بندهای ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵

بندهای ایزو 9001

بندهای ایزو ۹۰۰۱ اصول و مفاهیمی کلانی را درخصوص بهبود عملکرد و رسیدن به کیفیت مطلوب تولیدات و خدمات سازمان‌ها ارائه می‌دهند. بند به قسمت‌های جزئی یا بخش‌هایی از استاندارد می‌گویند که معمولاً یک موضوع یا مطلب خاص را در استاندارد مشخص می‌کند. این بندها به تقسیم‌کردن متن استاندارد به بخش‌های کوچک‌تر کمک می‌کنند تا استفاده و اجرای آن آسان‌تر شود و اطلاعات به شکل منطقی و منظم ارائه شوند. همچنین، هر بند ممکن است شامل مفاد و الزامات خاصی باشد که سازمان‌ها باید برای رسیدن به تطابق با استاندارد رعایت کنند.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

استاندارد ISO 9001 یکی از مهم‌ترین استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان است. این استاندارد با تأکید بر بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به عملکرد بهتری دست پیدا کنند. در ادامه به بررسی جزئیات و توضیحات دقیق در مورد بندهای این استاندارد خواهیم پرداخت.

بندهای ایزو 9001 ورژن 2015

بندهای ایزو ۹۰۰۱ ( بند صفر تا بند ۱۰)

استاندارد ISO 9001 یک ابزار قدرتمند برای بهبود کیفیت و عملکرد سازمان‌هاست و در ده بند مختلف تدوین شده است. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به کیفیت محصولات و خدمات خود توجه کرده و رضایت مشتریان را افزایش دهند. در ادامه الزامات این استاندارد را به‌صورت بند به بند توضیح می‌دهیم:

معرفی استاندارد – Introduction (بند ۰)

بند صفر ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به معرفی کلی استاندارد می‌پردازد و به سازمان‌ها توصیه می‌کند که از این استاندارد به‌عنوان یک ابزار موثر برای بهبود کیفیت و عملکرد سازمانی استفاده کنند. این بند شامل تعاریف اساسی، اهداف استاندارد و توضیح کلی از فرآیندهای مدیریت کیفیت است. اهمیت آن در درک صحیح استاندارد و ایجاد پیش‌نیازهایی برای پیاده‌سازی موفق الزامات آن است.

محدوده کاربرد – Scope (بند ۱)

بند یک ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ تعیین می‌کند که استاندارد چه چیزهایی را شامل می‌شود و چه اجزائی از فعالیت‌های سازمان تحت پوشش این استاندارد قرار می‌گیرند. این بند با تعریف سیاست‌های کیفیتی، شناسایی فرآیندها، تخصیص منابع، کنترل کیفیت و بهبود مداوم به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از اصول مدیریت کیفیت، به بهبود عملکرد و ارتقاء کیفیت محصولات یا خدمات خود بپردازند.

مراجع هنجاری – Normative References (بند ۲)

بند دو ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ ما را به استانداردهای دیگری که برای اجرای استاندارد ISO 9001 موردنیاز است، ارجاع می‌دهد. این ارجاع‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا استانداردهای مرتبط با مدیریت کیفیت را مطابق با الزامات ISO 9001 اجرا کنند.

اصطلاحات و تعاریف – Terms and Definitions (بند ۳)

بند سه ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ مجموعه‌ای از اصطلاحات و تعاریف استفاده شده در استاندارد را ارائه می‌دهد تا همه افراد و سازمان‌ها در تطبیق با استاندارد دقیقاً به یک تفاهم دست پیدا کنند. این اصطلاحات و تعاریف در طول متن استاندارد بهره‌برداری شده و برای تفهیم بهتر اصول و مقررات استاندارد بسیار مفیدند.

زمینه سازمان – Context of the Organization (بند ۴)

بند چهار ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ سازمان را راهنمایی می‌کند تا محیط خارجی و داخلی خود را مشخص کند و عواملی که تأثیرگذار بر عملکرد آن هستند را شناسایی کند. این اطلاعات به سازمان کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسبی را برای بهبود کیفیت انتخاب کند.

رهبری – Leadership ( بند ۵)

بند پنج ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ وظایف و مسئولیت‌های مدیران سازمان در زمینه مدیریت کیفیت و اجرای استاندارد را توضیح می‌دهد. این بند  به اهمیت نقش رهبری در تعیین جهت‌گیری و ایجاد فرهنگ کیفیتی در سازمان اشاره دارد. رهبران سازمان باید تعهد خود را نسبت به مدیریت کیفیت ابراز کنند و از دیگر کارکنان انتظار داشته باشند که این تعهد را دنبال کنند.

برنامه‌ریزی – Planning (بند ۶)

بند شش ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به مدیران سازمان توصیه می‌کند که منابع موردنیاز برای پیاده‌سازی استاندارد از جمله منابع انسانی، مالی و فیزیکی را تخصیص دهند و موارد مرتبط با برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. برنامه‌ریزی در سیستم مدیریت کیفیت نقش اساسی ایفا می‌کند و این امکان را می‌دهد تا اهداف کیفیتی خود را تعیین کرده و مسیر مناسبی برای رسیدن به این اهداف ایجاد کنند.

پشتیبانی – Support (بند ۷)

بند هفت ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به تأمین پشتیبانی لازم برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت اختصاص دارد.این بند مهم است چرا که بدون پشتیبانی مناسب، اجرای سیستم مدیریت کیفیت به صورت مؤثر امکان‌پذیر نیست و تضمین کیفیت و بهبود مستمر مشکل خواهد شد.

عملیات – Operation (بند ۸)

بند هشت ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ موارد مرتبط با عملیات و اجرای فرآیندها و فعالیت‌ها در سازمان را مورد بررسی و نظرسنجی قرار می‌دهد. عملیات، بخش مرکزی در تضمین کیفیت و ارتقاء عملکرد سازمان است. بند ۸ به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که فرآیندها و فعالیت‌ها را به درستی اجرا کرده و به تحقق اهداف کیفیتی خود دست یابند.

ارزیابی عملکرد – Performance Evaluation (بند ۹)

بند نه ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ موارد مرتبط با ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. ارزیابی عملکرد به نظارت بهینه سیستم مدیریت کیفیت با تعالی و بهبود مداوم می‌پردازد.

بهبود – Improvement (بند ۱۰)

بند ده ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به موضوع بهبود عملکرد و فرآیندها در سازمان می‌پردازد. بهبود مداوم، هدف اصلی در مدیریت کیفیت است و به سازمان‌ها این اطمینان را می‌دهد که همیشه در حال پیشرفت و بهبود هستند. این اصل از اهمیت ویژه‌ای در ارتقاء کیفیت محصولات یا خدمات و افزایش رضایت مشتریان برخوردار است.


نحوه پیاده‌سازی بندهای ایزو ۹۰۰۱

پیاده‌سازی این استاندارد در سازمان ممکن است بسته به اندازه و نوع سازمان، ساده یا پیچیده باشد. در زیر، نحوه پیاده‌سازی بندهای این استاندارد را به‌صورت مختصر توضیح می‌دهیم:

 1. تشخیص نیازها و اهداف: سازمان باید مشتریان خود را شناسایی کرده و نیازهای آن‌ها را معلوم سازد.
 2. تشکیل تیم پیاده‌سازی: با تشکیل تیم پیاده‌سازی، وظایف و مسئولیت‌های اعضا را مشخص کنید.
 3. مدیریت تغییر: برای مدیریت تغییرات لازم در اجرای استاندارد آمادگی داشته باشید.
 4. تحلیل موجودی‌ها: موجودی‌های سازمان را تحلیل و نقاط ضعف را پیدا کنید.
 5. تدوین مستندات: مستندات مرتبط با سیاق سازمان، اهداف کیفیت و رویه‌ها را تدوین کنید.
 6. طراحی سیستم مدیریت کیفیت: برای کنترل و مدیریت فرآیندها، یک سیستم مدیریت کیفیت طراحی کنید.
 7. اجرا و راه‌اندازی: مراحل طراحی شده در بندهای ایزو ۹۰۰۱ را به‌صورت مطابق با استاندارد اجرا کنید.
 8. آموزش کارکنان: آموزش کارکنان و همکاری آن‌ها در روند پیاده‌سازی استاندارد الزامی است.
 9. اجرای آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌ها: برای اندازه‌گیری عملکرد و کیفیت محصولات فرآیندهای اجرایی طراحی کنید.
 10. ارزیابی و بهبود مداوم: از بازخورد مشتریان و نتایج آزمون‌ها به‌صورت مداوم برای بهبود فرآیندها استفاده کنید.
 11. صدور گواهی‌نامه: بعد از اجرای موفقیت‌آمیز استاندارد، می‌توانید برای دریافت گواهی‌نامه ISO 9001 اقدام کنید.
 12. اعمال تغییرات: تغییرات لازم را به سیستم مدیریت کیفیت اضافه کنید تا به‌صورت مداوم بهبود ‌یابد.
 13. نظارت و ارزیابی: ارزیابی عملکرد و نظارت بر اجرای استاندارد را به‌صورت دوره‌ای انجام دهید.
 14. تدوین و به‌روزرسانی مستندات: مستندات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را به‌روز نگه‌دارید.
 15. آموزش مستمر: آموزش مستمر کارکنان در زمینه استفاده از سیستم مدیریت کیفیت را ادامه دهید.
 16. مراجعه به مشاور ایزو: در صورت نیاز، به مشاوران متخصص در زمینه ISO 9001 مراجعه کنید.

استاندارد ایزو 9001

موارد متداول در عدم موفقیت پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱

موارد متداولی که ممکن است به عدم موفقیت در پیاده‌سازی بندهای ایزو ۹۰۰۱ منجر شوند عبارت‌اند از:

 • عدم تعهد اجرایی‌: اگر مدیران و کارکنان سازمان تعهد و مسئولیت‌پذیری کافی نداشته باشند، اجرای استاندارد با مشکلات مواجه می‌شود.
 • نبود پشتوانه‌های مالی: پیاده‌سازی استاندارد ممکن است هزینه‌های اضافی داشته باشد، و اگر سازمان برای تامین منابع مالی به مشکل بخورد، می‌تواند به عدم موفقیت منجر شود.
 • عدم تضمین اهداف کیفیت: اگر اهداف کیفیت مشخص و قابل اندازه‌گیر نبوده یا از اهمیت کافی برخوردار نباشند، اجرای استاندارد به خوبی صورت نمی‌گیرد.
 • مقاومت در برابر تغییرات: برخی از افراد واحدهای سازمان ممکن است در مقابل تغییرات موردنیاز برای پیاده‌سازی استاندارد مقاومت نشان دهند که این در روند پیاده‌سازی خلل ایجاد می‌کند.

برای جلوگیری از این مشکلات، مدیران سازمان باید متعهد باشند، منابع مالی لازم را فراهم کنند، اهداف کیفیت معقول و قابل اندازه‌گیر تعیین کنند و از همکاری افراد در فرآیند تغییرات مطمئن شوند.


اهمیت توجه به همه بندهای ایزو ۹۰۰۱

ISO 9001  یک سیستم جامع از اصول مدیریت کیفیت است. از آنجا که این استاندارد به بهبود کیفیت و عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند، توجه به همه بندهای آن اهمیت بسیاری دارد. برخی از دلایل این اهمیت عبارت‌اند از:

 • کسب اطمینان از تطابق با استاندارد: پیروی از تمام بندهای استاندارد به سازمان اطمینان می‌دهد که فعالیت‌های آن با استانداردهای جهانی کیفیت سازگار هستند.
 • بهبود مداوم: ISO 9001 از سازمان‌ها می‌خواهد که فرآیندها و عملکرد خود را بهبود دهند. اگر بندهایی از استاندارد را نادیده بگیرید، ممکن است بهبود مداوم از دست رود.
 • افزایش رضایت مشتری: توجه به بندهای مرتبط با مشتری در استاندارد به بهبود خدمات و محصولات منجر می‌شود و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد.
 • کاهش خطاها و اشتباهات: تطابق با بندهای استاندارد به کاهش خطاها و اشتباهات در فرآیندها کمک می‌کند، که می‌تواند هزینه‌های اضافی و از دست رفتن منابع را کاهش دهد.
 • تقویت سیاق سازمانی: تعیین و تعریف سیاق سازمان و توجه به بندهای ایزو ۹۰۰۱، به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را بهتر مشخص کند و به سمت تحقق آنها پیش برود.
 • بهبود مشارکت کارکنان: توجه به بندهای مرتبط با مشارکت کارکنان، ایجاد انگیزه برای کارکنان و تعامل بهتر در سازمان را ترویج می‌کند.

مهم‌ترین بندهای ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵

iso 9001 شامل ۱۰ بند اصلی است که همگی اهمیت زیادی دارند. تمام این بندها به‌صورت ترتیبی و متداول در متن استاندارد قرار دارند و درکنار هم به بهبود عملکرد و کیفیت سازمان‌ها کمک می‌کنند. اما مهم‌ترین بندها ممکن است بر اساس نیازها و وضعیت خاص هر سازمان متغیر باشند. مهم‌ترین این بندها عبارت‌اند از:

 • بند ۴ – زمینه سازمان
 • بند ۵ – رهبری
 • بند ۶ – برنامه‌ریزی
 • بند ۷ – پشتیبانی
 • بند ۸ – عملیات
 • بند ۹ – ارزیابی عملکرد
 • بند ۱۰ – بهبود

جمع‌بندی

استاندارد ISO 9001 یک ابزار بسیار مهم برای بهبود کیفیت و عملکرد سازمان‌ها است و توجه به همه این بندهای آن ضروری است. بند صفر تا ۴ تقریبا نقش مقدمه و پیش‌زمینه را دارند اما از بند چهار وارد بخش اصلی و مهم استاندارد می‌شویم. اجرای به‌دقت این بندها منجر به بهبود عملکرد و رضایت مشتریان خواهد شد و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در محیط رقابتی بهتر عمل کنند.

سوالات متداول

در این مقاله با بندهای ایزو ۹۰۰۱ آشنا شدیم و در ادامه به سوالات متداول در این رابطه نیز پاسخ می‌دهیم. پاسخ این سوالات به مخاطبان کمک می‌کند تا درک بهتری از محتوای مقاله داشته باشند و مفاهیم مرتبط با ISO 9001 را بهتر بفهمند.

چند بند اصلی در استاندارد ISO 9001 وجود دارد؟

استاندارد iso 9001 ده بند دارد.

چرا توجه به همه بندهای ایزو ۹۰۰۱  مهم است؟

توجه به همه بندهای استاندارد ISO 9001 مهم است چرا که تمام این بندها به بهبود کیفیت و عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کنند.

 چرا مستندسازی در استاندارد ISO 9001 ضروری است؟

مستندسازی در استاندارد ISO 9001 ضروری است چون به افراد کمک می‌کند تا فرآیندها و رویه‌ها را درک کنند و به تطابق با استاندارد کمک می‌کند.

چرا نظارت و ارزیابی پیوسته لازم است؟

نظارت و ارزیابی پیوسته لازم است چون به سازمان کمک می‌کند تا از تطابق با استاندارد و بهبود مستمر اطمینان حاصل کند.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!