دانلود متن فارسی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ – اثربخشی آموزش در سازمان‌ها

متن-فارسی-استاندارد-ایزو-۱۰۰۱۵

مقدمه ایزو ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹

اصول مدیریت کیفیت که مبنای استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ (و همچنین استانداردهای سری ایزو ۱۰۰۰۰ به‌عنوان بخشی از آن مجموعه) می‌باشد بر اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تأکید دارد. بر مبنای این اصول مشتریان احتمالا به هر دو جنبه، یعنی میزان تعهد سازمان به منابع انسانی خود و همچنین توانایی سازمان برای نشان‌دادن راهبر مورد استفاده برای بهبود شایستگی کارکنان خود، توجه دارند و به آن‌ها ارج می‌نهند.

کارکنان در تمامی سطوح بایستی آموزش ببینند، به‌گونه‌ای که تعهد سازمان در عرضه محصولات باکیفیت لازم و در یک بازار به سرعت در حال تغییر که در آن خواسته‌ها و انتظارات مشتریان دائما افزایش می‌یابید، برآورده گردد.

این استاندارد راهنمایی‌هایی را جهت یاری رساندن به سازمان و کارکنان آن هنگام پرداختن به مسائل آموزشی ارائه می‌دهد. این استاندارد می‌تواند هرگاه به‌منظور  تفسیر موارد تحصیلات و آموزش د استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت سری ایزو ۹۰۰۰ نیز به راهنمایی نیاز باشد، مورد استفاده قرار گیرد. هر نوع ارجاع به آموزش در این استاندارد همه نوع آموزش و تحصیلات را شامل می‌شود.

اهداف سازمان در زمینه بهبود مداوم، از جمله در رابطه با عملکرد کارکنان آن، ممکن است تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و بیرونی از قبیل تغییرات بازار، فناوری، نوآوری و خواسته‌ها و یا الزامات مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع قرار گیرد. این‌گونه تغییرات سازمان را ملزم می‌سازد تا نیازهای مرتبط به شایستگی ددر سازمان خود را مورد تحلیل قرار دهد. شکل شماره یک نشان می‌دهد که چگونه آموزش می‌تواند به‌عنوان ابزاری اثربخش برای تأمین این نیازها مورد استفاده قرار گیرد.

نقش این استاندارد فراهم‌آوردن راهنمایی جهت یاری رساندن به سازمان‌ها جهت شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، ارائه آموزش، ارزشیابی نتایج آموزش و پایش و بهبود فرآیند آموزش به منظور دستیابی به اهداف آن می‌باشد. این استاندارد بر نقش کمک‌رسانی آموزش در بهبود مداوم تأکید دارد و قصد آن است که به سازمان‌ها یاری رساند تا آموزش در آن‌ها سرمایه‌گذاری اثربخش‌‌تر باشد.

هدف و دامنه کاربرد ایزو ۱۰۰۱۵

راهنمایی‌های مندرج در این استاندارد، ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود راهبردها و سیستم‌های آموزشی را که بر کیفیت محصولا عرضه‌شده توسط سازمان تأثیر می‌گذارد شامل می‌شود. این استاندارد برای همه سازمان‌ها از هر نوعی که باشند قابل به‌کارگیری است.

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ جهت استفاده در قراردادها، مقرارات و گواهی کردن (صدور گواهینامه) در نظر گرفته نشده است.

مراجع الزامی

استاندارد زیر شامل مقرراتی است که از طریق ارجاع به آن در متن استاندارد حاضر جزئی از این استاندارد به شمار می‌آید. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع شده باشد، اصطلاحات یا تجدید نظر بعدی آن شامل این استاندارد نمی‌شود ولی به طرف‌های موافقت‌نامه‌هایی که براساس این استاندارد تنظیم شده باشند توصیه می‌شود امکان به‌کارگیری چاپ‌های جدید این مدرک را بررسی کنند. درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع شده است، همواره آخرین چاپ از هر مدرک ارجاع‌شده معتبر است. آخرین اطلاعات لازم را می‌توان از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌دست آورد.

از لینک زیر می توانید متن فارسی استاندارد ISO 10015 را دانلود نمایید :

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۳۳۹۱۲۱-۰۲۳ و ۳۳۳۳۹۱۲۰-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!