانی نظیرش رخ نمی دهد.

وظایف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( NACI )

 1. اجرای مصوبات و مقررات مربوطه از جمله بند ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
 2. انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و مدارک از داخل و خارج کشور در مورد مقررات و ضوابط فعالیت های تأیید صلاحیت
 3. مشارکت و همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز مرتبط با حوزه فعالیت تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق
 4. فراهم کردن شرایط برای عضویت در مجامع بین المللی ذیربط و پذیرفته شدن در ترتیبات بین المللی شناسایی چند جانبه
 5. تعامل با نهادهای تأیید صلاحیت سایر کشورها به منظور کسب تجربیات و تبادل اطلاعات و تشریک مساعی در امور اجرایی
 6. ثبت ملی گواهینامه های تأیید صلاحیت صادره توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران برای نهادها، آزمایشگاه ها و مشاوران
 7. انجام فعالیت های ترویجی و اطلاع رسانی در مورد مقررات، ضوابط و سایر موضوعات مربوط به تأیید صلاحیت نهادها، آزمایشگاه ها و مشاوران
 8. اظهارنظر در مورد پیش نویس ضوابط و استانداردهای بین المللی در زمینه های مرتبط با تأیید صلاحیت
 9. استفاده از ارزیابان، کارشناسان و متخصصان فنی خارج از مرکز در امور مختلف پس از تأیید آنها توسط مرکز
 10. انجام نیاز سنجی های آموزشی کلیه کارکنان دست اندرکار در مرکز و همچنین نیاز سنجی آموزشی ارزیابان و متخصصان فنی

تاریخچه سازمان ملی استاندارد

تشکیلات سازمان ملی استاندارد ایران همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال ۱۳۰۴ خورشیدی شکل گرفت و تا سال ۱۳۱۱ به نام اداره «اوزان و مقادیر» در وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه فعالیت داشت.

در سال های ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۱ به نام اداره «اوزان و مقیاس ها» تحت پوشش اداره کل تجارت به فعالیت خود ادامه داد و در سال های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ در وزارت اقتصاد ملی مستقر بود.

با تصویب قانون در سال ۱۳۳۹ موسسه استاندارد ایران تاسیس شد و کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز کرد و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در آمد.

جایگاه موسسه NACI

در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ جایگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشت و از سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجلس شورای اسلامی، موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل شد.

طبق تصویب نامه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت.

استانداردهای تصویب شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

سازمان ملی استاندارد ایران تا کنون حدود ۲۷ هزار عنوان استاندارد ملی را تاکنون تدوین کرده است. بیشترین میزان استانداردهای تدوین شده به ترتیب در زمینه مکانیک و فلزشناسی با ۳۵۲۸ موضوع، صنایع شیمیایی و پلیمر با ۳۵۰۴ موضوع، خوراک و فرآورده های کشاورزی با ۳۳۱۷ موضوع، خودرو و نیرو محرکه با ۲۸۸۹ موضوع می باشد.

همچنین در حوزه خدمات ۸۲۴ استاندارد و در زمینه مدیریت کیفیت ۱۵۴ موضوع تدوین شده است.


ارکان مرکز ملی مرکز تایید صلاحیت ایران

ارکان سازمان عبارت است از:

 1. شورای‌عالی استاندارد
 2. رئیس سازمان

وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد

وظایف و اختیارات شورای‌عالی استاندارد به‌شرح زیر است:
۱ـ تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲ـ تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
۳ـ تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی‌گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور
۴ـ رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده
۵ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه
۶ ـ تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط
۷ـ بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
۸ ـ تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان
۹ـ تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه
۱۰ـ تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان
۱۱ـ تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی
۱۲ـ تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی
۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی
۱۵ـ ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران و نخبگان عرصه استاندارد

وظایف و اختیارات رئیس مرکز کلی تایید صلاحیت ایران

رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد:
۱ـ عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوط
۲ـ پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورای‌عالی استاندارد جهت تصویب
۳ـ مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات
۴ـ پیشنهاد تعرفه‌های مورد نیاز سازمان جهت تصویب به شورای‌عالی استاندارد
۵ ـ پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورای ‌عالی استاندارد
۶ ـ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان
۷ـ بررسی و اجرای دستورالعمل و روشهای اجرائی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورای‌عالی
۸ ـ تلاش در جهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان
۹ـ شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران


نحوه ارسال درخواست پشتیبانی در سامانه نظارت چگونه است؟

ارسال درخواست پشتیبانی بر اساس سه گروه به شرح زیر تقسیم‌بندی شده و با انتخاب یکی از این سه دسته، مسیر بررسی و انجام آن تعیین می‌گردد.

لذا اعلام می‌گردد بر اساس سیاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت پشتیبان از پاسخ تلفنی به سؤالات، راهنمایی‌ها و رفع اشکالات منع شده و تنها راه انتقال موارد، ثبت موضوع از طریق سامانه پشتیبان است.

فهرست گروه‌بندی درخواست

ارسال درخواست پشتیبانی بر اساس سه گروه به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:

۱- شرکت پشتیبان

 • گزارش خطای مشاهده‌شده در زمان اجرای کار
 • عدم انجام فعالیت روتین سامانه (عدم تهیه گزارش، نمایش گواهینامه)
 • مغایرت در خروجی‌های متفاوت

۲- معاونت نظارت بر اجرای ستاد سازمان

 • گزارش اشکالات در اجرای فرآیند کاری منطبق با دستورالعمل یا روش اجرایی
 • نبود اطلاعات‌پایه یا اشکال در آن‌ها
 • رفع مشکلات مرتبط ثبت داده اشتباه (ثبت تاریخ، انتخاب فرآورده و ….)
 • ادغام یا تفکیک استانداردها و فرآورده‌ها

۳- مرکز فناوری اطلاعات

 • گزارش قطعی سامانه (عدم دسترسی به سامانه)
 • کندی اجرای درخواست‌ها
 • عدم پاسخ گوئی پیمانکار به درخواست‌های مرتبط ارسالی

منبع تکمیلی : وب سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

برای اخذ انواع ایزو می‌توانید از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!