ایزو ۱۷۰۶۵ – استاندارد ویژه نهادهای ارزیابی انطباق

ایزو 17065

ایزو ۱۷۰۶۵ صلاحیت یک نهاد اعتباربخشی را در ارائه گواهی برای تأیید کیفیت محصولات، فرایندها و خدمات تضمین می‌کند. ISO/IEC 17065 توسط کمیته CASCO توسعه‌یافته است تا تمام فعالیت‌های ارزیابی انطباق را کنترل کند. این استاندارد نهادهای اعتباربخشی را برای ارزیابی انطباق مجموعه‌های مختلف، با صلاحیت کامل، سازگاری، شفافیت و بی‌طرفی راهنمایی می‌کند.

ISO (سازمان بین‌المللی استاندارد) و IEC (کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیکی) سیستم استانداردسازی تخصصی جهانی را تشکیل می‌دهند. این سازمان‌ها همراه با CASCO (کمیته تخصصی ارزیابی فنی و انطباق)، استانداردها و راهنماهای بین‌المللی مانند ایزو ۱۷۰۶۵ را توسعه می‌دهند که هم برای سازمان تحت انطباق و هم برای مشتریانش مفید است.

مدارک موردنیاز برای فرایند اعتبارسنجی

برخی از مدارک و اطلاعات ضروری موردنیاز برای فرایند اعتبارسنجی عبارت‌اند از:

 • فرم درخواست اعتبارسنجی مراجع صدور گواهینامه برای سیستم‌ها و محصولات
 • الزامات عمومی اعتباربخشی
 • الزامات اعتباربخشی برای نهادهای ارزیابی انطباق
 • الزامات استفاده از نماد اعتبار

استاندارد نهادهای ارزیابی انطباق

مراحل دریافت گواهینامه ایزو  ۱۷۰۶۵

این استاندارد علاوه بر نشان‌دادن شایستگی نهادهای اعتباربخشی، به مصرف‌کنندگان نیز اطمینان می‌دهد که محصولات و خدمات تمام الزامات طرح مشخص شده را برآورده می‌کنند. سازمانی که به دنبال تأیید صلاحیت ISO 17065 است باید مراحل زیر را طی کنید:

 • فرم درخواست را پرکرده و هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد.
 • الزامات استاندارد را دریافت کند و در محیط پیاده‌سازی و مستند کند.
 • قبل از درخواست برای ممیزی خارجی، حسابرسی داخلی را انجام دهند.
 • هرگونه عدم انطباق را بررسی کرده و مواردی را که قبل از ورود ارزیابان رسمی شناسایی شده است، تصحیح کنند.
 • ممیزی خارجی را در طی بازدیدهای در محل انجام دهد تا سازگاری و شایستگی خود را تأیید کند.
 • پس از بازدید و شناسایی عدم انطباق‌ها، نسبت به کلیه عدم انطباق‌های عمده و جزئی اقدامات اصلاحی انجام دهید.
 • پس از پیاده‌سازی اقدامات اصلاحی، یک‌مرتبه اعتبارسنجی دیگر انجام می‌شود.
 • درصورتی‌که هیچ‌گونه عدم انطباق و اقدامات اصلاحی باقی نمانده باشد، گواهینامه اعتبار به سازمان اعطا می‌شود.

الزامات ایزو  ۱۷۰۶۵

یک نهاد صدور گواهینامه موظف است در حین انجام فعالیت‌های ارزیابی با استفاده از منابع داخلی یا خارجی، تمامی الزامات استانداردهای بین‌المللی قابل‌اجرا را برآورده کند. الزامات ایزو ۱۷۰۶۵ به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود:

 • الزامات عمومی: موارد حقوقی و قراردادی، موافقت‌نامه‌های صدور گواهینامه، استفاده از مجوزها و گواهی‌ها، رعایت بی‌طرفی، شرایط غیر تبعیض‌آمیز و توافق‌نامه‌های محرمانه
 • الزامات ساختاری: سیاست‌ها و اصولی برای حفظ بی‌طرفی در فعالیت‌های صدور گواهینامه و اطلاعاتی در مورد اختیارات و مسئولیت‌های پرسنل
 • الزامات فرایند: الزامات مربوط به طرح‌های صدور گواهینامه مثل مستندات، فرایندهای ارزیابی، تصمیم‌گیری برای صدور گواهینامه، نظارت، شکایات و تجدیدنظر
 • الزامات سیستم مدیریت: الزاماتی برای مستندسازی سیستم مدیریت‌های کیفیت، کنترل اسناد و سوابق، بررسی مدیریت و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه است.

مزایای اخذ ایزو ۱۷۰۶۵

اعتبارسنجی ایزو ۱۷۰۶۵ مزایایی را هم برای نهادهای صدور گواهینامه و هم برای مشتریانشان فراهم می‌کند. برخی از مزایای عملی اخذ این گواهینامه عبارت‌اند از:

 • صدور گواهینامه ISO 17065 باعث بهبود کارایی، اثربخشی و بهره‌وری سازمان می‌شود.
 • ارائه‌دهندگان اعتبارسنجی را در مورد صلاحیت آن‌ها در اجرای انطباق و صدور گواهینامه‌ها معتبر می‌کند.
 • اعتماد به سازمان صدور گواهینامه و صلاحیت حسابرسان مسئول سیستم‌های مدیریتی را افزایش می‌دهد.
 • دستورالعمل‌های آن مهارت‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و نگهداری سوابق را بهبود می‌بخشد.
 • با افزایش اعتماد و اطمینان مشتریان به گواهینامه، مزیت رقابتی را برای شرکت فراهم می‌کند.
 • باعث ایجاد شهرت و به رسمیت شناخته‌شدن نهادهای صدور گواهینامه می‌شود.

اعتباربخشی به چه محصولات، فرایندها و خدماتی اشاره دارد؟

اعتباربخشی هر چیزی را که در دسته‌های محصول، خدمت و فرایند بگنجد را با معیارهای کیفیت می‌سنجد و در صورت تطابق، اعتبار آن‌ها را تأیید می‌کند. تعریف ساده‌ای از این مفاهیم شاید به شما کمک کند تا اعتباربخشی را بهتر درک کنید:

 • فرایند: شامل تمام فعالیت‌های مرتبط با یکدیگر است که ورودی‌ها را به خروجی تبدیل می‌کند.
 • محصول: محصول هر سرویس یا مواد پردازش‌شده در نتیجه یک فرایند است.
 • خدمات: نتیجه نامشهود حداقل فعالیت‌هایی که در ارتباط با تأمین‌کننده یا مشتری انجام می‌شود.

چه سازمان‌هایی می‌توانند ایزو ۱۷۰۶۵ را اخذ کنند؟

اعتبارسنجی ISO/IEC 17065 باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در بین همه طرف‌های ذی‌نفع در مورد کیفیت محصول و انطباق آن با تمام استانداردهای نظارتی می‌شود. این گواهینامه برای احزاب و سازمان‌های مختلف مفید است، از جمله:

 • نهادهای صدور گواهینامه
 • مقامات دولتی
 • سازمان‌های غیردولتی
 • سایر اعضای عمومی

استاندارد اعتبارسنجی

فرایند تأیید صلاحیت ISO/IEC 17065

برنامه اعتباربخشی ایزو ۱۷۰۶۵ استانداردهایی را برای کلیه فعالیت‌های ارزیابی انطباق، از جمله نهادهای اعتباربخشی که خدمات، محصولات و فرایندها را تأیید می‌کنند ارائه می‌دهد. همه صاحبان یا ذی‌نفعان طرح، از جمله مقامات نظارتی، انجمن‌های صنعتی و نهادهای ارزیابی انطباق باید قبل از دریافت گواهینامه، الزامات را پیاده‌سازی و یک فرایند اعتباربخشی چندمرحله‌ای را طی کنند. در ادامه با الزامات این استاندارد آشنا می‌شویم.


ایزو ۱۷۰۶۵ و استانداردهای مرتبط

برای افزایش بهره‌وری، سازمان‌ها می‌توانند از الزامات استانداردهای مرجع نیز در کنار الزامات ایزو ۱۷۰۶۵ برای اجرای انطباق استفاده کنند. این استانداردها شامل موارد زیر هستند:

 • ISO/IEC 17025 برای تست و کالیبراسیون
 • ISO/IEC 17020 برای بازرسی
 • ISO/IEC 17021 برای ممیزی سیستم مدیریت کیفیت (QMS)

تفاوت بین ایزو ۱۷۰۶۵ و ایزو ۱۷۰۲۵ I

ایزو ۱۷۰۲۵ استانداردی است که برای اعتبارسنجی آزمایش و کالیبراسیون در آزمایشگاه‌ها به کار می‌رود. این استاندارد الزاماتی را برای آزمایشگاه‌ها دیکته می‌کند تا به شیوه‌ای شایسته کار کنند. اما ISO IEC 17065 برای اعتبارسنجی ارگان‌هایی است که شرکت‌های دیگر را ارزیابی انطباق می‌کنند و برای آن‌ها گواهینامه صادر می‌کنند.

تفاوت بین ایزو ۱۷۰۶۵ و ایزو ۱۷۰۲۱

گواهینامه ISO/IEC 17065 سطح استاندارد شما را مشخص می‌کند و تضمین می‌کند که شما به یک سطح مشخص از استاندارد در فرایندهای خود برسید و فراتر از آن سطح هم فرصت پیشرفت داشته باشید. اما گواهینامه ISO 17021 صرف‌نظر از حداقل سطح، فقط فرصت‌هایی برای بهبود سطح اولیه شما فراهم می‌کند.


جمع‌بندی

برنامه اعتباربخشی ایزو ۱۷۰۶۵ استانداردهایی را برای کلیه فعالیت‌های ارزیابی انطباق برای نهادهای اعتباربخشی که خدمات، محصولات و فرایندها را تأیید می‌کنند، ارائه می‌دهد. این اعتبارسنجی باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در بین همه طرف‌های ذی‌نفع در مورد کیفیت محصول و انطباق آن با تمام استانداردهای نظارتی می‌شود و علاوه بر نشان‌دادن شایستگی نهادهای اعتباربخشی، به مصرف‌کنندگان نیز اطمینان می‌دهد که محصولات و خدمات تمام الزامات طرح مشخص شده را برآورده می‌کنند.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!