دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۱ ( ISO 50001:2011 ) – استاندارد مدیریت انرژی

متن فارسی ایزو 50001

متن فارسی استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۱ ( ISO 50001:2011 )

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مورد نیاز برای ایجاد، اجرا، برقرار نگه داشتن و بهبود بخشیدن سیستم مدیریت انرژی در یک سازمان است که سازمان را قادر می سازد، یک رویکرد نظام مند برای دستیابی به بهبود مداوم عملکرد انرژی، شامل بازدهی انرژی، کاربری و مصرف انرژی را به کار گیرد.

این استاندارد الزامات قابل کاربرد در کاربری و مصرف انرژی شامل، اندازه گیری ، مستندسازی و گزارش دهی ، طراحی و تهیه خدمات برای تجهیزات ،سیستم ها ، فرآیندها و کارکنانی که در عملکرد انرژی تاثیر دارند را تعیین میکند.

این استاندارد برای تمام متغیرهای موثر بر عملکرد انرژی قابل پایش بوده و به وسیله سازمان تحت تاثیر قرار می‌گیرند ، کاربرد خواهد داشت.

این استاندارد برای سیستم مدیریت انرژی به صورت استفاده مستقل طراحی شده است ولی می تواند در سایر سیستم های مدیریتی ادغام یا در کنار آنها قرار گیرد.

این استاندارد در هر سازمانی که در نظر دارد انطباق با خط مشی  انرژی بیان شده خود و انطباق با سایر الزامات را تضمین و اثبات نماید، کاربرد خواهد داشت. این انطباق می تواند به وسیله خود ارزیابی و خود اظهاری انطباق یا به وسیله ثبت و صدور سیستم مدیریت انرژی به وسیله یک سازمان بیرونی تایید شود.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ISO 50001 ویرایش ۲۰۱۱ ( ISO 50001:2011 ) را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!