دانلود متن فارسی استاندارد ۱۶۹۴۹ IATF ویرایش ۲۰۱۶ ( IATF 16949:2016 ) – کیفیت قطعات خودرو

متن استاندارد IATF 2016

متن فارسی استاندارد IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ ( IATF 16949:2016 ) – مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبُردی در سازمان است که میتواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک نموده و مبنایی دقیق برای طرحهای توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت برای یک سازمان بر مبنای این استاندارد بین المللی عبارتند از:

الف) توانایی ارائه ی دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده میسازند؛

ب) تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتری؛

پ) رسیدگی به ریسکها و فرصتهای مرتبط با محیط و اهداف آن؛

ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده.

این استاندارد بین المللی میتواند توسط طرفهای داخلی و بیرونی استفاده شود.

پیاده سازی این استاندارد بین المللی به این مقاصد نیست:

  • یکنواختی در ساختار سیستمهای مختلف مدیریت کیفیت؛
  • هماهنگی مستندات با ساختار بندهای این استاندارد بینالمللی؛
  • استفاده از اصطلاحات خاص این استاندارد در سازمان.

الزامات مشخص شده ی سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات میباشد.

این استاندارد بین المللی رویکردی فرآیندی که مبتنی بر چرخه ی طرح، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) و تفکر مبتنی بر ریسک است را به کار میگیرد.

رویکرد فرآیندی سازمان را قادر به طرح ریزی فرآیندها و اثرات متقابل آنها می سازد.

چرخه PDCA یک سازمان را قادر میسازد که اطمینان حاصل نماید که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و فرآیندها مدیریت میشوند، و فرصتهای بهبود تعیین و عملیاتی میشوند.

تفکر مبتنی بر ریسک سازمان را قادر به تعیین عواملی که میتوانند منجر به انحراف از نتایج طرحریزی شده فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت میشوند، برای پیاده سازی کنترل های پیشگیرانه به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی و استفاده ی حداکثری از فرصتها در چنین مناطقی مینماید( .بخش الف- ۴ را ببینید)

برآوردن دائمی الزامات و رسیدگی به نیازها و انتظارات آینده، چالش سازمان در محیطی به طور فزاینده پویا و پیچیده است. برای رسیدن به این هدف، سازمان ممکن است نیاز به انواع مختلفی از بهبود را برای اصلاح و بهبود مداوم تشخیص دهد، نظیر تغییرات غیرمعمول، نوآوری و سازماندهی مجدد.

این استاندارد OMS صنعت خودرو الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی و توسعه، تولید، و به هنگام موضوعیّت، مونتاژ، نصب و راه اندازی، و خدمات محصولات مرتبط با خودرو، از جمله محصولات با نرم افزار تعبیه شده را تعریف می نماید.

بیشتر بخوانید:  دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 10004 ورژن 2012 ( ISO 10004:2012 ) - رضایتمندی مشتریان

این استاندارد OMS صنعت خودرو برای سایتهای سازمان که در آن تولید قطعات تولیدی مشخص شده ی مشتری، قطعات خدمات، و (یا) قطعات جانبی ایجاد میشوند، به کار بُرده میشود.

این استاندارد OMS صنعت خودرو باید در سراسر زنجیره ی تامین صنعت خودرو به کار برده شود.

در صورتی که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر و یا اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با تولید و مونتاژ خودرو ( IATF 16949:2016 ) می باشید از اینجا می توانید اقدام کنید.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ ( IATF 16949:2016 ) را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!