گواهینامه ایزو جهت اخذ رتبه پیمانکاری

استاندارد ایزو و hse جهت اخذ رتبه پیمانکاری

در حال حاضر پیمانکاران در حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس امتیاز های اخذ شده دارای رتبه و گرید می شوند. برخی از شرکت ها جهت ارتقا وضعیت رتبه نیازمند امتیاز می باشند.

در حال حاضر یکی از حوزه های امتیاز آور اخذ گواهینامه ایزو ویژه پیمانکاران و HSE می باشد و شرکت ها تا ۲۰ امتیاز می توانند از این حوزه اخذ نمایند. به عنوان مثال شرکت های با اخذ سری گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل ۳ گواهینامه و گواهینامه HSE می توانند حداکثر امتیاز را اخذ نمایند.

به نقل از وب سایت ساجات :

نحوۀ تعیین امتیاز پیمانکاران ساجات برای اخذ رتبه پیمانکار در هر معیار که پیوست دعوتنامه اظهار توان اجرای کار میباشد به این شکل است که برای تعیین امتیاز هر پیمانکار در هر معیار، که باید عددی بین صفر تا صد باشد، ابتدا بر اساس مفاد گفته شده در شرح معیار، امتیاز پیمانکار برای آن معیار، که ممکن است عددی کمتر یا بیشتر از صد باشد، مشخص می شود. سپس، بالاترین امتیاز کسب شده توسط پیمانکاران، معادل صد قرار گرفته و امتیاز دیگر پیمانکاران، به تناسب محاسبه و تعیین میشوند.

(امتیاز نظام تضمین کیفیت مندرج در وب سایت ساجات در ادامه بیان شده است، شرکت ها با دریافت گواهینامه ها ایزو می توانند تا ۳۰ امتیاز دریافت کنند)

۸) شرح امتیاز نظام تضمین کیفیت

۱-۸ ) شاخص ارزشیابی پیمانکار، بر اساس آیین نامه ارزشیابی پیمانکار : حداکثر ۲۰ امتیاز.

۲-۸ ) ارایه تقدیرنامه، تشویق نامه، یا رضایتنامه از کارفرمایان : هر مورد ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز.

۳-۸ ) حداکثر ۲۰ امتیاز. :دارا بودن گواهینامه های ISO مثل گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و یا گواهینامه HSE :هر گواهینامه بین ۳ تا ۸ امتیاز ؛ حداکثر ۲۰ امتیاز.

۴-۸ ) ساختار مناسب تشکیلاتی در زمینه تضمین کیفیت ( مانند واحدهای کنترل پروژه، کنترل کیفیت مصالح و دفتر فنی) : حداکثر ۱۰ امتیاز.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!