بندهای ایزو ۴۵۰۰۱

بندهای ایزو 45001

بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ هر یک نقش حیاتی در ایجاد یک سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی ایفا می‌کنند. در این استاندارد، بندها به عنوان بخش‌های اصلی با هدف ارتقاء ایمنی کارکنان و کاهش حوادث محیط کار تعریف شده‌اند. این بندها به تفکیک مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها، سازمان‌ها را قادر به ایجاد یک فرآیند مدیریتی منسجم و موثر می‌سازند که در این مقاله با آن‌ها آشنا می‌شویم.

استاندارد ISO 45001

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ یک چارچوب جامع برای مدیریت بهداشت و ایمنی در محیط کار است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)  ارائه شده است. این استاندارد با تأکید بر تعهد رهبری، مشارکت فعّال کارکنان و شناسایی دقیق خطرات و ارزیابی ریسک، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا محیط کارهای ایمن و سالمی را ایجاد و حفظ کنند.

این استاندارد نه تنها به کاهش حوادث و نقصان شغلی کمک می‌کند بلکه در بهره‌وری و ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان نیز نقش بسزایی دارد. پیاده‌سازی ISO 45001 نشان از تعهد سازمان به بهبود بهداشت و ایمنی دارد و برای سازمان‌ها امکان انطباق با الزامات جهانی و ملی در این حوزه را نیز فراهم می‌سازد.

بندهای ایزو 45001 ( بند صفر تا بند ۱۰)

بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ ( بند صفر تا بند ۱۰)

بندهای ISO 45001 موضوعاتی مثل تعهدات سازمانی، بررسی مخاطرات، نقدها و بهبودها، مدیریت تغییر، آموزش و اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد را شامل می‌شوند. هر یک از این بندها موارد مشخصی را تحت پوشش قرار می‌دهند تا به سازمان‌ها کمک کنند در مسیر پیاده‌سازی و حفظ سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه‌ای پیشرو باشند. این بندها همچنین امکان ادغام با دیگر استانداردهای مدیریتی از جمله ISO 9001 و  ISO 14001را فراهم می‌کنند که باعث تقویت ساختار مدیریتی سازمان می‌شود. در ادامه الزامات این استاندارد را به‌صورت بند به بند توضیح می‌دهیم:

معرفی استاندارد Introduction  (بند ۰)

بند صفر ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ به‌عنوان یک راهنمای ابتدایی، سازمان را با ساختار کلان استاندارد آشنا می‌سازد. این شناخت اولیه، بستری را برای پیاده‌سازی موفق‌تر و هماهنگ‌تر این استاندارد فراهم می‌کند. توجه به بند صفر، سازمان را به سمت ایجاد بهبود در بهداشت و ایمنی هدایت کرده و به ایجاد محیط کار بهتر کمک می‌کند.

محدوده کاربرد Scope  (بند ۱)

بند یک ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸  به سازمان این امکان را می‌دهد که با دقت بررسی کنند کدام اجزای فعالیت‌ها فعالیت‌ها تحت پوشش سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی محیط کار قرار می‌گیرند و این مدیریت چگونه انجام می‌شود. این اطلاعات اساسی برای ایجاد یک نظام مدیریت قوی و کارآمد در زمینه بهداشت و ایمنی است و به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا به طور موثرتری ریسک‌ها را مدیریت کنند و بهبودهای مستمر را در مسیر پیشروی بهداشت و ایمنی محیط کار ایجاد کنند.

مراجع هنجاری Normative References  (بند ۲)

بند دو ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ مرتبط با مراجع و منابعی است که باید توسط سازمان‌ها در اجرای استاندارد رعایت شوند. در واقع، این بند به‌عنوان یک راهنمای کلی برای سازمان‌ها عمل می‌کند تا بهترین شیوه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌ها را در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی انتخاب و اجرا کنند.

اصطلاحات و تعاریف Terms and Definitions  (بند ۳)

بند سه ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ بخشی از این استاندارد بین‌المللی است که به اصطلاحات و تعاریف مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی اختصاص دارد. این بند به منظور ارائه یک زبان مشترک و دقیق در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار طراحی شده است. در واقع، بخش سه، شامل تعاریف مهمی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در فرآیند پیاده‌سازی استاندارد، دقیق و روشن درباره مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با ایمنی صحبت کنند.

زمینه سازمان  Context of the Organization (بند ۴)

بند چهار ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ سازمان را ملزم می‌کند تا به دقت زمینه‌ای که در آن فعالیت می‌کند را مشخص کرده و در ارتباط با آن اقدامات مربوط به سلامت و ایمنی شغلی را انجام دهد. این بخش شامل درک دقیق از فرایندها، خدمات و محصولاتی است که در حوزه شغلی آن واقع شده و تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی را نیز باید به‌طور دقیق درنظر بگیرید.

رهبری – Leadership (بند ۵)

بند پنج ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ به مسائل مرتبط با رهبری در حوزه سلامت و ایمنی شغلی می‌پردازد. این بند نقش اساسی را در تعهد و مشارکت فعال رهبران سازمان در بهبود و حفظ محیط کاری ایمن ایفا می‌کند. همچنین می‌خواهد رهبران سازمان سلامت و ایمنی را به عنوان یکی از ارزش‌ها و اصول اساسی در فرآیندها و سیاست‌های سازمانی جدی بگیرند. این ادغام باعث می‌شود تا مفهوم سلامت و ایمنی به عنوان یک بعد اساسی در تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود.

برنامه‌ریزی –  Planning (بند ۶)

بند شش ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ به‌عنوان بخشی اساسی از استاندارد بهداشت و سلامت شغلی سازمان‌ها را موظف به ایجاد یک برنامه جامع برای بهبود بهداشت و سلامت کارکنان خود می‌کند. این برنامه نقطه شروع حیاتی برای اجرای سایر بخش‌های استاندارد می‌باشد. در بین اجزای حیاتی این استاندارد، بند ۶ با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق، جایگاه ویژه‌ای دارد.

پشتیبانی – Support  (بند ۷)

بند هفت ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ یکی از اقدامات کلان در چارچوب استاندارد مدیریت ایمنی و سلامت شغلی است. این بخش به تدارک امکانات و شرایط لازم جهت پیاده‌سازی و حفظ سیستم مدیریت ایمنی و سلامت کار در یک سازمان می‌پردازد. همچنین یکی از بخش‌های حیاتی است که نقش بسیار اساسی در پشتیبانی از ارتقاء ایمنی و سلامت در محیط کار ایفا می‌کند.

عملیات – Operation (بند ۸)

بند هشت ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ به‌عنوان بخشی اساسی از این استاندارد، به جنبه‌های عملیاتی در حوزه بهداشت و ایمنی شغلی می‌پردازد. این بند به مسائلی از جمله شناسایی و کنترل خطرات، ارزیابی ریسک‌ها، رعایت الزامات قانونی، برنامه‌ریزی عملیاتی و تدابیر کنترل توجه دارد.

ارزیابی عملکرد – Performance Evaluation (بند ۹)

بند نه ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به طور سیستماتیک عملکرد خود را ارزیابی کرده و اقدامات لازم برای بهبود مستمر را انجام دهند. این بند، موارد مهمی مانند شناسایی خطرات و ریسک‌ها، تعیین معیارهای عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارت و اندازه‌گیری را مورد توجه قرار می‌دهد و بر اساس اصول ایمنی و بهداشت شغلی، سازمان‌ها را به ایجاد یک فرهنگ بهبود مداوم تشویق می‌کند.

بهبود – Improvement (بند ۱۰)

بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸ به‌عنوان یکی از اجزای حیاتی این استاندارد بین‌المللی بهداشت و ایمنی شغلی، به بهبود مداوم و پیشرفت سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی کمک می‌کند. این بند را تحت عنوان «مرور مداوم توانمندسازی و بهبود» می‌شناسیم و در جهت ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی سازمان‌ها کاربرد دارد.


نحوه پیاده‌سازی بندهای ایزو ۴۵۰۰۱

پیاده‌سازی بندهای ISO 45001 یک فرآیند جامع است که نیازمند تعهد، همکاری کلیه اعضای سازمان و رهبری موثر است. در ادامه چند مرحله اصلی برای پیاده‌سازی الزامات این استاندارد را بررسی می‌کنیم:

 1. تعیین نقش و مسئولیت‌ها: ابتدا باید نقش و مسئولیت‌های مرتبط با بهبود بهداشت و ایمنی افراد در سازمان مشخص شود.
 2. بررسی و تحلیل خطرات: شناسایی و تحلیل خطرات مرتبط با فعالیت‌های محیط کار کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسبی برای کاهش صدمات ایجاد شود.
 3. تدوین سیاست بهداشت و ایمنی: مدیر سازمان باید یک سیاست بهداشت و ایمنی با تأکید بر اهمیت سلامت و ایمنی کارکنان را تدوین و اعلام کند.
 4. تعهد سازمانی: تعهد به اجرای بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ باید به عنوان یک فرهنگ سازمانی در تمامی سطوح جا بیافتد.
 5. پیاده‌سازی بندها: هر بند از استاندارد باید با توجه به نیازها و وضعیت خاص سازمان، به دقت پیاده‌سازی شود.
 6. آموزش و آگاهی: تمامی کارکنان باید به کمک دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی موثر، در مورد استاندارد و نحوه پیاده‌سازی آن آگاهی پیدا کنند.
 7. برگزاری بازرسی‌ها و ارزیابی‌ها: سیستم باید به طور دوره‌ای بازرسی شود تا اطمینان حاصل شود که تمامی بندها به درستی پیاده‌سازی شده‌اند و بهبود عملکرد سیستم ادامه دارد.
 8. ارزیابی نتایج و بهبودها: نتایج باید مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز اقداماتی جهت بهبودی انجام شوند.

استاندارد ISO 45001

اهمیت توجه به همه بندهای ایزو ۴۵۰۰۱

توجه به همه بندهای استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ مهم است، زیرا هر یک از این بندها نقش مهمی در ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی حرفه‌ای در سازمان ایفا می‌کنند. این بندها به صورت جمعی، یک سیستم جامع و موثر به وجود می‌آورند و تأثیر مستقیمی بر عملکرد سازمان در زمینه بهداشت و ایمنی دارند. علاوه بر این، زوایای مختلفی از اهداف استاندارد از جمله مدیریت تغییر، آموزش و آگاهی، بازرسی‌ها و ارزیابی‌ها و بهبودهای مستمر را پوشش می‌دهند و توجه به هر یک از این بندها به تعادل و کارایی سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی کمک می‌کند.

مهم‌ترین بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸

در ورژن ۲۰۱۸ استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱، مهم‌ترین بندها به منظور بهبود مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی در سازمان‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

 • بند ۴ – زمینه سازمان
 • بند ۵ – رهبری
 • بند ۶ – برنامه‌ریزی
 • بند ۷ – پشتیبانی
 • بند ۸ – عملیات
 • بند ۹ – ارزیابی عملکرد
 • بند ۱۰ – بهبود

جمع‌بندی

بررسی بندهای ۰ تا ۱۰ ایزو ۴۵۰۰۱ نشان می‌دهد که پیاده‌سازی این استاندارد، بهبود مستمر در بهداشت و ایمنی شغلی را تضمین می‌کند. این استاندارد به عنوان یک ابزار جامع و انعطاف‌پذیر به سازمان‌ها کمک می‌کند تا راهبردها و فرآیندهایی را ایجاد کنند که به بهبود مداوم و مدیریت هوشمندانه ایمنی و بهداشت منجر شوند. با تعهد به اصول استاندارد و پیاده‌سازی بندهای ایزو ۴۵۰۰۱، سازمان‌ها قادر به حفظ یک محیط کار ایمن و بهداشتی می‌شوند.

سوالات متداول

در این مقاله بررسی کردیم که تسلط به بندهای استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با مسائل بهداشت و ایمنی حرفه‌ای روبرو شوند. این تدابیر به سازمان‌ها امکان می‌دهد که به دیگران نشان دهند که تعهدات آ‌ن‌ها به سلامت و ایمنی افراد جدی است. در ادامه به برخی سوالات متداول در این باره پاسخ می‌دهیم:

بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ چیستند؟

بندهای ISO 45001 یک سری از اصول و الزامات استاندارد هستند که به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا یک سیستم مدیریت جامع در زمینه بهداشت و ایمنی را اجرا کنند. این بندها مشخص می‌کنند چگونه سازمان می‌تواند به ایمنی کارکنان و جلوگیری از حوادث محیط کار اهمیت دهد.

دریافت گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ چه فوایدی دارد؟

اخذ گواهینامه ISO 45001 به سازمان‌ها اطمینان می‌دهد که از یک سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه‌ای پیشرفته و موثر برخوردارند. این گواهی نشانگر تعهد به ایمنی کارکنان، کاهش حوادث محیط کاری، اطمینان از تطابق با الزامات قانونی و افزایش شهرت سازمان در بازارهای بین‌المللی است.

چگونه می‌توانم بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ را پیاده‌سازی کنم؟

برای پیاده‌سازی بندهای استاندارد، ابتدا باید یک تیم مدیریت بهداشت و ایمنی تشکیل داده و مسئولیت‌ها و وظایف مختلف تعیین شود. سپس باید مراحل تعیین مسئولیت‌ها، برنامه‌ریزی برای مدیریت خطرات، آموزش و آگاهی کارکنان و دوره‌های ارزیابی مداوم را اجرا کنید.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!