بند دو ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵: مراجع هنجاری (به همراه مثال عملی)

بند دو ایزو 9001

بند دو ایزو ۹۰۰۱ (مراجع هنجاری – Normative References) به مراجعی اشاره می‌کند که برای اجرای صحیح و تطابق با استاندارد موردنیاز هستند. این مراجع هنجاری می‌توانند استانداردها، دستورالعمل‌ها و مقررات خارجی باشند که برای سازمان اهمیت دارند.

استاندارد ISO 9001 یکی از مهم‌ترین استانداردهای جهانی در زمینه مدیریت کیفیت است. این استاندارد برای کسب و کارها و سازمان‌ها به عنوان یک راهنمایی برای تضمین کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رضایت مشتریان و بهبود فرآیندهای داخلی، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله، به بررسی بند دو از استاندارد ISO 9001 خواهیم پرداخت که مرتبط با مسئولیت مدیریت بر عهده‌گیری و تعهد به بهبود است.

استاندارد ISO 9001

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در ابتدا در دهه ۱۹۸۰ منتشر شد و از آن زمان بهبود یافته و توسعه یافته است  و به‌عنوان یک راهکار جامع برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات در سطح جهانی شناخته می‌شود. این استاندارد یک استاندارد جهانی در زمینه مدیریت کیفیت است که برای بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در سازمان‌ها طراحی شده است.

بندهای مختلف ISO 9001 بر اصولی همچون تمرکز بر مشتری، رهبری، مشارکت کارکنان و رویکرد مبتنی بر فرآیند تاکید می‌کند. این اصول اساسی‌ترین مبانی برای بهبود کیفیت و کارایی در سازمان‌ها هستند. بهبودپذیری پیوسته منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت‌ها، افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت‌پذیری بیشتر برای سازمان‌ها می‌شود. این عمل به‌عنوان یک چرخه مداوم در حال حرکت، سازمان‌ها را به سمت ارتقاء مستمر هدایت می‌کند.

بند دو ایزو ۹۰۰۱ (مراجع هنجاری – Normative References)

بندهای ایزو ۹۰۰۱ شامل ۱۰ مورد است. در بند دوم از این استاندارد به مراجعی اشاره می‌شود که برای اجرای صحیح و تطابق با استاندارد موردنیاز هستند. این مراجع هنجاری می‌توانند استانداردها، دستورالعمل‌ها و مقررات خارجی باشند که برای سازمان اهمیت دارند. مراجع هنجاری نقش مهمی در اطمینان از تطابق سازمان با الزامات استاندارد ISO 9001 و معیارهای کیفیتی دیگر ایفا می‌کنند. این اصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا به سازمان‌ها کمک می‌کند که به تعالی و بهبود مداوم در زمینه کیفیت دست یابند و از راه‌های موثرتری سیستم مدیریت کیفیت خود را ارتقاء دهند. در این بند به موارد زیر تأکید می‌شود:

  1. شناسایی مراجع: سازمان باید مراجع هنجاری موردنیاز را به دقت شناسایی کند. این شناسایی شامل تعریف واضح از مراجع است.
  2. استفاده از مراجع: سازمان باید از مراجع هنجاری در اجرای سیستم مدیریت کیفیت و مطابق با ISO 9001 استفاده کند. این بخش شامل رعایت استانداردها و مقررات مرتبط با کیفیت است.
  3. بروزرسانی مراجع: باید مراجع هنجاری را به‌روز نگه دارد و تغییراتی که در آنها رخ می‌دهد را رصد کرده و بهبودهای لازم را اعمال کند.

اجرای عملی بند دو ایزو 9001

اجرای عملی بند دو ایزو ۹۰۰۱ در سازمان‌ها

برای اجرای موفق بند دو استاندارد ISO 9001، سازمان‌ها باید ابتدا سیاست‌های کیفیت خود را تعیین کنند. سپس این سیاست‌ها را به کمک تیم‌های مختلف در سازمان پیاده‌سازی کرده و از رعایت آن‌ها اطمینان حاصل کنند. همچنین، با تعهد به بهبود مستمر، در راستای بهبود فرآیندها و کاهش نواقص تلاش کنند.

اجرای موفق بند دو این استاندارد منجر به تاثیرات مثبت بر عملکرد سازمان می‌شود. ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات، کاهش نواقص و مشکلات، افزایش رضایت مشتریان و بهبود مستمر فرآیندها از جمله این تاثیرات هستند. در ادامه با مراحل اجرایی کردن این بند آشنا می‌شویم:

تحلیل فرآیندها

یکی از اولین قدم‌ها در اجرای بهبودپذیری پیوسته، تحلیل دقیق فرآیندها و شناخت نقاط ضعف و قوت آن‌هاست. این تحلیل اطلاعات اساسی را برای بهبود اقدامات فراهم می‌کند.

تعیین سیاست‌های کیفیت

اجرای عملی بند دو ایزو ۹۰۰۱ در سازمان‌ها با تعیین سیاست‌های کیفیت آغاز می‌شود. سیاست‌های کیفیت به معنای تعیین اهداف و تعهدات سازمان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات است. این سیاست‌ها باید با ماموریت و اهداف کلان سازمان هماهنگی داشته باشند.

پیاده‌سازی سیاست‌ها

بعد از تعیین سیاست‌های کیفیت، سازمان باید اقدام به پیاده‌سازی این سیاست‌ها کند. این به معنای انتقال سیاست‌ها به تمامی بخش‌ها و واحدهای سازمان است تا در تمامی فرآیندها رعایت شوند. این مرحله شامل تعیین اهداف محدوده‌ای و قابل اندازه‌گیری برای هر واحد است.

آگاهی‌بخشی و آموزش

برای اجرای موفق بند دو ایزو ۹۰۰۱، آگاهی‌بخشی و آموزش به تمامی اعضای سازمان اهمیت دارد. اعضای تیم‌ها باید با سیاست‌ها، اهداف، نقش و اهمیت مسئولیت مدیریتی آشنا شوند تا بتوانند در راستای تعهد به بهبود فعالیت کنند.

پیگیری و اندازه‌گیری

پیگیری و اندازه‌گیری پیشرفت اجرای سیاست‌ها و تعهد به بهبود از جمله قسمت‌های حیاتی اجرای بند دو است. با انجام ارزیابی‌های دوره‌ای و مداوم، میزان پیشرفت و رضایت‌بخشی از عملکرد سیاست‌ها اندازه‌گیری می‌شود.

ارتقاء فرهنگ کیفیت

جزء مهمی از اجرای بند دو، ارتقاء فرهنگ کیفیت در سازمان است. این به معنای جلب توجه تمامی اعضای سازمان به اهمیت کیفیت، تعهد به بهبود و مسئولیت مدیریت در بر عهده‌گیری است. این فرهنگ باعث می‌شود تا کیفیت به یک ارزش اساسی در سازمان تبدیل شود.


مثال عملی

برای بهترین درک از اهمیت و تأثیر بند دو ایزو ۹۰۰۱، می‌توانیم یک مثال عملی را بررسی کنیم. در این مثال، فرض کنید یک شرکت تولیدی قطعات خودرو داریم که تصمیم به بهبود کیفیت و کاهش نواقص محصولات خود گرفته است. برای رعایت الزامات بند دو استاندارد باید مراحل زیر طی شود:

تعیین سیاست‌های کیفیت

در ابتدا، مدیران شرکت تصمیم می‌گیرند سیاست‌های کیفیت سازمان را تعیین کنند. آن‌ها به دقت اصول کیفیت مورد نیاز در تولید قطعات خودرو را بررسی کرده و سیاست‌هایی ایجاد می‌کنند که بهبود مستمر کیفیت را در تمامی مراحل تولید تضمین کند.

پیاده‌سازی سیاست‌های کیفیت

با تعیین سیاست‌های کیفیت مطابق با بند دو ایزو ۹۰۰۱، فاز پیاده‌سازی آغاز می‌شود. تیم‌های مختلف شرکت از مهندس‌ها تا کارگران تولید با دقت به اهداف مشخص شده در سیاست‌های کیفیت عمل می‌کنند. مثلاً، کارگران در خط تولید و کنترل کیفیت قطعات اطمینان حاصل می‌کنند که استانداردهای تعیین شده را رعایت کرده و محصولات با کیفیت و بی‌عیب تولید می‌شوند.

تامین تعهد به بهبود

مدیران باید به راهکارهایی بیندیشند تا تعهد به بهبود را تضمین کنند. آن‌ها از سیستم‌های مدیریتی مناسب استفاده می‌کنند که به طور مداوم بر عملکرد تولید و کیفیت نظارت می‌کند. همچنین، با انجام ارزیابی‌های دوره‌ای و بازخوردهای مشتریان، بهبود‌های لازم را در سیاست‌ها و فرآیندها اعمال می‌کنند.

تاثیرات مثبت

پس از مدتی از اجرای بند دو، تاثیرات مثبت بر سازمان آشکار می‌شود. تعهد به بهبود مستمر باعث می‌شود که تعداد نواقص در تولید به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا کند و از هدررفت منابع جلوگیری شود. همچنین، افزایش کیفیت محصولات باعث می‌شود که مشتریان راضی‌تر باشند و اعتماد به شرکت بیشتر شود.

استاندارد ISO 9001

اهمیت آشنایی با بند دو ایزو ۹۰۰۱

آشنایی با بند دو ایزو ۹۰۰۱ برای سازمان‌ها بسیار اهمیت دارد. این بند به مدیران و تیم‌های مدیریتی آموزش می‌دهد که چگونه مسئولیت را بر عهده‌ بگیرند و تعهد به بهبود را در سازمان به خوبی پیاده‌سازی کنند. با رعایت این دستورالعمل‌ها، فرآیندها بهبود یافته و درنتیجه کیفیت محصولات و خدمات بهبود می‌یابد؛ همچنین مزایای زیر را برای ما به همراه دارد:

تضمین رضایت مشتریان

یکی از اهداف اصلی ISO 9001، افزایش رضایت مشتریان است. آشنایی با بند دو این امکان را فراهم می‌کند تا سازمان‌ها با تعهد به بهبود، خدمات و محصولات با کیفیتی را به مشتریان ارائه دهند و در نتیجه، رضایت مشتریان را افزایش دهند.

تعهد به بهبود مستمر

بند دو ایزو ۹۰۰۱ به مسئولان سازمان یادآوری می‌کند که تعهد به بهبود مستمر باید به عنوان یک اصل اساسی در فعالیت‌ها و روند کاری سازمان در نظر گرفته شود. این تعهد باعث می‌شود که سازمان‌ها تمام توان خود را برای بهبود مداوم فرآیندها به کار گیرند.

ارتقاء فرهنگ کیفیت

آشنایی با بند دو به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرهنگ کیفیت را در سازمان‌های خود ترویج دهند. با توجه به این فرهنگ، تمام اعضای سازمان از جمله مدیران و کارکنان به اهمیت کیفیت، تعهد به بهبود و مسئولیت مدیریت پی ببرند.

پیشرفت مستمر

بند دو این استاندارد منجر به پیشرفت مستمر سازمان‌ها می‌شود. این بند باعث می‌شود که سازمان‌ها بهبود‌های مداومی در فرآیندها، سیستم‌ها و خدمات خود اعمال کنند و در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند.

تحقق اهداف سازمانی

درنهایت با آشنایی خوب با بند دو، می‌توانید بهترین راهکارها را برای تحقق اهداف کیفیتی و عملکردی خود انتخاب کنید. این اهداف به دقت تعیین شده و با تعهد به بهبود مداوم، به سمت ارتقاء پیش می‌روید.


جمع‌بندی

بند دو ایزو ۹۰۰۱ تأکید می‌کند که مسئولیت مدیریت و تعهد به بهبود دو عامل اساسی در تضمین کیفیت و پیشرفت مستمر سازمان‌ها هستند. این دو عامل باعث می‌شوند تا سازمان‌ها در مسیر بهبود و توسعه پایدار قرار بگیرند.

این بند با تاکید بر بهبودپذیری پیوسته، از سازمان‌ها تقاضا می‌کند که به طور مداوم بهبودهایی را در فرآیندها و عملکرد خود ایجاد کنند. این اجرا باعث افزایش کیفیت، کارایی و پایداری سازمان‌ها خواهد شد.

سوالات متداول

ارتقاء فرهنگ کیفیت نیاز به زمان و تلاش مداوم دارد. این فرآیند از طریق آگاهی‌بخشی، آموزش، تشویق و روش‌های مختلف فرهنگ‌سازی صورت می‌پذیرد. برای اجرایی کردن بند دو ایزو ۹۰۰۱، ابتدا باید سیاست‌ها و اهداف کیفیت سازمان را به وضوح تعیین کرده و از تمامی اعضای تیم انتظار رعایت آن‌ها را داشته باشیم. سپس با ارتقاء فرهنگ کیفیت در سازمان، مسئولیت مدیریتی را ترویج داده و تیم‌ها را به تعهد به بهبود ترغیب کنیم. در ادامه به برخی از سوالات متداول در این باره پاسخ می‌دهیم:

آیا اجرای بند دو به تنهایی کافی است؟

خیر، بند دو تنها یکی از اجزای استاندارد است. برای بهبود کامل، باید تمام اصول استاندارد را رعایت کرد. با برنامه‌ریزی مناسب و تعهد سازمان، اجرای این استاندارد می‌تواند به‌طور موثری انجام شود.

آیا اجرای بند دو ایزو ۹۰۰۱ بر عهده همه اعضای سازمان است؟

بله، بند دو باید توسط تمامی اعضای سازمان اجرا شود. از مدیران تا کارکنان عادی، همه باید با سیاست‌ها، تعهد به بهبود و مسئولیت مدیریت آشنا باشند و از اصول پیروی کنند.

چگونه می‌توانیم پیگیری و اندازه‌گیری پیشرفت را انجام دهیم؟

برای پیگیری و اندازه‌گیری پیشرفت، باید شاخص‌ها و معیارهای مشخصی را تعیین کنید. سپس به‌صورت دوره‌ای و مداوم، عملکرد سیاست‌ها و تعهد به بهبود را با این شاخص‌ها مقایسه کنید. دستیابی به تعهد کارکنان، تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد تغییرات مستمر می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند.

چگونه می‌توان اثربخشی تغییرات را ارزیابی کرد؟

ارزیابی عملکرد پس از اجرای تغییرات و مقایسه نتایج با معیارهای تعیین شده، راهکاری برای ارزیابی اثربخشی تغییرات خواهد بود.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!