بند ده ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵: بهبود (به همراه مثال عملی)

بند ده ایزو 9001

بند ده ایزو ۹۰۰۱ (بهبود – Improvement) یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در این استاندارد کیفیت بین‌المللی می‌باشد. این بند به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهبود‌های خود را به صورت مداوم پیگیری کرده و به کیفیت کلی خدمات یا محصولات خود اضافه کنند. از جمله اهداف اصلی آن می‌توان به بهبود عملکرد فرآیندها، افزایش رضایت مشتریان، کاهش هدررفت‌ها و افزایش بهره‌وری اشاره کرد.

استاندارد ISO 9001

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در ابتدا در دهه ۱۹۸۰ منتشر شد و از آن زمان بهبود یافته و توسعه یافته است  و به‌عنوان یک راهکار جامع برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات در سطح جهانی شناخته می‌شود. این استاندارد یک استاندارد جهانی در زمینه مدیریت کیفیت است که برای بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در سازمان‌ها طراحی شده است.

بندهای مختلف ISO 9001 بر اصولی همچون تمرکز بر مشتری، رهبری، مشارکت کارکنان و رویکرد مبتنی بر فرآیند تاکید می‌کند. این اصول اساسی‌ترین مبانی برای بهبود کیفیت و کارایی در سازمان‌ها هستند. بهبودپذیری پیوسته منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت‌ها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت‌پذیری بیشتر برای سازمان‌ها می‌شود. این عمل به‌عنوان یک چرخه مداوم در حال حرکت، سازمان‌ها را به سمت ارتقاء مستمر هدایت می‌کند.

بند ده ایزو ۹۰۰۱ (بهبود – Improvement)

بندهای ایزو ۹۰۰۱ شامل ۱۰ مورد است. بند ده از این استاندارد به موضوع بهبود عملکرد و فرآیندها در سازمان می‌پردازد. بهبود مداوم، یکی از اصول است و به سازمان‌ها این اطمینان را می‌دهد که همیشه در حال پیشرفت و بهبود هستند. این اصل از اهمیت ویژه‌ای در ارتقاء کیفیت محصولات یا خدمات و افزایش رضایت مشتریان برخوردار است.بهبود مستمر یکی از اصول کلی مدیریت کیفیت است و بر موارد زیر تأکید می‌کند:

 1. تحلیل داده و اطلاعات: سازمان باید داده‌ها و اطلاعات مربوط به عملکرد و فرآیندها را با دقت تحلیل کند. این تحلیل به شناسایی فرصت‌های بهبود و مشکلات کمک می‌کند.
 2. اقدام بهبودی: سازمان باید اقدامات بهبودی را شناسایی و اجرا کند. این اقدامات می‌توانند شامل تغییرات در فرآیندها، افزایش کیفیت محصولات یا خدمات و بهبود در سیستم‌ها و تجهیزات باشند.
 3. مستندسازی: بهبود‌ها و تغییرات باید به دقت مستندسازی شوند. این مستندسازی به افراد کمک می‌کند تا فرآیندها و رویه‌ها را درک کنند و از تطابق با استاندارد مطمئن شوند.
 4. نظارت و ارزیابی: بهبود‌ها باید به مرور زمان نظارت و ارزیابی شوند تا اثربخشی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
 5. بهبود مداوم: سازمان باید به بهبود مداوم عملکرد و کیفیت متعهد شود. این امر به افزایش رضایت مشتریان و عملکرد بهتر سازمان کمک می‌کند.

بند ده ایزو 9001 ورژن 2015

پیاده‌سازی بند ده استاندارد

پیاده‌سازی بند ده ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به‌عنوان یکی از اصول اساسی این استاندارد، مراحل و فرآیندهای خاصی را در سازمان‌ها می‌طلبد. در ادامه، مراحل پیاده‌سازی این بند را بررسی می‌کنیم:

 1. شناسایی نیازمندی‌ها: سازمان باید نیازمندی‌های خود را برای پیاده‌سازی بند ده مشخص کند. این مرحله شامل تعیین اهداف بهبود کیفیت، شناسایی فرآیندهای کلیدی و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات مرتبط با بهبود می‌شود.
 2. طراحی و برنامه‌ریزی: سازمان باید یک برنامه جامع برای پیاده‌سازی استاندارد تهیه کند. این برنامه شامل زمانبندی، منابع مورد نیاز و مشخصات فنی مرتبط با بهبود می‌شود.
 3. آموزش و آگاه‌سازی: آموزش کارکنان و آگاه‌سازی آن‌ها از اهمیت و اهداف پیاده‌سازی بند ده ایزو ۹۰۰۱ بسیار مهم است. کارکنان باید با مفهوم بهبود مداوم و نقش خود در این فرآیند آشنا شوند.
 4. اجرا و تحقق اهداف: در این مرحله، اقدامات و فرآیندهای مشخص شده در برنامه عملی می‌شوند، تغییرات موردنیاز در فرآیندها اعمال می‌شوند و کارکنان در عمل به بهبود‌ها مشارکت می‌کنند.
 5. ارزیابی و نظارت: سازمان باید به دقت اقدامات انجام شده را ارزیابی و نظارت کند. این مرحله شامل بررسی کیفیت و عملکرد فرآیندها و محصولات، اندازه‌گیری پیشرفت‌ها و تصمیم‌گیری در مورد اقدامات اصلاحی است.
 6. بهبود مداوم: پیاده‌سازی بند ده ایزو ۹۰۰۱ یک فرآیند مداوم است. سازمان باید به بهبود‌های مستمر و تعهد به بهبود به‌عنوان بخشی از فرهنگ خود ادامه دهد.
 7. اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد: در این مرحله، عملکرد سازمان به ویژه در زمینه کیفیت و بهبود‌ها، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شود. این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ها و بهبودهای آینده استفاده می‌شود.

با انجام مراحل پیاده‌سازی، سازمان می‌تواند کیفیت خدمات یا محصولات خود را بهبود دهد و به رقابتی‌ترین بازارها وارد شود. این فرآیند به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا به بهترین عملکرد خود دست یابند و مشتریان خود را راضی نگه دارند.

تقویت تدبیر و بهبود

اصول کلی بند ده ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵

بند ده استاندارد شامل مجموعه‌ای از اصول کلی است که سازمان‌ها باید در نظر بگیرند تا بهبود مداوم را به عمل آورند و کیفیت خدمات یا محصولات خود را افزایش دهند. در ادامه به برخی از اصول کلی این بند می‌پردازیم:

 1. تعهد به بهبود: اصل اول بر تعهد به بهبود مداوم تأکید می‌کند. سازمان‌ها باید همواره به دنبال راهکارها و فرآیندهای بهتر برای بهبود کیفیت باشند.
 2. یافتن نیازها و نقاط ضعف سازمان: برای ایجاد بهبود‌، سازمان‌ها نقاط ضعف خود را بشناسند و بهبود‌ها را با اهداف و نیازهای سازمان هماهنگ کنند.
 3. رهبری: رهبران سازمان مسئولیت پیشبرد الزامات بند ده ایزو ۹۰۰۱ و بهبود مداوم را بر عهده دارند. آن‌ها باید تعهد به بهبود را به تمام اعضای تیم انتقال دهند و به‌عنوان نمونه عمل کنند.
 4. مشارکت کارکنان: کارکنان سازمان باید در اجرای فرآیندهای بهبود مشارکت کرده و ایده‌های خود را نیز مطرح کنند. ایجاد فرهنگی از مشارکت و تعهد به بهبود در سازمان بسیار مهم است.
 5. رویکرد داده مبتنی بر شواهد: تصمیم‌گیری‌های در راستای ایجاد بهبود باید بر اساس داده‌ها و شواهد مستدل گرفته و توسط اطلاعات و داده‌های قابل اعتماد پشتیبانی شوند.
 6. مدیریت ریسک: شناخت و مدیریت ریسک برای ایجاد بهبود مداوم بسیار مهم است. سازمان‌ها باید به دنبال شناسایی و کاهش ریسک‌هایی باشند که ممکن است به کیفیت آسیب بزنند.
 7. ترتیب و برنامه‌ریزی: بهبود‌ها باید با دقت برنامه‌ریزی شوند و به ترتیب مناسبی اجرا گردند. برنامه‌ریزی موثر می‌تواند به اجرای موفقیت‌آمیز تغییرات کمک کند.
 8. ارزیابی و نظارت: سازمان‌ها باید بهبود‌ها را به دقت ارزیابی و نظارت کنند تا اطمینان حاصل شود که تأثیر مثبتی بر کیفیت داشته‌اند.
 9. استفاده از فرصت‌ها: سازمان‌ها باید از فرصت‌های بهبود کیفیت که پیش می‌آید بهره‌برداری کنند.

این اصول کلی به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا بهبود مداوم را در محیط کسب و کارهای خود پیاده‌سازی کنند و در مسیر بهبود مستمر قرار گیرند.

مثال عملی از بند ده ایزو ۹۰۰۱

 • یک شرکت تولیدی داریم که محصولاتی در زمینه اسباب‌بازی تولید می‌کند. این شرکت تصمیم می‌گیرد بند ده استاندارد ISO 9001 را پیاده‌سازی کند تا کیفیت محصولات خود را بهبود داده و رضایت مشتریان را افزایش دهد. در ادامه، روند پیاده‌سازی استاندارد در این شرکت را بررسی می‌کنیم:
 • تعهد به بهبود: مدیر عامل شرکت تعهد به بهبود مداوم کیفیت محصولات و فرآیندهای تولید را به تمام تیم اعلام می‌کند. او تاکید می‌کند که بهبود کیفیت اساسی، عامل موفقیت در بازار رقابتی است.
 • یافتن نیازها و نقاط ضعف سازمان: تیم مدیریت تصمیم می‌گیرد که بهبودات را با نیازها و اهداف سازمان هماهنگ کند. آنها تشخیص می‌دهند که مشتریانشان به جستجوی محصولات با کیفیت بالا هستند و بنابراین باید تلاش کنند تا کیفیت محصولات خود را به شکل مداوم ارتقاء دهند.
 • رهبری: مدیر عامل به عنوان نمونه عمل می‌کند و به فرآیندها و تغییرات مرتبط با بهبود کیفیت توجه ویژه‌ای می‌کند. او به تیم‌های مختلف توضیح می‌دهد که ایجاد فرهنگی از تعهد به بهبود برای تمامی کارکنان بسیار مهم است.
 • مشارکت کارکنان: تیم‌های مختلف شرکت در چینش تدابیر و فرآیندهای بهبودی مشارکت می‌کنند. کارکنان ایده‌های خود را برای بهبود‌ها ارائه می‌دهند و در تدبیرهای اجرایی فعالانه مشارکت می‌کنند.
 • رویکرد داده مبتنی بر شواهد: تیم‌های مختلف از داده‌ها و اطلاعات مستدل استفاده می‌کنند تا بهبود‌ها و تغییرات را برنامه‌ریزی و اجرا کنند. آن‌ها به صورت دوره‌ای عملکردها و کیفیت را ارزیابی کرده و اقدامات مناسب را اتخاذ می‌کنند.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت تولیدی با پیاده‌سازی بند ده ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ بهبود مداوم کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین می‌کند و در مسیر بهبود مستمر قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

استفاده از بند ده ISO 9001 به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهبود کیفیت و عملکرد خود را مدیریت کرده و به رقابتی‌ترین بازارها وارد شوند. این استاندارد با ارائه راهکارهای عملی به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا بهترین عملکرد خود را از خود نشان دهند.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!