دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ورژن ۲۰۱۲ ( ISO 10004:2012 ) – رضایتمندی مشتریان

متن فارسی ایزو 10004 ورژن 2012

دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ورژن ۲۰۱۲ ( ISO 10004:2012 ) – رضایتمندی مشتریان

یکی از کلیدهای موفقیت هر سازمان رضایت مشتری از سازمان و محصولات آن است. بنابراین پایش رضایت مشتری یک امر ضروری محسوب میشود. اطلاعات بدست آمده از پایش و اندازه گیری رضایت مشتری به شناسایی فرصت ها جهت توسعه استراتژی های سازمان ، محصولات ، فرآیندها و ویژگی های سازمان که مشتریان آنها را ارزیابی می کنند، کمک می کند و اهداف سازمان را تامین می کند. چنین پیشرفت هایی اعتماد مشتری را تقویت کرده و منافع اقتصادی دیگر را نیز بدنبال دارد.

این استاندارد بین المللی راهنمایی برای سازمانها جهت استقرار اثربخش فرآیندهای اندازه گیری رضایت مشتری را فراهم می سازد.

ارتباط ایزو ۱۰۰۰۴ با ایزو ۹۰۰۱

این استاندارد بین المللی سازگار با ISO 9001:2008 است که با ارائه راه کارهایی درباره پایش و اندازه گیری رضایت مندی مشتری ، اهداف خود را دنبال می کنند. این استاندارد بین المللی برای توجه خاص به بندهای استاندارد ISO 9001:2008 که مرتبط با رضایتمندی مشتری می باشد کمک شایانی می کند. در ذیل مهم ترین این بندها عنوان شده است.

الف) ۲-۵ , ISO9001:2008، درخصوص تمرکز بر مشتری مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نیازهای مشتری مشخص شده و با هدف بهبود رضایت مشتری ، تامین میشود.

ب) ب ۱-۶ ، ISO9001:2008، درخصوص مدیریت منابع : سازمان جهت بهبود رضایت مشتری باید با تامین نیازهای مشتری ، منابع را تشخیص و فراهم نماید.

پ) ج ۳-۲-۷، ISO9001:2008، در خصوص ارتباط مشتری : سازمان باید تمهیدات موثر برای ارتباط و بازخورد از مشتری ، از جمله شکایت مشتری را مشخص و اجرا نماید.

ت) ۱-۲-۸، ISO9001:2008، در خصوص رضایت مشتری : به عنوان یکی از منابع پایش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید اطلاعات مربوط به درک مشتری را پایش نماید تا قادر به تشخیص این باشد که آیا سازمان توانسته است نیازهای مشتری را برآورده کند. شیوه های اکتساب و به کارگیری این اطاعات باید مشخص شود.

ج) ۴-۸، ISO9001:2008 در خصوص تحلیل داده ها : سازمان باید داده های مناسب و کارآمد سیستم مدیریت کیفیت را شناسایی ، جمع آوری و تحلیل کند و با این تحلیل بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت ارزیابی شود. این داده ها ، باید از نتایج پایش و اندازه گیری و از سایر منابع مرتبط به دست آید. تحلیل این داده ها باید اطلاعات مربوط به رضایت مشتری را فراهم سازد.

این استانداردبین المللی می تواند مستقل از ISO9001:2008 مورد استفاده قرار گیرد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!