بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸: بهبود (به همراه مثال عملی)

بند ده ایزو 45001

بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ (بهبود Improvement) به‌عنوان یکی از اجزای حیاتی این استاندارد بین‌المللی بهداشت و ایمنی شغلی، به بهبود مداوم و پیشرفت سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی کمک می‌کند. این بند را تحت عنوان «مرور مداوم توانمندسازی و بهبود» می‌شناسیم و در جهت ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی سازمان‌ها کاربرد دارد. در این مقاله، به جزئیات بند ۱۰ ایزو ۴۵۰۰۱ خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم که چگونه این بند به ایجاد بهبود در سازمان‌ها کمک می‌کند.

استاندارد ISO 45001

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ یک چارچوب جامع برای مدیریت بهداشت و ایمنی در محیط کار است که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) ارائه شده است. این استاندارد با تأکید بر تعهد رهبری، مشارکت فعّال کارکنان و شناسایی دقیق خطرات و ارزیابی ریسک، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا محیط کارهای ایمن و سالمی را ایجاد و حفظ کنند.

این استاندارد نه تنها به کاهش حوادث و نقصان شغلی کمک می‌کند بلکه در بهره‌وری و ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان نیز نقش بسزایی دارد. پیاده‌سازیISO 45001  نشان از تعهد سازمان به بهبود بهداشت و ایمنی دارد و برای سازمان‌ها امکان انطباق با الزامات جهانی و ملی در این حوزه را نیز فراهم می‌سازد.

بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ (بهبود Improvement)

بندهای ایزو ۴۵۰۰۱ شامل ۱۰ مورد است. بند ۱۰ این استاندارد از سازمان‌ها می‌خواهد که به طور سیستماتیک فرصت‌های بهبود در سیستم‌های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی خود را شناسایی کنند. این امر شامل ارزیابی‌های منظم، ارزیابی خطرات و مکانیسم‌های بازخورد برای تعیین نقاط بهبود است. هنگامی که فرصت‌های بهبود شناسایی می‌شوند، مرحله بعدی توسعه و اجرای اقدامات اصلاحی است. با این رویکرد پیشگیرانه اطمینان می‌حاصل شود که مشکلات به سرعت حل و از خطرات پتانسیلی جلوگیری شود؛ درنتیجه محیط کاری ایمن‌تری شکل گیرد. درواقع بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ با مفهوم بهبود مداوم هماهنگ است و تأکید دارد که افزایش بهداشت و ایمنی شغلی یک فرآیند مداوم است. پس سازمان‌ها باید تشویق ‌شوند تا مکانیسم‌هایی برای بازبینی و بهبود مداوم سیستم‌های خود ایجاد کنند.

بهبود

اهمیت بند ده ایزو ۴۵۰۰۱

در محیط‌های کاری امروزی که به سرعت تغییر می‌کنند و پویا هستند، نیاز به سیستم‌های مدیریت قوی در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی بسیار حائز اهمیت است. استانداردهای ایزو به عنوان معیارهایی برای سیستم‌های مدیریت کیفیت و ایمنی شناخته شده‌اند. از جمله این استانداردها، استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ است که به طور خاص به بهداشت و ایمنی شغلی می‌پردازد. بند ۱۰ یک موقعیت محوری در این استاندارد دارد زیرا به طور خاص به تعهد سازمان به بهبود مداوم می‌پردازد. این بند بر نیاز به یک رویکرد پیشگیرانه در شناسایی حوزه‌های بهبود و اجرای تغییرات لازم تأکید دارد.


عناصر کلیدی بند ده ISO 45001

نظارت منظم اطمینان می‌دهد که اقدامات اصلاحی تأثیر مطلوب داشته‌اند و سازمان به سمت اهداف بهداشت و ایمنی شغلی خود پیش می‌رود. سازمان‌ها باید معیارهای مربوطه را برای ارزیابی موفقیت اقدامات بهبود تعیین کنند. بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ اجزا و عناصری را ارائه می‌کند که در راستای این اهداف به ما کمک کنند. برخی از عناصر این بند عبارت‌اند از:

  1. بررسی نقدها و بازخوردها: سازمان‌ها موظفند نقدها و بازخوردهای دریافتی از کارکنان و سایر مراجع را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار دهند. این ارزیابی از طریق جلسات مرتب و مکرر صورت می‌گیرد.
  2. بررسی عملکرد بهداشت و ایمنی: مسئولان سازمان باید به‌طور دوره‌ای عملکرد سیستم بهداشت و ایمنی را با استانداردها و اهداف تعیین‌شده مقایسه کرده و هر گونه نقص یا نیاز به بهبود را تشخیص دهند.
  3. شناسایی فرصت‌های بهبود: سازمان‌ها باید با تحلیل دقیق اطلاعات به دست آمده از عملکرد بهداشت و ایمنی طبق بند ده ایزو ۴۵۰۰۱، فرصت‌های بهبود را شناسایی کرده و برنامه‌های عملیاتی برای اجرای تغییرات لازم را تدوین کنند.
  4. تعیین اقدامات اصلاحی: اقدامات اصلاحی براساس اطلاعات به دست آمده از تجزیه‌وتحلیل نقدها و بازخوردها و شناسایی فرصت‌های بهبود تعیین می‌شوند و به‌منظور اجرایی‌شدن در سیستم مدیریت وارد می‌گردند.
  5. پایش و اندازه‌گیری تأثیر اقدامات: اجرای اقدامات اصلاحی به‌تنهایی کافی نیست؛ سازمان‌ها باید اثربخشی این اقدامات را به‌وسیله پایش دائمی و اندازه‌گیری نتایج، از طریق شاخص‌ها و معیارهای مشخص، بسنجند.
  6. تجدیدنظر در سیاست‌ها و هدف‌گذاری: در صورت لزوم، سازمان‌ها باید در مورد سیاست‌ها و اهداف خود با توجه به اطلاعات به دست آمده از بند ده ایزو ۴۵۰۰۱، تجدیدنظر کرده و نقدها و نتایج را در مسیر بهبود مستمر خود جای دهند.

مزایای اجرای بند ۱۰

طبیعت تکراری بهبود مداوم مزایای بسیاری دارد. یک محیط کار ایمن تعداد حوادث، آسیب‌ها و پتانسیل خسارت‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. این امر نه تنها به ایمنی محیط کاری اضافه می‌کند بلکه انگیزه، بهره‌وری کارکنان و عملکرد کل سازمان را نیز بهبود می‌بخشد. زمانی که یک سازمان به بهبود مداوم متعهد می‌شود، کارکنان احساس می‌کنند که نقش مهمی در ارتقاء ایمنی محیط کار و بهبود فرآیندهای سازمانی دارند و این افزایش انگیزه منجر به افزایش بهره‌وری و ارتقاء اجرایی کارکنان می‌شود. درمجموع این مزایا به خودی خود منجر به کاهش مسئولیت‌های قانونی، هزینه‌های درمانی و هدررفت زمان می‌شوند.

چالش‌ها و راهکارهای اجرای بند ده ایزو ۴۵۰۰۱

البته با وجود این مزایا، سازمان‌ها ممکن است در اجرای بند ۱۰ با چالش‌هایی نیز روبرو شوند. موانع متداول شامل مقاومت در برابر تغییرات، کمبود منابع و مشارکت ناکافی کارکنان هستند. برای سازمان‌ها بسیار مهم است که با استراتژی‌هایی مانند برنامه‌های جامع آموزشی، ارتباطات موثر و حمایت رهبری، به طور فعال با این چالش‌های مواجهه شوند و به آن‌ها پاسخ دهند.


آموزش و آگاهی درباره بند ده ایزو ۴۵۰۰۱

یکی از جنبه‌های کلیدی در غلبه بر چالش‌ها، اطمینان از آموزش و آگاهی کارکنان در زمینه اصول و الزامات این بند است. برنامه‌های آموزشی باید نه تنها جنبه‌های تئوری را پوشش دهند بلکه به کاربرد عملی استاندارد در محیط کار نیز بپردازند. نیروی کاری که آگاه و آموزش دیده باشد، نقش حیاتی در شناسایی فرصت‌های بهبود دارد و به طور فعال در فرآیند بهبود مداوم شرکت می‌کند.

ادغام ایزو ۴۵۰۰۱ با سایر استانداردهای ایزو

ایزو ۴۵۰۰۱ به تنهایی عمل نمی‌کند؛ می‌تواند به‌صورت ساده با سایر استانداردهای ایزو ادغام شود، که رویکرد جامعی به تقویت عملکرد سازمان فراهم می‌کند. هماهنگ‌سازی این استاندارد با استانداردهای دیگر مانند ایزو ۹۰۰۱ (مدیریت کیفیت) و ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت محیط زیست) عملکرد سازمان را بهبود می‌بخشد و پایداری کسب‌وکار را تضمین می‌کند.

اهمیت بند ده ایزو 45001

نقش رهبری در افزایش بهبود

رهبری نقش بسیار مهمی در فرهنگ بهبود یک سازمان ایفا می‌کند. اگر رهبران فعالانه به حوزه بهداشت و ایمنی بپردازند، الگویی برای تمام کارکنان فراهم می‌کنند تا در ایجاد اقدامات بهبودی مشارکت کنند.

مثال عملی از پیاده‌سازی بند ده ایزو ۴۵۰۰۱

فرض کنید یک سازمان تولیدی که به‌طور مداوم به بهبود مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی خود متعهد است و می‌خواهد از بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ به منظور دستیابی به این هدف کمک بگیرد. برای پیاده‌سازی این بند لازم است تا مراحل زیر را طی کند:

۱- بررسی نقدها و بازخوردها

در این مرحله، تیم مدیریت به‌طور دوره‌ای با کارکنان گفت‌وگو می‌کند و بازخوردهای آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند. به‌عنوان مثال، یکی از کارکنان ممکن است نقشه‌های خروج اضطراری در برخی از نقاط کارخانه را ناکافی یا غیرقابل فهم اعلام کند.

۲- بررسی عملکرد بهداشت و ایمنی

تیم مدیریت با بررسی اطلاعات به دست آمده از نقدها، بازخوردها و حوادث گذشته، عملکرد سیستم بهداشت و ایمنی را ارزیابی می‌کند. این ارزیابی ممکن است نشان دهد که در برخی از مناطق، الزامات ایزو ۴۵۰۰۱ تا حدودی رعایت نشده‌اند.

۳- شناسایی فرصت‌های بهبود

با تحلیل نقدها، بازخوردها و اطلاعات عملکرد، تیم مدیریت فرصت‌های بهبود را طبق بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ را شناسایی می‌کند. به‌عنوان مثال، افزایش وضوح نقشه‌های خروج اضطراری ممکن است یک فرصت بهبود باشد.

۴- تعیین اقدامات اصلاحی

با شناسایی فرصت‌های بهبود، تیم مدیریت اقدامات اصلاحی را تعیین می‌کند. در این مثال، ممکن است شامل به‌روزرسانی نقشه‌های خروج اضطراری، افزایش آموزش کارکنان در زمینه ایمنی و ارتقاء تجهیزات ایمنی باشد.

۵- پایش و اندازه‌گیری تأثیر اقدامات

اقدامات اصلاحی، مطابق با بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ اجرا می‌شوند و سپس تیم مدیریت پیشرفت و تأثیر این اقدامات را از طریق شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده پایش می‌کند. به‌طور مثال، می‌توانند نظارت بر به‌روزرسانی نقشه‌های خروج اضطراری را تقویت کرده و نتایج را ارزیابی کنند.

۶- مراجعه به اهداف و سیاست‌ها

تیم مدیریت ممکن است به مراجعه به سیاست‌ها و اهداف خود نیاز داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که اقدامات اصلاحی با اهداف و سیاست‌های بهداشت و ایمنی هماهنگی دارند.

۷- تجدیدن سیاست‌ها و هدف‌گذاری

در صورت لزوم و با توجه به اطلاعات به دست آمده از برنامه‌های بهبود، در سیاست‌ها و اهداف بهداشت و ایمنی تجدیدنظر کرده و آن‌ها را به‌روزرسانی کنید.

این مثال در مجموع نشان‌دهنده نحوه مداومت سازمان در پیاده‌سازی بند ۱۰ ایزو ۴۵۰۰۱ و چگونگی استفاده از این بند برای بهبود مداوم در زمینه بهداشت و ایمنی شغلی بود.


جمع‌بندی

در پایان، باید گفت که بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ را به‌عنوان یک سیستم قدرتمند برای بهبود مداوم در حوزه بهداشت و ایمنی شغلی می‌شناسیم. سازمان‌هایی که این بند را به‌طور کامل در فرآیندهای خود جا بدهند، نه تنها با استانداردهای جهانی منطبق خواهند شد بلکه محیط کاری ایمن و موثر را برای کارکنان خود ایجاد می‌کنند.

سوالات متداول

در این مقاله فهمیدیم که استفاده از بند ۱۰ ایزو ۴۵۰۰۱ تنها یک الزام نیست؛ بلکه یک فرصت برای سازمان‌هاست تا بهبود مستمر را در مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی خود ارتقاء دهند. این فرآیند نقدها و بازخوردها را به‌عنوان ابزارهایی برای بهبود مداوم معرفی می‌کند و باعث تضمین ادامه بهبود و تلاش برای جلب بهترین‌ها می‌شود. در ادامه به برخی سوالات متداول در این باره پاسخ می‌دهیم:

آیا بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ برای همه سازمان‌ها الزامی است؟

ایزو ۴۵۰۰۱ یک استاندارد داوطلبانه است، اما توصیه می‌کنیم که سازمان‌ها با تمرکز بر ایمنی و بهداشت شغلی، از این بند بهره‌مند شوند.

نقش بازخورد کارکنان در اجرای بند ۱۰ چیست؟

بازخورد کارکنان در شناسایی فرصت‌های بهبود حیاتی است. سازمان‌ها باید نظرات کارکنان را جدی بگیرند.

آیا کسب‌وکارهای کوچک نیز می‌توانند از بند ده ایزو ۴۵۰۰۱ بهره‌مند ‌شوند؟

بله، ایزو ۴۵۰۰۱ قابل اجرا و قابل تطبیق برای سازمان‌های هر اندازه‌ای است پس کسب‌وکارهای کوچک نیز از فواید آن بهره‌مند خواهند شد.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!