سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS چیست ؟

مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.


آشنایی با سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS

کلمه SANAS مخفف South African National Accreditation System بوده و به معنی سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی می باشد. SANAS مرجع ارزیابی شرکت های گواهی دهنده ی کیفیت مورد تایید دولت آفریقای جنوبی و عضو IAF می باشد. به این معنی که اگر شرکتی با ملیت آفریقای جنوبی قصد صدور گواهینامه های ایزو را داشته باشد می بایست از SANAS تاییدیه اخذ نماید.

سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS به طورگسترده توسط هیئت مدیره ای که اعضای آن توسط وزیر صنایع و بازرگانی منصوب می گردند، هدایت می شود.

سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی درراستای الزامات، معیارها، قانون و مقرراتی که در اسناد ذیل ذکر شده اند عمل می کند:

  • مجوز رسمی ارزیابی همسانی، درجه بندی و عملکرد خوب آزمایشگاهی، ۲۰۰۶ (مصوبه فوریه ۲۰۰۶)
  • الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17011 : سنجش همسانی- الزامات کلی برای هیئت مجوز دهنده مجوزرسمی سنجش همسانی هیئت ها
  • الزاماتی که در عهدنامه های مختلف توافقات با هیئت های بین المللی و هیئت های تنظیم کننده ملی تصریح شده اند.

هیئت به عضو ارشد اجرایی (CEO) سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی، مسئولیت به کارگیری سیاست ها و اهداف سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی را محول می کند. عضو ارشد اجرایی تصمیماتی را با توجه به اعطا، بسط، به تعویق انداختن یا انصراف از مجوز به تایید رئیس کمیته محول می کند.

تاریخچه سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS

تاریخ مجوز رسمی درآفریقا به دهه ۷۰ برمیگردد، با این وجود درسال ۱۹۸۰ با شکل گیری سرویس درجه بندی ملی (NCS) و بعدها سرویس مجوز رسمی آزمایشگاه ملی (NLA) رسمی گردید. درابتدا، NCS که تحت توجهات CSIR عمل می کرد، فقط در زمینه درجه بندی به آزمایشگاه ها مجوز می داد.

درسال ۱۹۹۴ سرویس مجوز رسمی آزمایشگاه ملی بخش مستقل ۲۱ شرکت در راستای الزامات مربوطه خودمختار گردید. ازسال ۱۹۹۵ سرویس مجوز رسمی آزمایشگاه ملی به آزمایشگاه های تست شده مجوزرسمی اعطا کرد، مسوولیتی را برای آزمایشگاههایی که قبلا تحت نظر اداره کل سیستم استانداردهای آفریقای جنوبی که به عنوان SABS 0259 شناخته می شود پذیرفت.

دولت مدتها پیش تراز سال ۱۹۹۳ ازطریق وزارت صنعت و تجارت (dti) نیاز ایجاد یک سیستم مجوز دهی ملی جداگانه را تشخیص داده بود و چنین سیستمی در اواخر ۱۹۹۴ توسط کابینه تایید گردید.

زمان شکل گیری سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS

در طول سال ۱۹۹۵ قراردادی با سرویس مجوز دهی آزمایشگاه ملی جدید بسته شد تا تاسیس این سیستم را مدیریت کند و سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS نام گیرد. در طول جولای سال ۱۹۹۵ یک گروه کاری شکل گرفت تا ساختار سازمانی و تاسیس سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی SANAS را نهایی سازد و موجودیت جدید به عنوان بخش ۲۱ شرکت در ژانویه ۱۹۹۶ ثبت شد.

هیئت مجوز رسمی جدید در آگوست ۱۹۹۶ به طور رسمی فعالیت خود را آغازکرد و رابطه با دولت ازطریق عهدنامه توافقی ای که توسط وزارت صنعت و بازرگانی در دسامبر ۱۹۹۷ امضا گردید، شکل رسمی به خود گرفت، که اکنون از طریق سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی به عنوان تنها مقام ملی مجوز رسمی شناخته می شود که عضو انجمن ملی اعتباردهی IAF نیز می باشد.

در سال ۲۰۰۶، سیستم مجوز ملی آفریقای جنوبی از طریق ترویج مجوز ارزیابی همسانی، درجه بندی و عملکرد خوب آزمایشگاهی (مصوبه ۲۰۰۶) موجودیت عمومی پیدا کرد.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!