ایزوسیستم آشنایی با hrm

مدیریت منابع انسانی hrm

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی hrm مخفف Human Resource Management است. تعریف مدیریت منابع انسانی به زبان ساده یعنی او وظیفه دارد از نیرو و تخصص افراد در راه تحقق اهداف سازمان استفاده کند. از مهم‌ترین موضوعات در خصوص استانداردهای مدیرتی و اخذ گواهینامه ایزو مسئله‌ی مدیریت منابع انسانی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814