بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵

بندهای ایزو 14001

بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ جنبه‌های خاصی از مدیریت محیط‌زیست را پوشش می‌دهند و از سازمان می‌خواهند تا بر اساس الزامات مشخص‌شده عمل کند. هر بند واحد اصلی‌ای است که مفاد و مطالب مشخصی را در خود جای داده و الزامات خاصی را تعیین می‌کند. این بندها به تعداد ۱۰ عدد در ورژن ۲۰۱۵ ایزو ۱۴۰۰۱ وجود دارند و هرکدام به یک جنبه مهم از مدیریت زیست‌محیطی می‌پردازند. هر بند متناسب با اهداف کلان استاندارد طراحی شده و نقش مهمی در ایجاد یک سیستم مدیریت محیط‌زیستی موثر و کارآمد دارد که در این مقاله با آن‌ها آشنا می‌شویم.

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی است که برای بهبود عملکرد زیست‌محیطی سازمان‌ها تدوین شده است. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عواقب زیست‌محیطی فعالیت‌های خود را شناسایی کرده و راه‌حل‌هایی برای کاهش این تأثیرات منفی پیاده‌سازی کنند.

استفاده از ایزو ۱۴۰۰۱ برای سازمان‌ها مزایا زیادی از جمله کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی، کاهش پسماندها، بهبود روابط عمومی و افزایش رقابت‌پذیری را به همراه دارد. این استاندارد، سازمان‌ها را به‌عنوان شرکت‌های مسئول و دوست‌دار محیط‌زیست معرفی می‌کند.

بندهای ایزو 14001 ورژن ۲۰۱۵


بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ ( بند صفر تا بند ۱۰)

استاندارد ISO 14001 یک ابزار قدرتمند برای بهبود مدیریت محیط‌زیست سازمان‌هاست و در ده بند مختلف تدوین شده است. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی (EMS) خود را اجرا کرده و بهبود بخشند. در ادامه الزامات این استاندارد را به‌صورت بند به بند توضیح می‌دهیم:

معرفی استاندارد Introduction (بند ۰)

بند صفر ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ ابزاری مهم برای شروع فرآیند پیاده‌سازی مدیریت زیست‌محیطی در یک سازمان و اساسی برای درک و تعهد به اصول و الزامات این استاندارد است. ایزو ۱۴۰۰۱ مبنای ایجاد یک سیستم مدیریت محیط‌زیستی در سازمان‌ها است. این استاندارد به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مسئولیت عواقب زیست‌محیطی فعالیت‌های خود را برعهده گرفته و در جهت کاهش خسارات تلاش کنند.

محدوده کاربرد Scope (بند ۱)

بند یک ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ مشخص می‌کند که این استاندارد چه جنبه‌هایی از محیط‌زیست و عملکرد محیطی یک سازمان را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، این بند تعیین‌کننده دامنه فعالیت سازمان شامل فعالیت‌ها، محصولات و خدماتی که محیط‌زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد است.

مراجع هنجاری Normative References (بند ۲)

بند دو ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ یکی از بندهای مهم در این استاندارد است. مراجع هنجاری، اسناد و منابعی هستند که برای اعمال استانداردها و مقررات زیست‌محیطی باید به آن‌ها مراجعه شود. مواد مرتبط با مراجع هنجاری به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا استانداردهای مدیریت محیطی را با دقت رعایت کنند. از این رو، بند دو برای هر سازمانی که قصد پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ را دارد اهمیت زیادی دارد.

اصطلاحات و تعاریف Terms and Definitions (بند ۳)

بند سه ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ تعریف‌ها و اصطلاحات مختلفی را در خصوص مدیریت محیط‌زیست ارائه می‌دهد که آشنایی با آن‌ها برای شرکت‌ها و سازمان‌ها بسیار حیاتی است.

زمینه سازمان Context of the Organization (بند ۴)

بند چهار ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ یک بخش اساسی از این استاندارد مدیریت زیست‌محیطی است. این بند در ورژن ۲۰۱۵ نقش مهمی در تعیین و تدوین سیاقی کلی یک سازمان و عواملی که بر فعالیت‌های محیطی آن تأثیر می‌گذارند، ایفا می‌کند.

رهبری Leadership ( بند ۵)

بند پنج ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ مسئولیت‌ها و نقش‌های مدیر در سیستم مدیریت محیطی را تعیین می‌کند. این بند تاکید می‌کند که مدیریت باید نشان دهد از تعهد به مسائل محیطی پشتیبانی می‌کند و به‌عنوان نقطه تمرکز برای ایجاد فرهنگ محیطی در سازمان عمل می‌کند.

برنامه‌ریزی Planning (بند ۶)

بند شش ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به موضوع برنامه‌ریزی مدیریت محیطی اختصاص دارد. در این بند، شرکت‌ها موظف به تعیین اهداف خود درباره حفاظت از محیط‌زیست هستند. این اهداف باید با سیاست‌های کلی شرکت سازگار باشند و در جهت بهبود عملکرد محیطی اجرا شوند.

پشتیبانی Support (بند ۷)

بند هفت ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ به‌عنوان بخشی از استاندارد متمرکز بر پشتیبانی و ارتقاء سیستم مدیریت محیطی است. این بند به بررسی جزئیات و عناصر کلیدی پشتیبانی می‌پردازد و از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا وظایف و فعالیت‌های پشتیبانی اساسی برای حفظ کارایی و اثربخشی سیستم هستند.

عملیات Operation (بند ۸)

بند هشت ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ یکی از بندهای مهم این استاندارد جهانی مدیریت زیست‌محیطی است. این بند به شرکت‌ها و سازمان‌ها دستورالعمل‌های مهمی ارائه می‌دهد که در زمینه عملیات آن‌ها باید رعایت شود. در این بند، الزامات و مفاهیم مربوط به اجرا و اداره سیستم مدیریت زیست‌محیطی در مراحل عملیاتی سازمان مطرح می‌شود.

ارزیابی عملکرد Performance Evaluation (بند ۹)

بند نه ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ بر مبنای ارتباط متقابل بین سازمان و محیط‌زیست شکل گرفته و به سازمان این امکان را می‌دهد که به دقت و به شیوه‌ای سیستماتیک، عملکرد خود در زمینه‌های مختلف محیطی را ارزیابی کند.

بهبود Improvement (بند ۱۰)

بند ده ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵ بر اهمیت بهبود پیوسته عملکرد زیست‌محیطی سازمان‌ها تأکید دارد. این بند برای اثربخشی کلی سیستم مدیریت محیطی (EMS) بسیار حائز اهمیت است و سازمان‌ها را به شناسایی زمینه‌های بهبود و اجرای تدابیر فعال تشویق می‌کند.


نحوه پیاده‌سازی بندهای ایزو ۱۴۰۰۱

پیاده‌سازی بندهای ایزو ۱۴۰۰۱، یک فرآیند چندگانه و جامع است که نقش مهمی در افزایش مسئولیت زیست‌محیطی و بهبود عملکرد اجتماعی کسب‌وکارها ایفا می‌کند. پیاده‌سازی استانداردها نیازمند تعهد و همکاری همه اعضای سازمان است. برای پیاده‌سازی موفق بندهای این استاندارد مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. شناسایی الزامات قانونی: سازمان باید با دقت مقررات زیست‌محیطی مربوط به فعالیت‌های خود را مشخص کرده و به این ترتیب برنامه‌ها و فعالیت‌های مدیریت محیطی را تدوین کند.
 2. تشکیل تیم پروژه: برای پیاده‌سازی موفق، تشکیل یک تیم پروژه ضروری است. این تیم باید از اعضای مختلف سازمان باشد که توانمندی‌ها و دانش مورد نیاز را فراهم کنند.
 3. آگاهی و آموزش: اعضای تیم پروژه باید با الزامات استاندارد آشنا شوند. آموزش‌های منظم باعث افزایش دانش و درک اعضا در خصوص نقش و اهمیت مدیریت محیط‌زیست می‌شود.
 4. شناسایی و ارزیابی اثرات محیطی: تشخیص و ارزیابی اثرات محیطی شامل شناسایی فعالیت‌ها، مصرف منابع و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر محیط است.
 5. تدوین سیاست‌های محیطی: براساس نتایج ارزیابی اثرات محیطی، سازمان باید سیاست‌های خاصی جهت حفظ محیط‌زیست تدوین کند. این سیاست‌ها باید هدفمند و قابل اجرا باشند.
 6. ایجاد سیستم مستندات: سیستم مستندات که شامل سیاست‌ها، رویه‌ها و همه سند‌های مورد نیاز برای پیاده‌سازی بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ است را آماده کند.
 7. اجرای آزمایشی: با تکمیل تدوین سیاست‌ها و سایر مستندات، یک اجرای آزمایشی انجام دهد. این آزمایش به اطمینان از صحت و کارایی سیستم مدیریت محیط‌زیستی کمک می‌کند.
 8. ارزیابی و بازبینی: ارزیابی دوره‌ای سیستم مدیریت زیست‌محیطی، اطمینان از پیشرفت و بهبود مستمر را فراهم می‌کند.
 9. دریافت گواهینامه: پس از پیاده‌سازی موفق و اثبات تطابق با الزامات استاندارد، سازمان می‌تواند گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را دریافت کند.

استاندارد ایزو 14001

اهمیت توجه به همه بندهای ایزو ۱۴۰۰۱

اهمیت توجه به همه بندهای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ در پیاده‌سازی و اجرای موفق یک سیستم مدیریت زیست‌محیطی حیاتی است. این بندها، از سیاست محیط‌زیستی و برنامه‌ریزی گرفته تا نظارت مستمر و ارتقاء عملکرد، هرکدام نقش خود را در تضمین حفاظت از محیط، بهبود عملکرد مستمر سازمان و تعهد به مسئولیت اجتماعی دارند.

با توجه به مشارکت و مسئولیتی که هر بند در فرآیند پیاده‌سازی دارد، توجه جدی به همه این بندها به سازمان این امکان را می‌دهد که به صورت جامع و یکپارچه از مزایای مدیریت محیط‌زیست بهره‌مند شود. از ارتقاء فرهنگ سازمانی تا افزایش آگاهی کارکنان و هماهنگی برنامه‌ها، تمام این بندها در کنار یکدیگر، سازمان را در راستای حفظ محیط و ارتقاء مسئولیت اجتماعی به سمت پایداری و کارآمدی هدایت می‌کنند.

مهم‌ترین بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ ورژن ۲۰۱۵

iso 14001  شامل ۱۰ بند اصلی است که همگی اهمیت زیادی دارند. تمام این بندها به‌صورت ترتیبی و متداول در متن استاندارد قرار دارند و درکنار هم به بهبود عملکرد و کیفیت سازمان‌ها کمک می‌کنند. اما مهم‌ترین بندها ممکن است بر اساس نیازها و وضعیت خاص هر سازمان متغیر باشند. مهم‌ترین این بندها عبارت‌اند از:

 • بند ۴ – زمینه سازمان
 • بند ۵ – رهبری
 • بند ۶ – برنامه‌ریزی
 • بند ۷ – پشتیبانی
 • بند ۸ – عملیات
 • بند ۹ – ارزیابی عملکرد
 • بند ۱۰ – بهبود

جمع‌بندی

با توجه به نقش ایزو ۱۴۰۰۱ در ارتقاء عملکرد محیطی و تعهد به پایداری، پیاده‌سازی این استاندارد به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا علاوه بر رفع اثرات منفی بر محیط‌زیست، به بهبود عملکرد اجتماعی و اقتصادی خود نیز بپردازند.

در این راستا، مهم‌ترین بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ و تغییرات ورژن ۲۰۱۵ را مورد بررسی قرار داده و نقش هرکدام در تحقق اهداف مدیریت محیط‌زیست را برجسته کردیم. با توجه به این موارد امیدواریم که سازمان‌ها با توجه به الزامات استاندارد و اجرای مستندات آن، بتوانند نقش موثری در حفظ محیط‌زیست ایفا کرده و به ساختارهای پایدارتر و مسئولیت‌پذیرانه‌تری دست یابند.

سوالات متداول

در این مقاله، به تشریح الزامات و بندهای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ پرداختیم و نشان دادیم که این استاندارد چگونه می‌تواند یک راهنمای کارآمد برای مدیریت محیط زیست در سازمان‌ها باشد. در ادامه به برخی سوالات متداول در این باره پاسخ می‌دهیم:

چطور می‌توانم بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ را پیاده‌سازی کنم؟

برای پیاده‌سازی iso 14001، ابتدا باید یک تیم پروژه تشکیل دهید و سپس با توجه به الزامات استاندارد، سیاست محیط‌زیستی خود را تدوین و فرآیندهای مدیریتی را اجرا کنید.

چگونه می‌توانم تاثیرات محیطی فعالیت‌های سازمان را شناسایی کنم؟

برای شناسایی تاثیرات محیطی، باید یک تحلیل اثرات محیطی انجام دهید. این تحلیل شامل شناسایی فعالیت‌ها، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و منابع مصرفی می‌شود.

بندهای ایزو ۱۴۰۰۱ چگونه به بهبود عملکرد محیطی کمک می‌کنند؟

بندهای این استاندارد با ارتقاء کیفیت فرآیندها و کاهش تأثیرات مخرب، به بهبود عملکرد محیطی سازمان کمک می‌کند. همچنین به سازمان این امکان را می‌دهند تا بهترین شیوه‌های مدیریت محیط‌زیست را اجرا کند و مسئولیت اجتماعی خود را افزایش دهد.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!