مستندسازی استانداردهای ایزو

مستندسازی استانداردهای ایزو

مستندسازی استانداردهای ایزو به معنای ایجاد و تهیه مستنداتی است که نقش راهنمایی و راهبری در پیاده‌سازی و حفظ الزامات استانداردها دارند. این مستندات شامل سیاست‌ها، راهنماها، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر اسناد مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای ایزو می‌شوند. در ادامه این مقاله روند کلی فرایند مستندسازی را بررسی می‌کنیم.

مستندسازی استانداردهای ایزو چیست؟

استانداردهای ISO (سازمان بین‌المللی استانداردها) چارچوب‌های ضروری هستند که اطمینان می‌دهند محصولات، خدمات و فرآیندها با معیارهای خاصیت، ایمنی و کارایی مطابقت دارند. این استانداردها برای سازمان‌هایی که به دنبال افزایش اعتبار، بهبود فرآیندها و کسب مزیت رقابتی در بازار جهانی‌اند، بسیار حیاتی هستند. با این حال، رسیدن به پایبندی به استانداردهای ISO  نیازمند مستندسازی دقیق است.

هدف اصلی از مستندسازی استانداردهای ایزو، فراهم‌کردن یک چارچوب استاندارد و یکپارچه برای اجرا، ارتقاء و حفظ سیستم‌های مدیریت در سازمان‌ها است. این مستندات برای توضیح روش‌ها، فرآیندها، اطلاعات مورد نیاز و مسئولیت‌های مختلف در سازمان استفاده می‌شوند و نقش اساسی در ارتقای کیفیت، بهره‌وری و اعتبار سازمان دارند.

اهمیت مستندسازی استانداردهای ایزو

اهمیت مستندسازی استانداردهای  ISO

مستندسازی نقش اساسی در اجرا و حفظ استانداردهای ایزو دارد. اهداف اصلی از این فرایند عبارت‌اند از:

 • اطمینان از پایبندی: مستندسازی یک نقشه راه است که روش‌ها و کنترل‌های لازم برای برآورده کردن الزامات استاندارد و حفظ گواهینامه را تعیین می‌کنند.
 • تسهیل ارتباطات: فرآیندها و روش‌های مستند شده، به شفافیت امور داخل سازمان کمک کرده و ارتباطات موثری بین کارمندان، بخش‌ها و سایر افراد مرتبط برقرار می‌کند تا همه از نقش و مسئولیت‌های خود آگاه باشند.
 • افزایش کارایی و کارآمدی: مستندسازی واضح، فرآیندها و روش‌های سازمانی را بهبود می‌بخشد و با حذف ابهامات و کاهش ریسک خطاها و ناهماهنگی‌ها، به کارایی و کارآمدی بیشتری منجر می‌شود.

انواع اسناد مستند ایزو

انواع اسناد مرتبط با مستندسازی استانداردهای ایزو عبارتند از:

 1. اسناد سیاستی: این اسناد شامل سیاست‌ها، اهداف و الزامات کلی سازمان در زمینه‌های مختلف مانند کیفیت، محیط زیست و ایمنی می‌باشند.
 2. دفاتر روش‌ها (Procedures): جزئیات اجرایی و فرآیندهای مختلف کاری را شامل می‌شوند که برای انجام وظایف مشخص در سازمان لازم است.
 3. دستورالعمل‌ها (Instructions): شامل راهنمای کاری برای انجام وظایف و فعالیت‌های مشخصی هستند و به کارمندان کمک می‌کنند تا وظایف خود را به درستی انجام دهند.
 4. فرم‌ها و سوابق (Records): این مستندات شامل فرم‌ها، گزارش‌ها، فعالیت‌ها و سوابقی هستند که نشان دهنده انجام فعالیت‌ها و پایبندی به فرآیندها و الزامات استانداردها می‌باشند.
 5. راهنماها (Guidelines): راهنماها و دستورالعمل‌های جهت اجرایی که به کارمندان کمک می‌کنند تا وظایف خود را انجام دهند و با مسائل مختلف روبرو شوند را شامل می‌شود.
 6. سند‌های مرتبط با آموزش و آگاهی (Training and Awareness Documents): این اسناد شامل برنامه‌ها و مطالب آموزشی، فیلم‌های آموزشی، جلسات آموزشی و دیگر فعالیت‌های مرتبط با افزایش آگاهی کارکنان از موضوعات مختلف است.

مستندات می‌توانند به صورت الکترونیکی یا فیزیکی و در قالب فایل‌های مختلف مانند متنی، تصویری، صوتی و ویدیویی باشند.

فرایند مستندسازی استانداردهای ایزو

فرایند مستندسازی اطلاعات مرتبط با پیاده‌سازی استانداردهای ایزو شامل چند مرحله اصلی است که به صورت زیر است:

 1. تعیین نیازها و الزامات: نیازها و الزامات استانداردهای مورد نظر ایزو بررسی و شناسایی می‌شوند. این مرحله شامل مطالعه دقیق استانداردها و درک نیازهای سازمان است.
 2. طراحی سیستم مدیریت کیفیت (QMS): یک سیستم مدیریت کیفیت مناسب بر اساس استانداردهای ایزو طراحی می‌شود. این سیستم شامل سیاست‌ها، روش‌ها، فرآیندها و ساختارهای مورد نیاز برای رسیدن به استانداردهای ایزو است.
 3. تهیه مستندات: مستندات مورد نیاز برای پیاده‌سازی و حفظ سیستم مدیریت کیفیت تهیه می‌شود. این مرحله شامل اسناد سیاستی، راهنماها، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات مربوطه است.
 4. پیاده‌سازی: در این مرحله، سیستم مدیریت کیفیت و مستندات مورد نیاز در عملیات روزمره سازمان اعمال می‌شود. این بخش شامل آموزش کارکنان، اجرای فرآیندها و اعمال تغییرات مورد نیاز است.
 5. ارزیابی و بازبینی: سپس عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و مستندات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای ایزو رعایت شده‌اند و سیستم به درستی عمل می‌کند.
 6. اصلاحات و بهبودها: از اطلاعات به دست آمده از ارزیابی و بازبینی‌ها برای اصلاحات و بهبودهای مستمر استفاده می‌شود که شامل بهبود فرآیندها، به‌روزرسانی مستندات و اجرای تغییرات به منظور بهبود عملکرد است.

کنترل اسناد در استانداردهای ایزو

کنترل موثر اسناد برای اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن مستندسازی استانداردهای ایزو ضروری است. جنبه‌های کلیدی کنترل اسناد عبارتند از:

 • کنترل نسخه: حفظ رکوردهای دقیق از نسخه‌های اسناد تا اطمینان حاصل شود که کارمندان به آخرین اطلاعات دسترسی دارند.
 • کنترل دسترسی: اجرای تدابیری برای کنترل کسانی که می‌توانند به اسناد دسترسی داشته باشند، تا از تغییرات یا سوء استفاده‌های غیرمجاز جلوگیری کند.
 • فرآیند مرور و تأیید: تعیین روش‌های مرور، تأیید و به‌روزرسانی اسناد برای اطمینان از صحت، ارتباط و پایبندی به استانداردهای ISO.

انواع اسناد مستند ایزو

برخی از اشتباهات رایج سازمان‌ها هنگام مستندسازی ایزو

یکی از اشتباهات رایج سازمان‌ها هنگام مستندسازی استانداردهای ایزو عدم توجه به نیازها و الزامات استاندارد است. بسیاری از سازمان‌ها ممکن است به طور کامل درک نکنند که استانداردهای ISO چه اطلاعات و فرآیندهایی را می‌طلبد و در نتیجه، مستندات تهیه شده ممکن است ناکارآمد و ناکافی باشند.

علاوه بر این، عدم پایبندی به رویه‌ها و فرآیندهای منظم برای به‌روزرسانی و بازبینی مستندات می‌تواند منجر به ایجاد مستندات قدیمی و غیرمعتبر شود. از دیگر اشتباهات رایج می‌توان به عدم شفافیت و وضوح در مستندات، استفاده از زبان پیچیده و اصطلاحات فنی برای توضیحات و عدم آموزش کارکنان درباره استفاده صحیح از مستندات اشاره کرد.


ویژگی‌های یک مستندسازی خوب چیست؟

ویژگی‌های یک مستندسازی خوب از روند پیاده‌سازی استانداردهای ایزو شامل موارد زیر می‌شود:

 1. وضوح و شفافیت: مستندات باید به طور واضح و شفاف نیازها، روش‌ها، فرآیندها و مسئولیت‌ها را توضیح دهند تا همه اعضای سازمان بتوانند آن‌ها را درک کنند.
 2. جامعیت: باید تمامی جنبه‌ها و فرآیندهای مربوط به موضوع مورد نظر را پوشش دهند و از جزئیات کامل برخوردار باشند.
 3. کاربردی بودن: باید به صورت عملی و قابل اجرا باشند و به کارمندان کمک کنند تا وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
 4. قابلیت به‌روزرسانی: قابلیت به‌روزرسانی و تغییرات بر اساس نیازهای جدید را داشته باشند.
 5. منطقی بودن: ترتیب و ساختار مستندات باید منطقی و منظم باشد تا جستجو و استفاده از آن‌ها برای کارمندان آسان باشد.
 6. منابع مورد استفاده: باید بر اساس منابع قابل اعتماد و معتبر تهیه شده باشند و از اطلاعات دقیق و صحیح استفاده کنند.
 7. پایداری: مستندات باید پایدار و دائمی باشند و در طول زمان به‌روزرسانی شوند.

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی مستندات استانداردهای ایزو

مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی مستندات ایزو شامل وضوح و شفافیت، انطباق با نیازها و الزامات استاندارد، جامعیت و کاربردی بودن، استانداردسازی و یکپارچگی، قابلیت به‌روزرسانی و اصلاح و همچنین ارائه منابع و اطلاعات معتبر می‌باشند. مستندات باید به صورت واضح و دقیق نیازها و فرآیندهای سازمان را توضیح دهند، با زبان ساده و قابل فهم بیان شوند و به‌روز و مطابق با تغییرات و نیازهای جدید سازمان باشند. استفاده از قالب‌ها و فرمت‌های استاندارد، ایجاد روش‌های منظم برای بازبینی و به‌روزرسانی مستندات و تأمین منابع و مراجع معتبر برای تدوین آن‌ها نقش حیاتی در ایجاد مستندات موثر و کارآمد دارند.

مزایای مستندسازی موثر در فرایند استانداردسازی

اجرای روش‌های موثربرای مستندسازی استانداردهای ایزو مزایای بسیاری را به ارمغان می‌آورد که شامل موارد زیر است:

 • بهبود مدیریت کیفیت: مستندسازی واضح و جامع، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به سرعت مشکلات کیفیتی را شناسایی و رفع کنند که به افزایش رضایت مشتری و وفاداری می‌انجامد.
 • افزایش عملکرد سازمانی: فرآیندها و روش‌هایی که به خوبی مستند شده‌اند، به بهبود عملکرد سازمان کمک می‌کنند و باعث افزایش بهره‌وری، بهره‌مندی و سودآوری می‌شوند.
 • ساده‌سازی بازرسی: مستندسازی دقیق با ارائه شواهد لازم از پایبندی به استانداردهای ISO، بازرسی را ساده‌تر می‌کند و زمان و منابع مورد نیاز برای بازرسی را کاهش می‌دهد.

چالش‌های مستندسازی استانداردهای ایزو

پروسه مستندسازی ایزو اهمیت زیادی دارد به همین دلیل باید چالش‌های موجود در این مسیر را بشناسید و بتوانید برای آن راهکاری در نظر بگیرید. برخی از چالش‌های موجود در این فرایند عبارت‌اند از:

 • حفظ ارتباط و صحت: حفظ مستندسازی به‌روز و هماهنگ با فرآیندهای کسب‌وکار و الزامات مقرراتی از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند بررسی‌ها و به‌روزرسانی‌های منظم است.
 • اطمینان از دسترسی: اطمینان از اینکه مستندات به راحتی برای افراد مرتبط قابل دسترسی است و در عین حال سطح مناسبی از محرمانگی و امنیت را حفظ می‌کند.
 • مدیریت به‌روزرسانی‌ها و اصلاحات: مدیریت تغییرات در مستندسازی مانند به‌روزرسانی‌های استانداردها یا روش‌ها به صورت منسجم به زمان و انرژ زیادی نیاز دارد.

ابزارها و فناوری‌های مدیریت مستندات

چندین ابزار و فناوری می‌تواند در مدیریت مستندسازی استانداردهای ایزو به سازمان‌ها کمک کند، از جمله:

 • سیستم‌های مدیریت مستندات: این پلتفرم‌ها فرآیند ساخت، ذخیره، بازیابی و به اشتراک‌گذاری اسناد را به صورت مرکزی و منظم فراهم می‌کنند.
 • نرم‌افزارهای کنترل نسخه: راهکارهای نرم‌افزاری که ردیابی و مدیریت نسخه‌های اسناد را به صورت خودکار انجام می‌دهند تا ابهامات را کاهش دهند و پایبندی به استانداردها را تضمین کنند.
 • پلتفرم‌های همکاری: پلتفرم‌های آنلاین که همکاری و ارتباطات به صورت زمان واقعی بین اعضای تیم را ممکن می‌کنند و ایجاد، بازبینی و به‌روزرسانی مستندات را آسان‌تر می‌سازند.

جمع‌بندی

مستندسازی استانداردهای ایزو نقش حیاتی در اجرا و حفظ استانداردها دارد. با مستند کردن فرآیندها، روش‌ها و کنترل‌ها به بهترین شکل ممکن، سازمان‌ها می‌توانند پایبندی، ارتباطات بهبود یافته و بهبود مداوم را ترویج دهند. اولویت‌بندی مستندسازی و رعایت رویه‌های مناسب می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند که از مزایای کامل گواهی‌نامه ISO بهره‌مند شوند و در بازار جهانی امروزی موفق‌تر باشند.

سوالات متداول

همان طور که گفتیم مستندسازی یک نقشه راه برای برآورده کردن نیازهای استانداردهای ISO و اطمینان از یکسانی و شفافیت در عملیات را فراهم می‌کند. در ادامه به برخی سوالات متداول در این باره پاسخ می‌دهیم:

اصلی‌ترین انواع مستندات در استانداردهای ISO چه هستند؟

اسناد سیاستی، دفاتر روش‌ها، دستورالعمل‌های کاری و سوابق/فرم‌ها انواع اساسی مستندات هستند.

سازمان‌ها چگونه می‌توانند با چالش‌های مستندسازی استانداردهای ایزو روبرو شوند؟

با رعایت رویه‌های بهتر مانند بازبینی‌ها، فرمت‌های استاندارد و بهره‌گیری از راهکارهای فناوری.

نقش سیستم‌های مدیریت اسناد در پایبندی به استانداردهای ISO چیست؟

سیستم‌های مدیریت اسناد به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا فرآیند ایجاد، ذخیره و به اشتراک‌گذاری اسناد را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرده و پایبندی به استانداردها را تضمین کنند.

اخذ گواهینامه ایزو معتبر از ایزوسیستم

ایزوسیستم با همکاری برترین مراجع صدور (CB)، انواع گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو (ISO) را برای سازمان‌ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری صادر می‌کند. شرکت دانش بنیان خانه مدیران، ایزوسیستم را به‌عنوان برند تجاری خود ثبت کرده و از سال ۱۳۸۵ در حوزه ارائه خدمات مشاور مدیریت و صدور گوهینامه‌های بین‌المللی ایزو فعالیت می‌کند.

برای اخذ ایزو از طریق صفحه دریافت ایزو درخواست خود را به صورت سریع ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق شماره‌های ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ با ما در تماس باشید یا از طریق تکمیل فرم اخذ ایزو کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.


این مقاله به صورت اختصاصی توسط تیم فنی ایزوسیستم آماده شده است، هرگونه بهره برداری بدون ذکر نام و آدرس منبع شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید...

تماس با ایزوسیستم ۳۳۴۴۴۸۱۳-۰۲۳ و ۳۳۴۴۴۸۱۴-۰۲۳

ایزوسیستم برترین مرکز صدور مدارک بین المللی ایزو و دارنده مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

هشدار: مراقب نیش مراکز بدون مجوز رسمی در حوزه ی خدمات مشاوره و صدور گواهینامه های ایزو باشید!