دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 ) – استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی

متن فارسی ایزو 15189:2012

متن فارسی استاندارد ISO 15189 ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 )

استاندارد آزمایشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کیفیت و صلاحیت را در آزمایشگاه ها مشخص می کند. هدف از تدوین و ابلاغ این استاندارد بهبود کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی بوده و الزامات مندرج در آن باید در آزمایشگاه های پزشکی کشور به اجرا درآید. مراجع قانونی مسئول و نهادهای اعتباربخش آزمایشگاهی می توانند از این استاندارد به عنوان معیار نظارت، ارزیابی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده نمایند.

استاندارد آزمایشگاه های پزشکی کشور به لحاظ ساختار بندها و زیربندهای اصلی، متناظر با استاندارد بین المللی ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲ می باشد. در تدوین این استاندارد همچنین از کتب و مراجع سازمان جهانی بهداشت و سایر منابع معتبر مرتبط بهره برداری شده است.

در استاندارد بین المللی ایزو ۱۵۱۸۹:۲۰۱۲ بخش جداگانه ای به تعریف اصطلاحات مورد استفاده اختصاص یافته است. استاندارد چنانچه نیاز به تعریف واژه یا اصطلاحی بوده، در بند مرتبط تعریف شده است. علاقمندان به مطالعه بیشتر در زمینه اصطلاحات و تعاریف می توانند به نسخه اصلی استاندارد بین المللی و یا آخرین ویرایش استاندارد ملی “آزمایشگاه های پزشکی- الزامات کیفیت و صلاحیت” منتشر شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه نمایند.

منظور از واژه سازمان در این استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ ، آزمایشگاه پزشکی است که الزامات مندرج در این استاندارد باید در آن استقرار پیدا کند.

آزمایشگاه پزشکی آزمایشگاهی است که آزمایش روی مواد به دست آمده از بدن انسان به منظور فراهم کردن اطلاعات برای تشخیص،مدیریت، پیشگیری و درمان بیماریها یا ارزیابی سلامت انسانها انجام میدهد و می تواند خدمات مشاورهای در تمام زمینههای بررسی آزمایشگاهی شامل تفسیر نتایج و توصیه در جهت اقدامات تشخیصی بیشتر ارائه دهد.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ISO 15189 ویرایش ۲۰۱۲ ( ISO 15189:2012 ) را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!