بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸: پشتیبانی (به همراه مثال عملی)

بند هفت ایزو 45001

بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ (پشتیبانی Support) یکی از اقدامات کلان در چارچوب استاندارد مدیریت ایمنی و سلامت شغلی است. این بخش به تدارک امکانات و شرایط لازم جهت پیاده‌سازی و حفظ سیستم مدیریت ایمنی و سلامت کار در یک سازمان می‌پردازد. همچنین یکی از بخش‌های حیاتی است که نقش بسیار اساسی در پشتیبانی از ارتقاء ایمنی و سلامت در محیط کار ایفا می‌کند. در این مقاله، به طور دقیق به مفاهیم و محتوای این بند می‌پردازیم.

استاندارد ISO 45001

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ یک چارچوب جامع برای مدیریت بهداشت و ایمنی در محیط کار است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ارائه شده است. این استاندارد با تأکید بر تعهد رهبری، مشارکت فعّال کارکنان و شناسایی دقیق خطرات و ارزیابی ریسک، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا محیط کارهای ایمن و سالمی را ایجاد و حفظ کنند.

این استاندارد نه تنها به کاهش حوادث و نقصان شغلی کمک می‌کند بلکه در بهره‌وری و ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان نیز نقش بسزایی دارد. پیاده‌سازی ISO 45001 نشان از تعهد سازمان به بهبود بهداشت و ایمنی دارد و برای سازمان‌ها امکان انطباق با الزامات جهانی و ملی در این حوزه را نیز فراهم می‌سازد.

بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ (پشتیبانی Support)

بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ شامل ۱۰ مورد است. بند هفت این استاندارد به‌عنوان بخشی از سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شناخته می‌شود و شامل مفاهیم گسترده‌ای است که به بهبود شرایط ایمنی و حفاظت از سلامت کارکنان می‌پردازد. این بخش در واقع تضمین می‌کند که سازمان‌ها نه تنها به مقررات مربوط به ایمنی و سلامت پایبند باشند بلکه سیستم‌هایی فعال برای بهبود مداوم این شرایط را در محیط کار خود اجرا کنند.

پشتیبانی

اهمیت بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱

پیاده‌سازی بند هفت استاندارد ISO 45001 در یک سازمان، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، اهمیت بسیار زیادی دارد. این بند، به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا یک فرآیند مدیریتی جامع و مستدام را در زمینه ایمنی و سلامت کارکنان اجرا کنند. این بند از طریق جمع‌آوری دقیق اطلاعات، حضور و مشارکت فعّال کارکنان، بهره‌گیری اثربخش از منابع، تأکید بر پیشگیری، مدیریت تغییرات، مرورهای مستمر و ارتباطات فعّال، تضمین می‌کند که سازمان در تمام مراحل فعالیت‌های خود از نظر ایمنی و سلامت، در سطح بالا و به صورت مداوم بهبود یابد. پیاده‌سازی این بند نه تنها از دیدگاه اخلاقی و انسانی اهمیت دارد بلکه از دیدگاه تجاری نیز به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مرتبط با حوادث کاری کمک کرده و موجب افزایش رضایت کارکنان و مشتریان می‌شود.


تأثیر بند هفت بر سازمان‌ها

بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱، با فراهم کردن راهکارها و الزامات مدیریتی، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که بهبود مداوم در ایمنی و سلامت کارکنان را دنبال کنند. این بند کمک می‌کند که سازمان‌ها با شناخت دقیق از ریسک‌ها و فرصت‌ها، برنامه‌ها و اهداف مؤثری را برای بهبود ایمنی و سلامت کارکنان خود تدوین کنند. در نتیجه، به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در دسترس سازمان‌هاست که باعث می‌شود سطح ایمنی و سلامت در محیط کار بهبود یابد و از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی نیز باعث بهبود عملکرد سازمان می‌شود. رواقع این بند بر بخش‌های زیر از هر سازمان تاثیر می‌گذارد:

مدیریت اطلاعات و آمارها

یکی از جوانب مهم بند هفت، مدیریت دقیق اطلاعات و آمارهای مرتبط با ایمنی و سلامت است. سازمان‌ها با جمع‌آوری داده‌های کمکی از فرایندهای کاری خود، می‌توانند الگوهای خود را شناخته و بهبودهای لازم را با توجه به آمارها اعمال کنند. این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بهینه و پیش‌بینی راهبردهای آتی در حوزه ایمنی و سلامت بسیار حیاتی هستند.

حضور و مشارکت کارکنان

بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ بر تشویق حضور و مشارکت فعّال کارکنان در فرایندهای ایمنی تأکید دارد. در سیستم مدیریت ایمنی بر اساس این بند، نقش فعّال کارکنان به عنوان افرادی که اطلاعات اصلی از روند کار دارند، بسیار ارزشمند است. این مشارکت فراگیر از دیدگاه ایمنی سازمان را تقویت کرده و موجب بهبود شناخت و اجرای بهتر فرآیندهای ایمنی می‌شود.

اثربخشی و بهره‌وری

بند هفت در راستای افزایش اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت، به بهره‌وری منابع می‌پردازد. سازمان‌ها با انجام ارزیابی دقیق و بهینه می‌توانند مشکلات موجود در فرآیندها را شناسایی و راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری ارائه دهند. این کار منجر به استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی می‌شود و در نتیجه، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

تأکید بر پیشگیری

یکی از نکات مهم بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱، تأکید بر پیشگیری از حوادث و بروز مشکلات است. سیستم مدیریت ایمنی باید اقدامات پیشگیرانه را ترویج کند تا به جلوگیری از وقوع حوادث و مسائل ایمنی اهمیت بیشتری داده شود. این رویکرد، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که پتانسیل خطرات را شناسایی کرده و به سرعت واکنش‌های لازم را اعمال کنند.

اهمیت بند هفت ایزو 45001

مثال عملی از کاربرد بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱

برای درک بهتر از نحوه پیاده‌سازی بند هفت استاندارد ۴۵۰۰۱، در ادامه یک مثال عملی از پیاده‌سازی این بند در یک سازمان تولیدی را بررسی می‌کنیم. این سازمان باید به ترتیب مراحل زیر را طی کند:

۱- ارزیابی ریسک و فرصت‌ها

  • برگزاری جلسات ماهیانه ارزیابی ریسک با حضور کارشناسان ایمنی و نمایندگان کارکنان.
  • تجمیع داده‌های آماری از حوادث گذشته و شناسایی الگوهای مشترک.

۲- نقاط قوت و ضعف

  • اجرای آزمایشات فنی به‌منظور شناسایی نقاط ضعف در تجهیزات و فرآیندهای کاری.
  • برگزاری جلسات بازخورد با کارکنان برای جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات.

۳- اهداف ایمنی و سلامت

  • تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری برای کاهش حوادث کاری طبق الزامات بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱.
  • تعیین اهداف برای ارتقاء آموزش‌های ایمنی.

۴- برنامه عمل

  • تدوین برنامه عملی با تعیین مسئولیت‌ها و زمانبندی اقدامات.
  • تخصیص بودجه اختصاصی برای پیاده‌سازی برنامه.

۵- پیشرفت مداوم

  • برگزاری دوره‌های آموزشی دوره‌ای برای کارکنان.
  • نظارت مداوم بر تغییرات فنی و فرآیندی با هدف بهبود مداوم.

این مثال نشان‌دهنده نحوه گام‌به‌گام پیاده‌سازی بند هفت در یک سازمان تولیدی است. این فرآیندها نه تنها به بهبود ایمنی و سلامت کارکنان کمک می‌کنند بلکه به بهره‌وری سازمان را نیز افزایش می‌دهند. برنامه‌های پیشگیری، مشارکت فعّال کارکنان، و ارزیابی دقیق اطلاعات آماری از جمله مؤلفه‌های کلیدی در اجرای موفق این استاندارد هستند.


جمع‌بندی

بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ با تمرکز بر ارتقاء ایمنی و سلامت در محیط کار، ابزارها و راهکارهای لازم برای بهبود مداوم در این زمینه را به سازمان‌ها ارائه می‌دهد. با اجرای مفاهیم و اصول این بند، سازمان‌ها قادر به ایجاد محیط کاری ایمن‌تر و سالم‌تر خواهند بود و از مزایای اقتصادی و اجتماعی مهمی بهره‌مند خواهند شد.

سؤالات متداول

در این مقاله بررسی کردیم که بند هفت ISO 45001 به‌عنوان مهم‌ترین استاندارد در زمینه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، اهمیت ویژه‌ای به ایجاد یک سیستم پشتیبانی قوی از سایر عناصر استاندارد می‌دهد تا فرآیند بهبود مداوم در حوزه ایمنی و سلامت کارکنان تضمین شود. در ادامه به برخی سوالات متداول در این باره پاسخ می‌دهیم:

آیا اجرای بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ برای بهبود ایمنی کارکنان موثر است؟

بله، بند هفت با تمرکز بر ارزیابی ریسک و ایجاد برنامه‌های پیشگیرانه، بهبود ایمنی کارکنان را ترویج می‌کند.

چگونه کارکنان می‌توانند در فرآیندهای ایمنی مشارکت داشته باشند؟

مشارکت فعّال کارکنان از طریق اطلاع‌رسانی، آموزش‌ها و ایجاد فضای باز میسر می‌شود.

آیا بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ تاثیری در بهبود بهره‌وری سازمان دارد؟

بله، با ارتقاء ایمنی، بهره‌وری منابع افزایش یافته و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

آیا اجرای بند هفت نیاز به تغییرات اساسی در فرآیندهای سازمان دارد؟

بله، اجرای این بند ممکن است نیاز به تغییرات در فرآیندها و فرهنگ سازمانی داشته باشد.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!