روش اجرایی کالیبراسیون در ایزو + دانلود نمونه روش اجرایی کالیبراسیون

روش اجرایی خرید و تدارکات

یکی از بخش های مهم در مستندات ایزو بخش کالیبراسیون است. هنگامی که شرکت ها در صدد اخذ استانداردی نظیر ایزو ۹۰۰۱ و یا IATF (ISO TS 16949) هستند کالیبراسیون در بخش تجهیزات و ابزارها جزئی جدانشدنی است.

لذا در صورتی که شرکتی که دارای تجهیزات و ابزارهای دقیق بوده و از آن در تولیدات خود استفاده می کند، در هنگام پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ و یا در شرکت های خودروسازی و قطعه سازی خودرو استاندارد IATF ( ISO TS 16949 ) باید نسبت به تدوین دستور العمل های و روش های اجرایی کالیبراسیون اقدام کرد.

یک برنامه کالیبراسیون جامع در سیستم ایزو شامل روش اجرایی کالیبراسیون، دستور العمل های اجرایی و فرم های مربوطه می باشد.

کالیبراسیون چیست ؟

کالیبراسیون یکی از فرایندهای اولیه مورد استفاده برای حفظ دقت دستگاه ها است. کالیبراسیون فرآیند پیکربندی یک وسیله است تا نتایج را برای یک نمونه در محدوده قابل قبول ارائه دهد. از بین بردن یا به حداقل رساندن عواملی که باعث اندازه گیری های نادرست می شود، یک جنبه اساسی طراحی و کالیبراسیون است.
کالیبراسیون در تکنولوژی اندازه گیری، مقایسه مقادیر اندازه گیری شده توسط یک دستگاه تحت آزمایش با مقادیر استاندارد کالیبراسیون می باشد.
برای بهبود کیفیت کالیبراسیون و نتایج پذیرفته شده توسط سازمان های بیرونی مطلوب است که کالیبراسیون و اندازه گیری های بعدی به عنوان واحد اندازه گیری تعریف شده بین المللی قابل ردیابی باشد.

ایجاد ردیابی توسط یک مقایسه رسمی با یک استاندارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به استانداردهای ملی (مانند NIST در ایالات متحده آمریکا)، استانداردهای بین المللی یا مراجع تایید شده دیگر انجام می شود. این ممکن است توسط آزمایشگاه های استاندارد ملی توسط دولت یا شرکت های خصوصی ارائه خدمات مترولوژی انجام شود.

اهمیت کالیبراسیون ابزارها و زمان نیاز به کالیبراسیون

کالیبراسیون ممکن است به دلایل زیر مورد نیاز باشد:

  • هنگام استفاده از یک ابزار جدید
  • پس از اینکه یک ابزار تعمیر یا اصلاح شده است
  • زمانی که یک مدت زمان مشخصی سپری شده است
  • هنگامی که یک استفاده مشخص (ساعت عملیاتی) سپری شده است
  • قبل و بعد از اندازه گیری بحرانی (مهم و کلیدی)
  • پس از یک رویداد، برای مثال : پس از اینکه یک وسیله در معرض شوک، ارتعاش یا آسیب فیزیکی قرار گرفت که ممکن است به طور کامل یکپارچگی کالیبراسیون آن را به خطر بیاندازد یا تغییرات ناگهانی در آب و هوا
  • هر زمان که مشاهدات مشکوک به نظر می رسند و با ابزار جایگزین نتایج متفاوت گرفته می شود
  • همانطور که توسط الزامات مشخص شده است، به عنوان مثال: توصیه سازنده ابزار

ارتباط کالیبراسیون با استانداردهای ایزو

بند استاندارد مرتبط با کالیبراسیون در استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ (سیستم مدیریت کیفیت)
بند ۷-۶ کنترل وسایل پایش و اندازه‌گیری

بند استاندارد مرتبط با کالیبراسیون در استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ (سیستم مدیریت کیفیت)
بند۷-۱-۵ منابع پایش و اندازه گیری

بند استاندارد مرتبط با کالیبراسیون در استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ و OHSAS 18001:2007
بند ۴-۵-۱ پایش و اندازه‌گیری عملکرد

دانلود نمونه روش اجرایی کالیبراسیون تجهیزات و ابزارها

در ادامه می توانید یک نمونه روش اجرایی مربوط به کالیبراسیون تجهیزات و ابزارها که برای دریافت و اخذ گواهینامه ایزو الزامی است را مشاهده و دانلود نمایید :


دانلود نمونه روش اجرایی کالیبراسیون تجهیزات و ابزارها


نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!