سوابق نگهداری و سرویس روزانه و هفتگی دستگاه ها + دانلود نمونه فرم سوابق نت دستگاه ها

روش اجرایی خرید و تدارکات

این مطلب به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع، ممنوع می باشد.


نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (یا نت پیشگیرانه) تعمیر و نگهداری است که به طور منظم بر روی یک قطعه از تجهیزات انجام می شود تا احتمال شکست آن کاهش یابد. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در حالی که دستگاه هنوز کار می کند انجام می شود، به این دلیل که به طور غیر منتظره مشکلی رخ ندهد.

 تعمیر و نگهداری بدون برنامه ریزی دارای هزینه های سربار زیادی است که می تواند در طول فرایند برنامه ریزی اجتناب شود. هزینه تعمیر و نگهداری غیرمجاز شامل تولید از دست رفته، هزینه های بالاتر برای قطعات و حمل و نقل، و نیز زمان از دست رفته برای پاسخگویی به شرایط اضطراری و تشخیص خطاها در حالی که تجهیزات کار نمی کند.

تعمیرات ناگهانی و اجباری معمولا هزینه های سه تا نه برابر بیشتر از نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده است. هنگامی که تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده صورت پذیرد، هر یک از این هزینه ها می تواند کاهش یابند. تجهیزات را می توان تعطیل کرد تا با خرابی های تولید هماهنگ شود. این اقدامات هزینه کل تعمیر و نگهداری را کاهش می دهد. ایمنی نیز بهبود یافته می یابد.

ارتباط ایزو ۹۰۰۱ با تعمیرات و نگهداری

شاید این سوال پیش بیاد که کدام یک از بندهای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ با نگهداری و تعمیرات (pm) ارتباط دارد. در ادامه بندهای مرتبط در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ با نگهداری و تعمیرات تشریح می گردد و سازمان‌ها به‌منظور برآورده کردن الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱  روش های اجرایی و مستنداتی را برای نت در سازمان ایجاد نمایند.

بندهای ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۰۸ که با نگهداری و تعمیرات(نت) ارتباط دارند :

– بند ۶۳ زیر ساخت، در بند ۶۳ استاندارد مستقیماً به نگهداری و تعمیرات زیر ساخت شامل تاسیسات، تجهیزات، وسایل ارتباطی، وسایل حمل‌ونقل و … اشاره‌ گردیده است.
– بند ۷۵۱– کنترل تولید و ارائه خدمات، در بند ۷۵۱ استاندارد، سازمان باید تولید و خدمات را تحت شرایط کنترل‌ شده ای طرح ریزی و اجراء نماید که در این صورت استفاده از یک سیستم نت ناگزیر می باشد.

بندهای ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ که با نگهداری و تعمیرات(نت) ارتباط دارند :

– بند ۷۱۳ زیرساخت، در این بند به صورت مستقیم به لزوم اجرای نگهداری و تعمیرات اشاره‌ گردیده است.
– بند ۸۱ برنامه‌ریزی و کنترل عملیات
– بند ۸۵۱ کنترل تولید و ارائه خدمات، در بند ۸۵۱ استاندارد، سازمان باید تولید و خدمات را تحت شرایط کنترل‌ شده ای طرح ریزی و اجراء نماید که در این صورت استفاده از یک سیستم نت ناگزیر می باشد.

دانلود نمونه سوابق نگهداری و سرویس روزانه و هفتگی دستگاه ها در یک شرکت

بخشی از مستندات در ایزو ۹۰۰۱ به نگهداری و تعمیرات معطوف می گردد و یکی از مستندات و فرم های بخش نگهدای و تعمیرات سوابق نت روزانه، هفتگی و یا ماهانه دستگاه ها است. در ادامه می توانید یک نمونه سوابق نت را دانلود کنید.


دانلود نمونه سوابق نگهداری و سرویس روزانه و هفتگی دستگاه ها


 این مطلب به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع، ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!