متن فارسی استاندارد ISO 45001 ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 45001:2018 ) : استاندارد ایزو مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

متن فارسی استاندارد ISO 45001 ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 45001:2018 ) : استاندارد ایزو مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، میباشد. این مسئولیت شامل ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آنها می باشد.

اتخاذ سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی) به منظور قادر ساختن سازمان برای فراهم کردن مکانهای کاری ایمن و سالم، جلوگیری از صدمات و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مستمر عملکرد OH&S می باشد.

هدف یک سیستم مدیریت OH&S فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک ها و فرصتهای OH&S می باشد.

هدف و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S ، جلوگیری از صدمات وبیماری های مرتبط با کار برای کارگران و فراهم کردن مکان های کاری ایمن و سالم می باشد. همچنین حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسکهای OH&S بوسیله سنجش های پیشگیرانه و محافظانه برای سازمان بسیار مهم است.

زمانی که این سنجش ها توسط سازمان و بوسیله سیستم مدیریت OH&S اعمال گردد، باعث پیشرفت عملکارد OH&S خواهند گردید. یک سیستم مدیریت OH&S در صورت انجام اقدامات سریع برای رسیدگی به فرصتها برای بهبود عملکرد OH&S ، می تواند بسیار موثر باشد.

تکمیل و انجام یک سیستم مدیریت OH&S مطابق این سند، سازمان را قادر به مدیریت ریسکهای OH&S و بهبود عملکرد آن می سازد.

پیاده سازی یک سیستم مدیریت OH&S ، یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان میباشد. موفقیت سیستم مدیریت OH&S وابسته به رهبری، تعهد و مشارکت در تمام سطوح سازمان می باشد.

در صورتی که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر و یا اخذ گواهینامه مدیریت و سلامت شغلی و ایمنی ( ISO 45001:2018 ) می باشید از اینجا می توانید اقدام کنید.

ترجمه استاندار ایزو ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ توسط آقای نوید لشگری انجام گرفته است.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ISO 45001 ویرایش ۲۰۱۸ ( ISO 45001:2018 ) ، استاندارد ایزو مدیریت سلامت شغلی و ایمنی را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!