دانلود متن فارسی استاندارد ۱۶۹۴۹ IATF ویرایش ۲۰۱۶ ( IATF 16949:2016 ) – کیفیت قطعات خودرو

متن استاندارد IATF 2016

متن فارسی استاندارد IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ ( IATF 16949:2016 ) – مدیریت کیفیت در صنعت خودرو

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبُردی در سازمان است که میتواند به بهبود عملکرد کلی آن کمک نموده و مبنایی دقیق برای طرحهای توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت برای یک سازمان بر مبنای این استاندارد بین المللی عبارتند از:

الف) توانایی ارائه ی دائمی محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا را برآورده میسازند؛

ب) تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتری؛

پ) رسیدگی به ریسکها و فرصتهای مرتبط با محیط و اهداف آن؛

ت) توانایی اثبات انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده.

این استاندارد بین المللی میتواند توسط طرفهای داخلی و بیرونی استفاده شود.

پیاده سازی این استاندارد بین المللی به این مقاصد نیست:

  • یکنواختی در ساختار سیستمهای مختلف مدیریت کیفیت؛
  • هماهنگی مستندات با ساختار بندهای این استاندارد بینالمللی؛
  • استفاده از اصطلاحات خاص این استاندارد در سازمان.

الزامات مشخص شده ی سیستم مدیریت کیفیت در این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات و خدمات میباشد.

این استاندارد بین المللی رویکردی فرآیندی که مبتنی بر چرخه ی طرح، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) و تفکر مبتنی بر ریسک است را به کار میگیرد.

رویکرد فرآیندی سازمان را قادر به طرح ریزی فرآیندها و اثرات متقابل آنها می سازد.

چرخه PDCA یک سازمان را قادر میسازد که اطمینان حاصل نماید که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و فرآیندها مدیریت میشوند، و فرصتهای بهبود تعیین و عملیاتی میشوند.

تفکر مبتنی بر ریسک سازمان را قادر به تعیین عواملی که میتوانند منجر به انحراف از نتایج طرحریزی شده فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت میشوند، برای پیاده سازی کنترل های پیشگیرانه به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی و استفاده ی حداکثری از فرصتها در چنین مناطقی مینماید( .بخش الف- ۴ را ببینید)

برآوردن دائمی الزامات و رسیدگی به نیازها و انتظارات آینده، چالش سازمان در محیطی به طور فزاینده پویا و پیچیده است. برای رسیدن به این هدف، سازمان ممکن است نیاز به انواع مختلفی از بهبود را برای اصلاح و بهبود مداوم تشخیص دهد، نظیر تغییرات غیرمعمول، نوآوری و سازماندهی مجدد.

این استاندارد OMS صنعت خودرو الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی و توسعه، تولید، و به هنگام موضوعیّت، مونتاژ، نصب و راه اندازی، و خدمات محصولات مرتبط با خودرو، از جمله محصولات با نرم افزار تعبیه شده را تعریف می نماید.

این استاندارد OMS صنعت خودرو برای سایتهای سازمان که در آن تولید قطعات تولیدی مشخص شده ی مشتری، قطعات خدمات، و (یا) قطعات جانبی ایجاد میشوند، به کار بُرده میشود.

این استاندارد OMS صنعت خودرو باید در سراسر زنجیره ی تامین صنعت خودرو به کار برده شود.

در صورتی که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر و یا اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با تولید و مونتاژ خودرو ( IATF 16949:2016 ) می باشید از اینجا می توانید اقدام کنید.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد IATF 16949 ویرایش ۲۰۱۶ ( IATF 16949:2016 ) را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!