خانه مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی HRM

مدیریت منابع انسانی مدیریت منبع انسانی چیست؟ مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)  به طور مخفف HRM نامیده می‎‌شود. در یک تعریف ساده واحد مدیریت منابع انسانی وظیفه دارد از نیرو و تخصص افراد در راه تحقق اهداف سازمان استفاده کند. از مهم ترین موضوعات در خصوص استانداردهای مدیرتی و اخذ گواهینامه ایزو مسئله‌ی مدیریت منابع انسانی است [...]
telegram

با ما تماس بگیرید...023-33444813 / 023-33444814