لیست استانداردهای ایزو (انواع iso – انواع ایزو) – بخش دوم

لیست استانداردهای ایزو (انواع iso – انواع ایزو) – بخش دوم

لیست استانداردهای ایزو (انواع iso – انواع ایزو) بسیار متنوع اند. بر طبق آخرین آمار سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) تعداد ۲۲۰۸۸ عدد استاندارد منتشر کرده است که روز به روز هم بر تعداد آن اضافه می‌کند. در مقاله قبلی بخش اول استانداردهای مهم و کاربردی مدیریتی ایزو را به شما معرفی کردیم. برای آشنایی بیشتر با استانداردهای محبوب ایزو، توصیه می‌کنیم مقاله «انواع ایزو – بخش اول» را بخوانید.

در بخش دوم مقاله، به معرفی تعدادی دیگر از لیست استانداردهای ایزو مهم که امکان دریافت گواهینامه برای آن ها وجود دارد می‌پردازیم. با ما همراه باشید:

۱۴- ایزو ۱۳۴۸۵ (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485)

استاندارد ISO 13485 استانداردی تخصصی ویژه ی شرکت های تولید کننده تجهیزات و ابزار های پزشکی و جراحی است. شرکت هایی که موفق به دریافت این گواهینامه می شوند بیانگر این هستند که الزامات کیفی مورد تایید سازمان بین المللی ایزو را در تولید محصولات پزشکی خود رعایت کرده اند.

هدف از پیاده سازی و اجرای استاندارد ISO 13485 ایجاد هماهنگی در الزامات و اجرای قوانین و مقررات مدیریت کیفیت ویژه صنایع تجهیزات پزشکی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ (ISO 13485) کلیک کنید.

ایزو 13485

۱۵- ایزو ۱۵۱۸۹ (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌های پزشکی ISO 15189)

در ادامه لیست استانداردهای ایزو (انواع ایزو) با ایزو ۱۵۱۸۹ آشنا می‌شویم. استاندارد بین المللی ISO 15189 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی جهت مدیریت کیفیت و تایید صلاحیت این آزمایشگاه ها می باشد.

ISO 15189 بوسیله کمیته فنی سازمان بین المللی ISO تدوین شده و برای ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی و سیستم های تشخیص طبی به کار می رود. این استاندارد که بر اساس ایزو ۱۷۰۲۵ و ایزو ۹۰۰۱ نگاشته شده است الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت، که خاص آزمایشگاه های پزشکی و طبی است را ارائه می دهد. خدمات آزمایشگاه پزشکی در مراقبت از بیماران ضروری است؛ بنابراین باید به منظور برآوردن نیازهای تمام بیماران و کارکنان بالینی که مسئولیت مراقبت از بیماران را برعهده دارند، در دسترس باشند.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو ۱۵۱۸۹ (ISO 15189) کلیک کنید.

ایزو 15189 - لیست استانداردهای ایزو

۱۶- ایزو IWA1 (استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی)

IWA1 یکی از انواع iso جهت برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت در مراکز درمانی طراحی و تدوین شده است. این استاندارد رهنمودهایی کاربردی برا دستیابی به کیفیت در مراکز درمانی ارائه می دهد.

دامنه کاربرد استاندارد IWA1 شامل مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط هستند. همچنین این استاندارد برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی کاربرد دارد.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد IWA1 کلیک کنید.

 کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی

۱۷- ایزو IWA2 (استاندارد ایزو ویژه مراکز و موسسات آموزشی)

استاندارد IWA2 به مراکزی در حوزه آموزش فعالیت می کنند کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت ( استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ) را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص موسسات و مراکز آموزشی تنظیم و طراحی کنند. به عبارت دیگر استاندارد IWA2 یک استاندارد تکمیلی برای اجرای هر چه بهتر استاندارد ISO 9001 می باشد.

استاندارد IWA2 در کلیه سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی و کلیه سطوح شامل: شرکت ها و موسسات آموزشی، مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی کاربرد دارد.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد IWA2 کلیک کنید.

مراکز و موسسات آموزشی - لیست استانداردهای ایزو

۱۸- ایزو ۱۰۰۱۵ (استاندارد ایزو اثربخشی آموزش در سازمان‌ها ISO 10015)

استاندارد ISO 10015 از سری استانداردهای سری ۱۰۰۰۰ است که برای اندازه گیری میزان کاربرد و تاثیر فرآیند آموزش در سازمان ها و شرکت ها به کار گرفته می شود. در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز به بحث آموزش به صورت ویژه تاکید می شود لیکن در استاندارد ISO 10015 موضوع اثربخشی آموزشی و توجه به کاربرد آموزش های طی شده به صورت تخصصی و جامع مورد تاکید قرار می گیرد.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ (ISO 10015) کلیک کنید.

ایزو 10015

۱۹- ایزو ۵۰۰۰۱ (استاندارد ایزو مدیریت انرژی ISO 50001)

مقصود استاندارد بین المللی ISO 50001 از لیست استانداردهای ایزو (انواع ایزو)، توانمند سازی سازمانها برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارآیی، استفاده و مصرف انرژی است. این استاندارد در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد. که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکاری جهت بهبود بهره وری انرژی ، استفاده و مصرف انرژی می باشد.
جهت آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ (ISO 50001) کلیک کنید.

ایزو 50001 - انواع iso

۲۰- ایزو TS 16949 (استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازی ISO TS16949)

استاندارد ISO/TS 16949 استاندارد مدیریت کیفیت ویژه صنایع مرتبط با خودروسازی می باشد. در استاندارد TS 16949 ، کلیه الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت در طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب و ارائه خدمات مرتبط با صنعت خودرو تدوین شده است. به بیان ساده تر خودروسازان و شرکت های قطعه ساز زیرمجموعه و همکار آن ها با اجرای استاندارد TS 16949 ثابت می کنند که مدیریت کیفیت محصولات و خدمات در کلیه مراحل مورد توجه قرار گرفته است.

به وسیله پیاده سازی استاندارد TS 16949 میتوان باعث نزدیک کردن خواسته وانتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت سازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک بین آنها و خودرو سازان شد.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو TS 16949 کلیک کنید.

ایزو TS 16949 - لیست استانداردهای ایزو

۲۱- IATF 16949 (استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو و قطعات خودرو)

استاندارد IATF16949 استانداردی تخصصی ویژه صنعت خودرو و قطعات خودرو می باشد. این استاندارد توسعه یافته ی استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است که به صورت تخصصی و کاربردی تر برای حوزه تولید و ساخت خودرو نگارش شده است. نسخه پیشین این استاندارد با نام ISO TS 16949 شناخته میشد که ورژن آن به سال ۲۰۰۹ برمی گشت. اکنون بعد از گذشت ۷ سال نسخه جدید این استاندارد تخصصی صنعت خودرو با نام IATF16949 ورژن ۲۰۱۶ منتشر گردیده است.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد IATF 16949 کلیک کنید.

ایزو 16949

۲۲- ایزو ۱۷۰۲۵ (استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه‌های انجام‌دهنده آزمون و کالیبراسیون ISO 17025)

استاندارد بین المللی ISO 17025 استانداری تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. استاندارد بین المللی ISO 17025 برای استفاده توسط آزمایشگاه هایی که در حال ایجاد سیستم های کیفی، اجرایی و فنی برای فعالیت های خود می باشند توصیه می گردد.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد ISO 17025 کلیک کنید.

ایزو 17025- انواع iso

۲۳- ایزو ۲۷۰۰۱ (استاندارد ایزو امنیت اطلاعات ISO 27001)

ISO 27001 تیکی از انواع iso قابل ممیزی است که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را معیّن می کند. این استاندارد انتخاب کنترل امنیتی مناسب را تضمین می کند.

این استاندارد به سازمان کمک می کند اطلاعات خود را محافظت کند و اعتماد بخش های ذینفع و به ویژه مشتریان را جلب نماید. ISO 27001 برای تهیه، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی، نگهداری، و ارتقا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رویکردی پروسه ای فراهم می سازد.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ کلیک کنید.

ایزو 27001 - انواع iso

۲۴- GMP (گواهینامه اصول تولید محصول خوب)

سیستم تولید خوب محصول یا شیوه های خوب تولید (GMP) سیستمی با هدف بررسی تولید محصولات بر اساس استانداردهای کیفی است. هدف از این سیستم کاهش خطرات در صنایع به ویژه در صنایع حساس تر نظیر صنایع دارویی، پزشکی و غذایی است. البته سایر صنایع هم می توانند می توانند این اصول را اجرا و گواهینامه مربوطه را دریافت نمایند.

این دستورالعمل حداقل الزاماتی را ارائه می دهد که یک دارنده یا یک محصول تولید کننده مواد غذایی بایستی برای اطمینان از اینکه محصولات با کیفیت بالا هستند و به مصرف کننده یا عمومی آسیب نرسانند، برآورده شود.

جهت آشنایی بیشتر با استاندارد GMP کلیک کنید.

گواهینامه GMP

اخذ گواهینامه ایزو معتبر از ایزوسیستم

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!