دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۲:۲۰۰۳ – سیستم‌های مدیریت اندازه‌گیری

متن فارسی ایزو 10012

مقدمه ایزو ۱۰۰۱۲:۲۰۰۳

یک سیستم اثربخش مدیریت اندازه‌گیری اطمینان می‌دهد که تجهیزات اندازه‌گیری و فرآیندهای اندازه‌گیری برای استفاده مورد نظر خود مناسب‌اند و این در تحقق اهداف کیفیت محصول و مدیریت‌کردن ریسک نتایج اندازه‌گیری نادرست حائز اهمیت است. هدف سیستم مدیریت اندازه‌گیری، مدیریت‌کردن ریسک اثراتی است که تجهیزات اندازه‌گیری و فرایندهای اندازه‌گیری می‌توانند با تولید نتایج نادرست بر کیفیت محصولات یک سازمان داشته باشند. گستره روش‌های مورد استفاده برای سیستم مدیریت اندازه‌گیری از تصدیق تجهیزات اصلی تا کاربرد فنون آماری در کنترل فرآیندهای اندازه‌گیری را شامل می‌شود.

در این استاندارد عبارت «فرآیند اندازه‌گیری» برای فعالیت‌های اندازه‌گیری فیزیکی (مثلا در طراحی، آزمون، تولید و بازرسی) به‌کار می‌رود.

مراجعه به استاندارد ممکن است:

  • از سوی مشتریانی باشد که به محصولات مشخصی نیاز دارند؛
  • از سوی تأمین‌کنندگانی باشد که محصولا مشخصی را عرضه می‌کنند؛
  • از سوی سازمان‌های قانونی یا قانون‌گذار باشد؛
  • برای ارزیابی و ممیزی سیستم‌های مدیریت اندازه‌گیری باشد.

یکی از اصول مدیریت بیان‌شده در استاندارد ایران – ایزو ۹۰۰۰ توجه به رویکرد فرآیندی است. توصیه می‌شود فرآیند‌های اندازه‌گیری به‌صورت فرآیندهای مشخصی درنظر گرفته شوند که هدف آن‌ها پشتیبانی از کیفیت محصولات تولیدشده به‌وسیله‌ی سازمان است.

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد (ایزو ۱۰۰۱۲) الزامات عام را مشخص می‌کند و راهنمایی برای مدیریت فرآیندهای اندازه‌گیری و تایید اندازه شناختی تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده در پشتیبانی و اثبات مطابقت با الزامات اندازه شناختی فراهم می‌سازد. این استاندارد الزامات مدیریت کیفیت سیستم‌های مدیریت اندازه‌گیری را مشخص می‌کند که می‌تواند توسط سازمان‌هایی که اندازه‌گیری را به‌عنوان بخشی از کل سیستم مدیریت اجرا می‌کنند و به منظور حصول اطمینان از برآورده‌شدن الزامات اندازه شناختی، مورد استفاده قرار گیرد.

از ایزو ۱۰۰۱۲ نباید برای اثبات انطباق با استانداردهای ایران – ایزو ۹۰۰۱ و ایران – ایزو ۱۴۰۰۱ یا هر استاندارد دیگری استفاده شود. طرف‌های ذی‌نفع می‌توانند در مورد استفاده از این استاندارد به‌عنوان ورود برای برآورده‌ساختن الزامات سیستم مدیریت اندازه‌گیری در فعالیت‌های مربوط به گواهی‌کردن، توافق کنند.

این استاندارد (ایزو ۱۰۰۱۲) نباید به منزله جایگرین یا افزوده‌ی الزاما استاندارد ایران – ایزو – آی‌ای‌سی ۱۷۰۲۵ تلقی شود.

اصطلاحات و تعریفات

در این استاندلرد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه‌شده در استاندارد ایران – ایزو ۹۰۰۰ و استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۲۳، اصطلاحات و تعاریف زیر به‌کار می‌روند:

سیستم مدیریت اندازه‌گیری

مجموعه عناصر لازم دارای ارتباط یا تعامل درونی جهت دستیابی به تأیید اندازه‌شناختی و کنترل مداوم فرآیندهای اندازه‌گیری.

فرآیند‌های اندازه‌گیری

مجموعه عملیات برای تعیین مقدار یک کمیت

تجهیزات اندازه‌گیری

دستگاه اندازه‌گیری، نرم‌افزار، استاندارد اندازه‌گیری، مواد مراجع یا وسایل کمکی، یا ترکیبی از آن‌ها که در تحقق فرآیند اندازه‌گیری ضروری است.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ISO 10012:2003 را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!