آینده استاندارد ایزو ( تغییرات استانداردهای ایزو در آینده )

آینده استاندارد های ایزو

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.


آینده استاندارد ایزو

به همان میزان که صنایع تکامل پیدا می کنند، استانداردهای مربوط به آنها نیز رشد پیدا می کنند. این امر به ویژه برای استانداردهای ایزو که به طور معمول دستخوش تجدید نظر هستند نیز صحت دارد. کرگ اس. مر، مدیرکیفیت و امنیت NSF بین المللی اظهار می دارد که تغیر استاندارهای ایزو به سمت و سوی یکسانی است.

او توضیح می دهد که: “اغلب استانداردهای ایزو بیشتر به سمت ظاهر استاندار شده ای در حرکتند”. “دلیل این امر هم راستا کردن همه سیستم ها بایکدیگر است تا یک سیستم با کیفیت به وجود آید و بتواند استانداردهای مختلف را مدیریت کند.

مور ادامه می دهد که: “بقیه قسمت آن بیشتر به سمت مهارت، پایداری و انصاف درحرکت است” “[ایزو] سعی می کند استانداردهایی را ایجاد کند که سازمان ها و تجارت هایی که آنها به کار می برند، سه فاکتور مذکور را آشکارا درفرآیند خود به کارگیرند.

مور ذکرمی کند: درحال حاضر این کار، تجارت خوبی است و به از بین بردن محدودیت های تجاری بین المللی کمک می کند. هنگامی که تجارت جهانی، استانداردهایی با کیفیت یکسان را تشخیص می دهد، آنها درسطح بالاتری از میدان بازی هستند.

استاندارد ایزو و لزوم ویرایش ها جدید

جف راجرز، حسابرس اصلی RMS LLC اظهار می دارد که این امر نمایانگر این مطلب است که چطور ایزو ۹۰۰۱ استاندارد مدیریت کیفیت در طی سالها ویرایش شده و تغییرکرده است. ۹۰۰۱ از لحاظ دیدگاه، مستند سازی از بخش اصلی متعارف سازی دور شده است و بیشتر بر روی توضیحات و سنجش های ذهنی متمرکز شده است.

راجرز بیان می دارد که استاندارد ایزو ۹۰۰۱ شرکت ها را قادرساخته که آن را در هر صنعت و سازمانی بپذیرند، آن را مدل اصلی برای ویرایش دیگر ایزوها سازند و مقیاس اینکه چطور در آینده تغییر می کنند در نظر گیرند.

با استفاده از آنچه که راجرز و کمیته ایزو به آن رویکرد روند یا کارهای سنجشی به موازات اهداف هماهنگ شده یک شرکت می نامند، سازمان ها می توانند با دقت بیشتری کارایی فرآیندها را با استفاده ازتشخیص “ضعیف ترین ارتباط” در گروهی ازفعالیت های متوالی تشخیص دهند. راجرز اظهار می دارد که: به دلیل اینکه استاندارد ۹۰۰۱ ISO دستخوش رویکرد فرآیند شده همه الزاماتی که تا حالا به سازمان ها تحمیل شده بودند، متحمل یکی از آن فرآیندها شدند.”

آینده استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و تغییرات رخ داده در ورژن ها

راجرز پیش بینی می کند که ایزو ۹۰۰۱ به این امر که چطور استانداردهای ایزو شکل می گیرند، ادامه خواهد داد. او بیان می دارد که  هنگامی که این موضوع درسال ۲۰۰۸ بازبینی گردید هیچ الزامات جدیدی اضافه نشد و در در ویرایش ۲۰۱۵ ابن استاندارد تاکید زیادی بر روی مدیریت ریسک در تمامی فرایندها گردید. گرچه تعداد بندهای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به ۱۰ بند افزایش یافت اما همچنان تغییر چشم گیری مشاهده نشده است.

آشنایی با راهنمای (Guidelines) استاندارد ایزو

سازمان بین المللی ایزو برای پیاده سازی برخی استانداردهای مدیریت کیفیت اقدام به ارائه راهنماهای تخصصی تحت عنوان Guidelines نموده است به عنوان مثال برای پیاده سازی مدیریت کیفیت در بخش آموزش سازمان راهنمای تخصصی ایزو ۱۰۰۱۵ ارائه گردیده که آخرین ورژن رسمی ارائه شده آن مربوط به سال ۱۹۹۹ می باشد. یا برای پیاده سازی مدیریت کیفیت در بخش های بیمارستانی راهنمای تخصصی IWA 1  ارائه گردید که آخرین ورژن مربوط به سال ۲۰۰۵ می باشد.

آنچه که مشخص است اینست که تا زمانی نیاز به ویرایش در استانداردها یا راهنماها محرز نگردد تغییراتی در متن استانداردها شاهد نخواهیم بود.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!