متن فارسی استاندارد حلال محصولات غذایی

این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.


متن فارسی استاندارد حلال محصولات غذایی

استاندارد ” غذای حلال – راهنمای عمومی ” که پیش نویس آن درکمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و درهشتصد و شصت و ششمین اجلاس کمیتۀ ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ ۸۸/۷/۱۸ مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک مادۀ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود. یرای آشنایی بیشتر با این زمینه می‌توانید مقاله گواهینامه حلال را نیز مطالعه کنید.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کلیه قوانین و مقررات، منطبق با احکام شرع اسلام صورت می گیرد؛ از آن جا که به موجب حکمت الهی، قوانین شرعی مانند احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها، در جهت خیر و صلاح بشریت وضع گردیده ا ند، لذا نظر به مصالح عامه و رعایت انطباق نحوه تولید، فرآوری و عرضه محصولات غذایی با قوا نین شرع، نیز در جهت نیل به توسعۀ فرهنگ غذای پاک و کسب جایگاه شایستۀ جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ تولید و عرضۀ غذای حلال، ضرورت تدوین و اجرای استاندارد راهنمای عمومی غذای حلال، محرز می باشد. بنا براین ضرورت و به منظور گنجاندن مولفه شرعی در استاندارد فرآورده های غذایی، این استاندارد تدوین و منتشر می گردد. لذا در فرآوری و تولید مواد اولیه و فرآورده های غذایی، ضمن ضرورت رعایت شرایط خوب بهداشتی ۱ و ساخت ۲ ، منطبق با ضوابط فنی و دستورالعمل های اجرایی مراجع ذیصلاح بهداشتی و استانداردهای خاص هر فرآورده، رعایت الزامات این استاندارد نیز الزامی است.
در تدوین این استاندارد، علاوه بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام، نظیر احکام حلیت، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط، از قبیل اصاله الصحه و عدم تذکیه، از نظرات صاحب نظران دراین زمینه نیز استفاده شده است.
هم چنین سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، درحد امکان بین این استاندارد واستانداردهای بین المللی و ملی سایر کشور های اسلامی، هماهنگی ایجاد شود.

هدف از اجرای استاندارد حلال

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و ویژگیهای پایه برای انطباق مواد اولیه و فرآورده های غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام، منطبق با الزامات مذهب مبین فقه جعفری علیه السلام است.
یادآوری- در احکام فقهی مربوط به این استاندارد، از جمله احکام خوردنیها، آشامیدنیها، ذبح و صید شرعی، هر چیزی را که فقه جعفری حلال می داند، درفقه اهل سنت نیز حلال شمرده می شود.

دامنه کاربرد استاندارد حلال

این استاندارد برای موضوعات زیر کاربرد دارد:
الف- مواد اولیه و افزودنیهای غذایی که منشاء حیوانی یا مستی آور دارند. این مواد می تواند شامل: انواع مواد افزودنی، نگهدارنده، طعم دهنده، قوام دهنده و مانند آن با پایه حیوانی و مستی آور مانند ژلاتین، مایه پنیر، آلبومین و ترکیبات آنزیمی باشد.
ب – فرآورده ها ی غذ ای ی که در تو لی د و فرآور ی آن ها، به ه ر م ی زان هر چند جز یی ، از مواد اولیه و افزودنیهای با منش اءحیوانی یا مستی آور استفاده شده باشد . این فرآورده ها می تواند شامل : انواع فرآورده های گوشتی، لبنی، روغنی، آشامیدنی، فرآورده های تخمیری الکلی و مشتقات آن ها باشد.
پ – مواد اولیه، افزودنیها و فرآورده های غذایی که ممکن است در هر مرحله از زنجیره غذایی با مواد نجس یا غیرحلال در تماس باشند . این مر احل می تواند شامل دریافت ، آماده سازی، فرآوری، جداسازی ، استحصال، استخراج، تعیین، بسته بندی، برچسب گذاری، علامت گذاری، کنترل، جابجایی، حمل و نقل، توزیع، انبارش ، عرضه و سرو کردن غذای حلال و محصولات آن ، ازجمله اجزای تشکیل دهند ۀ مواد غذایی و ترکیبات کمک فرآوری کننده باشد.
ت – مواد اولیه، افزودنیها و فرآورده های غذایی که روش تولید آنها ممکن است به گونه ای باشد که منجر به تغییر در اصل حلیت ماده غذایی گردد؛ مانند آب انگور که براثر جوشیدن تا قبل از تبخیر دو سوم آن، حرام می گردد.
کلیۀ الزامات و ویژگیهای مندرج در این استاندارد، به منظور کاربرد در کلیۀ مراجع قانونی کشور که مرتبط با زنجیرۀ غذایی هستند، در نظر گرفته شده است.

اخذ گواهینامه حلال محصولات غذایی

شرکت های مواد غذایی که محصولات تولیدی آن ها منطبق بر قوانین اسلامی حلال آماده شود می توانند اقدام به درخواست و اخذ گواهینامه حلال نمایند. ایزوسیستم به عنوان مشاور و مجری استانداردهای تخصصی از جمله حلال آماده است تا برای شرکت های صنایع غذایی گواهینامه حلال را صادر نماید. صدور گواهینامه حلال باید از مراجع معتبر صورت گیرد.

به شرکت ها و سازمان های صنایع غذایی دریافت و اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ، اخذ گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ ، اخذ گواهینامه HACCP و اخذ گواهینامه GMP در کنار گواهینامه حلال توصیه می گردد.

در صورتی که مایل به اخذ گواهینامه های ایزو ( اخذ ISO 9001 ، اخذ ISO 22000 ، اخذ HACCP ، اخذ GMP و … ) برای شرکت یا سازمان خود هستید می توانید فرم سفارش سریع را تکمیل کنید تا کارشناسان ایزوسیستم در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!